Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Diagnostika

Pro svůj zásadní význam pro volbu správného léčebného postupu jsou do diagnostického standardu zahrnuty výsledky vyšetření exprese hormonálních receptorů, proliferačních markerů a některých onkoproteinů, především p53 či HER2/neu. Nabízíme nejen témata imunohistochemické diagnostiky, ale i screeningové mamografie a diagnostické mamografie, tedy vyšetření ženy, která přichází s některým z klinických projevů a jehož cílem je potvrzení nebo vyloučení příčinného vztahu mezi klinickými příznaky a onkologickým onemocněním.