Přednáška RETRO. Původní přednáška z prvních Jihočeských onkologických dnů 1994.

Přednáška MUDr. Pechy byla součástí oslav 20. výročí Jihočekých onkologických dnů, tehdy v roce 1994 přednesl stejnou přednášku na 1. Jihočekých onkologických dnech a bylo to jeho první vystoupení na kongresu k tématu karcinom prsu. Dnes, po dvaceti letech, zazněla přednáška znovu, diapozitivy se sice nedochovaly, ale přednáška vytištěná na jehličkové tiskárně ano. Přednáška se věnuje chirurgické léčbě karcinomu prsu a diskutuje volbu konzervativního chirurgického postupu oproti radikálnímu výkonu na ženském prsu.  

Pozor, tato přednáška je stará 20 let!! Byla přednesena na 1. Jihočeských onkologických dnech!!

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Kulaté a slunné Jihočeské onkologické dny - webcast.

Související články

Přednáška podává přehled doporučených vyšetření lokálně pokročilého karcinomu prsu, primární systémové léčby, lokální léčby a další systémové pooperační léčby a vznáší další otázky klinické praxe související s problematikou léčby lokálně pokročilého karcinomu prsu.     

Přednáška zazněla na XIII. Motolských onkologických dnech dne 10. března 2011 v sekci Epidemiologie, skrínink, patologie, genetika.

Série obrazových kazuistik upozorňuje na obtížnost diagnostiky atypických lymfatických uzlin v prsu z pohledu radiodiagnostika a klinika, při heterogenní histopatologické morfologii.