Program mamografického screeningu v ČR

Oficiální stránky projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice.

Webové stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice screeningu a rakoviny prsu a za účelem koordinace odborných aktivit souvisejících se screeningem.

http://www.mamo.cz/

Základní informace o rakovině a samovyšetření prsu. Dostupná je také On-line poradna. Informace pro odborníky o epidemiologii karcinomu prsu, fyzikálně-technické problematice a technických řešeních. Dále je k dispozici související legislativa, formuláře a přihlášky.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Související články

Čím vyšší procento ženské populace bude ve screeningu aktivní, tím bude četnost časně zachycených karcinomů prsu větší a úmrtnost na tuto diagnózu nižší. Další navýšení účasti českých žen ve screeningu je velice pravděpodobně možné dosáhnout jen systémem adresného zvaní tak, jak toho bylo dosaženo i v jiných, zejména severských státech Evropy.

Doporučený postup pro zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu

Společnost českých patologů ČLS JEP vydává aktualizovanou verzi doporučených postupů pro vyšetřování karcinomu prsu.

Přednáška zazněla v rámci sekce Kontroverzní témata u karcinomu prsu na Brněnských onkologických dnech  22. dubna 2011.