Diagnostika rakoviny prsu

18. ledna 2010 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Hovořilo se o diagnostice a způsobech léčby rakoviny prsu - onemocnění, které postihne v ČR ročně přes 4 tisíce žen.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Související články

Přednáška podává přehled doporučených vyšetření lokálně pokročilého karcinomu prsu, primární systémové léčby, lokální léčby a další systémové pooperační léčby a vznáší další otázky klinické praxe související s problematikou léčby lokálně pokročilého karcinomu prsu.     

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Epidemiologie, skrínink, patologie, genetika.

Série obrazových kazuistik upozorňuje na obtížnost diagnostiky atypických lymfatických uzlin v prsu z pohledu radiodiagnostika a klinika, při heterogenní histopatologické morfologii.