Soudobé možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

  • , Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce
  • , Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce

Lékaři z Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu představili možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii na 2. pražském onkologickém kolokviu dne 28. ledna 2011.

Toto není zvuková přednáška, k dipozici je jen prezentace.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast.

Související články

Operace prsu

Chirurgická nebo-li operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

85% žen s nádorem prsu se dříve nebo později setká s chirurgickou léčbou. Přednáška podává přehled příznaků, rizikových faktorů a léčebných chirurgických metod karcinomu prsu.