Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Zhoubné nádory žaludku a gastroesofageálního spojení

Karcinom žaludku a gastroesofageálního spojení má v současné době klesající incidenci. Na druhou stranu, incidence karcinomu žaludku je ve srovnání s tumorem jícnu skoro čtyřnásobná.
 
V polovině případů je onemocnění diagnostikováno v pokročilém stadiu s metastázami, kdy je operace nemožná. Novou nadějí pro nemocné s HER2 pozitivním nádorem je zařazení biologické léčby ke standardnímu chemoterapeutickému režimu. 
Klíčová slova: zhoubné nádory žaludku