PragueOnco míří vysoko – a nepadá

Přehrajte si článek jako podcast

PragueOnco míří vysoko – a nepadá

Na konci ledna v Praze proběhlo již šesté mezioborové sympozium PragueOnco. Tato akce získala své pevné místo v kalendáři nejen onkologů, ale řady dalších specialistů. Je místem, kde se potkávají a diskutují odborníci, kteří by se jinak možná míjeli.

Poslední dvě písmena názvu PragueOnco znamenají komunikaci. Vznik nádoru je primárně poruchou komunikace mezi buňkami, komunikace je na druhou stranu podmínkou pro vytváření aliancí napříč jednotlivými odbornostmi, bez kterých se v onkologii dále nepohneme,“ říká k tomu děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., která tuto akci pořádá.

„Není to kongres jen o přístrojích, nových lécích a technologiích, ale především o lidech, kteří je společně využívají, ať jsou pacienty, nebo zdravotníky,“ vysvětluje vědecká sekretářka konference doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN a dodává: „PragueOnco vnímáme jako výkladní skříň naší kliniky, tento kongres má ale mnohem širší záběr. Jde o první konferenci, která je spolupořádaná všemi třemi pražskými lékařskými fakultami.“

Jde o jediný český kongres konaný pod záštitou ESMO. Mimořádně úspěšní jsou organizátoři, i pokud jde o komunikaci se špičkovými zahraničními odborníky. Také letos do Prahy přijelo několik odborníků, kteří v onkologii udávají směr vývoje v celosvětovém měřítku. „I při tom se řídím heslem prvního pokořitele Everestu Edmunda Hillaryho: ‚Miřte vysoko, ve snadném vítězství je málo statečnosti‘,“ říká k tomu doc. Tesařová.

Jedním z výrazných motivů letošního PragueOnco je podle doc. Tesařové generační výměna. „I proto jsme pozvali některé mladé odborníky, kteří se přes svůj věk dostali pozoruhodně daleko.“

V předvečer kolokvia proběhl interaktivní seminář pro onkologické pacienty, zaměřený na problematiku nežádoucích účinků onkologické léčby a podpůrnou terapii, s křtem knihy „Ať žijí stomici“ Michala Vaněčka. „Pacientské organizace se už nestarají jen o vstupenky a poukázky na rekreace, jak tomu bylo dříve, ale velmi aktivně se starají o nemocné v léčbě a zasazují se o zlepšení kvality a dostupnosti péče,“ komentuje doc. Tesařová.

Tradiční součástí kolokvia je i paliativní seminář věnovaný terminální onkologické péči a sesterská sekce s programem nových léčebných technologií a ošetřovatelských postupů.

Zdroj: Medical Tribune 2/2015

Související články

Diskuse na světové úrovni o karcinomu prsu

Organizátoři kolokvia PragueOnco jsou mimořádně úspěšní, i pokud jde o komunikaci se špičkovými zahraničními odborníky. Obzvláště patrné to bylo na úvodní sekci věnované pokrokům v léčbě mamárního karcinomu. Zde mimo jiné vystoupili prof. Eric P. Winer respektovaný onkolog, kteří v oblasti karcinomu prsu udává smět vývoje v celosvětovém měřítku.

Jak u mCRC s minimální terapií dosáhnout co nejvíce

Lednové kolokvium Prague Onco nabídlo příležitost k setkání s několika špičkovými zahraničními odborníky. Mezi nimi byl prof. Axel Grothey z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, který ve svém sdělení shrnul aktuální poznatky relevantní pro léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

Psychologicko - sociální zamyšlení nad tím, jak se lékař rozhoduje o podávání léčby zazněla na závěr bloku Chemoterapie a hormonální léčba. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím naše léčebné rozhodnutí o zařazení chemoterapie, by vždy měl být souhlas nemocného po předchozím vysvětlení rizik a očekávaného přínosu, toxicity a zhoršení kvality života podanou léčbou vs jeho možného zlepšení úlevou od nádorové symptomatologie s možným prodloužením. Součástí přednášky jsou také dvě kasuistiky.