Soudobé možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii

  • , Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce
  • , Klinika plastické chirurgie 1. LF UK Praha a FN Na Bulovce

Lékaři z Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu představili možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii na 2. pražském onkologickém kolokviu dne 28. ledna 2011.

Toto není zvuková přednáška, k dipozici je jen prezentace.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast.

Související články

Operace prsu

Chirurgická nebo-li operační léčba je nedílnou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

Na semináři občanského sdružení Kapka97 jsme se zeptali chirurga, pana primáře Jandíka nejen na strach před operací karcinomu prsu, ale také na druhý názor, o který může pacientka požádat.