Neoadjuvantí léčba - úvod do sympózia

U karcinomu prsu má systémová léčba zvlášť velký význam, protože  na rozdíl od karcinomu kolorekta, je nejčastějším způsobem metastazování u karcinomu prsu paraelní proces. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení kolegové, dámy a pánové, příznivci karcinomu prsu a neoadjuvantní léčby, dovolte, abych zahájila satelitní sympózium věnované právě této tematice. V úvodu mi dovolte, abych přivítala novou paní řiditelku firmy Roche. Let me cordialy welcome and introduce quite new general manager of Roche Czech Republic, doctor Christiane Hamacher. Doctor, enjoy our conference, our satellite symposium and good luck for your career in Czech Republic. Thank you. Tak a teď se věnujeme našemu odbornému programu. Neoadjuvantní léčba je terapeutický přístup, který indikuje systémovou léčbu před operací. Neoadjuvantní a adjuvantní systémová terapie je primární léčba, která je kurativní, a tedy může zachránit život našich pacientů. U karcinomu prsu má systémová léčba zvlášť velký význam, protože například na rozdíl od kolorektálního karcinomu, u kterého je typický model sekvenčního metastazování, ve střevě je dlouho karcinom lokalizovaný a pokud si ho nevšímáme, tak se teprve začne projevovat metastatickým rozsevem. A pokud ho včas odstraníme, pacient může být zcela uzdraven jenom chirurgickým zákrokem. Kdyžto u karcinomu prsu je nejčastější způsob metastazování paralelní. Totiž v době, kdy ještě nedetekujeme primární nádor, má již karcinom prsu založené vzdálené metastázy, a proto má systémová terapie tak velký význam. Neodjuvantní přístup je léčba, jejíž rozřešení má ve svém popisu patolog, který zjistí, jestli jsme byli, nebo nebyli v terapii úspěšní.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

První velkou studií, která potvrdila přínos neoadjuvantní léčby trastuzumabem u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, byla studie NOAH. Pacientky léčené v neoadjuvanci kombinací chemoterapie a trastuzumabu dosáhly dvojnásobně vyššího procenta kompletních patologických remisí (pCR) než pacientky léčené pouze chemoterapií.

Přednáška se dívá na léčbu neoadjuvantní léčby karcinomu prsu z pohledu patologa.  

Úvodní slovo od doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc.