Přání osobností do roku 2012

Co se událo v onkologii, hematoonkologii, transplantační medicíně, nefrologii a revmatologii v roce 2011? Jaké jsou úspěchy a co by se mělo změnit?

Skončil rok, ve kterém oslavil multimediální portál MojeMedicína své první narozeniny. Přestože je tak mladý, je velmi společenský a za měsíc přijme desítku tisíc návštěv! Máme z toho radost, děkujeme a přejeme všem, kteří přicházejí a nebo teprve přijdou portál navštívit, aby zde našli, co hledají.

Co se událo v onkologii, hematoonkologii, transplantační medicíně, nefrologii a revmatologii v právě končícím roce? Jaké jsou úspěchy a co by se mělo změnit? Přední představitelé lékařských oborů, které jsou na portálu nejčetněji zastoupeny, vyhodnocují právě končící rok ve svých oborech a přejí lékařům, sestrám, pacientům i všem ostatním, které hledání medicínských informací zavedlo na MojíMedicínu, do roku 2012. Poslechněte si je.

Onkologie

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení návštěvníci portálu Mojemedicina, přeji Vám pěkné Vánoce a do příštího roku Vám přeji hodně zdraví, hodně spokojenosti a také toho, abyste měli radost a uspokojení ze své práce. Je to hodně důležité. Česká onkologická společnost se v letošním roce velmi snažila, aby léčila a ošetřovala pacienty tak, jak se to podařilo v letech minulých. Tehdy to bylo velmi úspěšné. I když letos bylo problémů více vzhledem k ekonomické situaci nejen České republiky, myslím, že většina nemocných dostala to, co opravdu potřebovala, a že jsme i letos byli úspěšní. Na druhé straně, mohli bychom být možná ještě úspěšnější, kdyby byl v České republice normální systém pojišťoven, tak jako jsou pojišťovny třeba na auta nebo na domy. Aby bylo základní pojištění a pacienti věděli, co za to dostanou. Aby bylo jakési rizikové nebo komerční připojištění, kde by se mohli třeba podle své profese nebo podle svých koníčků připojistit. A nepochybně by měl být malus a bonus. Ten, kdo bude chodit na preventivní prohlídky, by nepochybně měl mít nějaký bonus a samozřejmě, kdo si zdraví poškozuje, myslím hlavně na kuřáky, měl by za to být nějakým způsobem v uvozovkách potrestán. Toto zatím není, i když v řadě zemí světa to funguje velmi dobře, ale věřím, že i k tomuto jednou dojdeme. Já bych chtěl touto cestou poděkovat všem lékařkám a lékařům a všem sestrám, všem technikům, administrativnímu aparátu i managementu nemocnic, kde se starají o onkologicky nemocné. Je to velmi těžká práce, velmi náročná a nedokáže to dělat každý. Česká onkologická společnost se velmi snaží, aby pacienti byli ošetřeni co nejlépe, a stará se rozhodně více o ty pacienty než o svoje platy, i když to někdy v rádiu nebo v televizi vypadá úplně jinak. Ještě jednou Vám přeji vše nejlepší do příštího roku.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc., dr.h.c.

 • předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
 • ředitel Masarykova onkologického ústavu

Hematoonkologie

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den. Dovolte mi, abych Vás i já pozdravil v prosinci, kdy vlastně je to první možnost, kdy můžeme hodnotit a ohlédnout se za již uplývajícím rokem 2011. Rok 2011 byl jedním samozřejmě z řady let, kdy krůček za krůčkem se nám podařilo a daří zlepšovat léčebné výsledky, přispívat k poznání toho, čemu se věnujeme, což jsou krevní nádory, lymfomy, chronická lymfatická leukemie a další. Já bych nejprve chtěl poděkovat všem kolegům, všem spolupracovníkům ze všech pracovišť, kteří v podstatě nad rámec svých povinností se věnují tomu, že se jednak starají o pacienty, ale také že přemýšlejí o tom, jak dál, jak věci posunout. Chtěl bych poděkovat i všem pacientům, kteří byli ochotni s námi spolupracovat na klinickém výzkumu, kteří byli ochotni poskytnout část své krve nebo své tkáně k tomu, abychom mohli provádět řadu velmi důležitých výzkumných kroků, tak abychom lépe poznali ty základní procesy a mohli na ně lépe reagovat. Chtěl bych také poděkovat všem, kdo se zasloužili o to, že ta katastrofální očekávání roku 2011 se úplně nenaplnila, že zatím to vypadá, že se ve většině případů do těch finančních prostředků, které máme, vejdeme. Nicméně ta situace určitě není uspokojivá, protože jsme od cíleného směřování finančních prostředků na pacienty přešli opět k nějakým balíčkům. Takže s tím máme problém, víme, že na řadě pracovišť mají finanční problémy. Já bych chtěl tady vyjádřit to základní, zásadní přesvědčení o tom, že ten příští rok, i když v tuto chvíli již víme, že nebude asi vůbec lepší, ale že se nám podaří alespoň udržet kvalitu péče a hlavně že budeme naprosto transparentně moci mluvit o tom, co pacientům můžeme nabídnout, jaké jsou možnosti. A hlavně, že pro každého, kdo tu specifickou cílenou léčbu potřebuje, budeme schopni najít cestu, jak ji k němu dopravit, tak aby mu pomohla zachránit život. Děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prof. MUDr. Marek Trněný CSc.

 • ředitel Ústavu hematonkologie a krevní transfúze
 • přednosta první interní kliniky hematonkologie
  VFN a I. LF UK

Nefrologie

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Milí přátelé, jsem moc rád, že jsem dostal příležitost, abych u příležitosti konce kalendářního roku jednak poděkoval všem našim spolupracovníkům, nejenom lékařům nefrologům, ale i sestrám, technikům, laborantům a také samozřejmě našim pacientům, za to že s námi měli trpělivost a vydrželi naše ne vždy příjemné vyšetřovací a léčebné metody. Současně abych Vám všem popřál, aby se nám v příštím roce dařilo minimálně stejně jako v tom letošním. Když bych měl bilancovat, tak myslím, že velmi důležitou událostí pro náš obor v letošním roce byl Evropský kongres, který jsme měli možnost organizovat, což samo o sobě představuje vyjádření určité prestiže české nefrologie v tom evropském kontaktu. Ale především to pro nás mělo velký smysl, protože nám to umožnilo navázat úzké kontakty v řadě jednotlivých oblastí, stát se členem různých pracovních skupin, a to samozřejmě není otázka jenom prestiže jednotlivých nefrologů, ale je to i otázka dřívějšího přinesení nových poznatků do naší země a doufejme i nových diagnostických metod a nových léčebných postupů. Nicméně i když náš obor byl v posledních letech velmi úspěšný a můžeme klidně říci, že se nám daří pohybovat se ve většině oblastí na slušné evropské úrovni, tak stále má své problémy, které se nám příliš řešit nedaří. Jedním z takových problémů je spolupráce s odborníky jiných oborů, protože stále velká část (zhruba třetina) pacientů přichází na léčbu umělou ledvinou takzvaně z ulice - to znamená, že selhání ledvin bylo diagnostikováno pozdě, až ve chvíli, kdy nezbývá nic jiného, než pacienty začít dialyzovat. To je veliká chyba, protože to znamená, že se zcela promeškala možnost ovlivnění toho onemocnění včas, zabránění nebo alespoň oddálení vývoje selhání ledvin, ale i léčby některých symptomů, které by měly být včas ovlivňovány, dříve než pacient vyvine terminální selhání ledvin. Druhou takovou oblastí, kde bychom se chtěli velmi angažovat a kde se snažíme, ale nedaří se nám, dosáhnout těch výsledků, které bychom chtěli, je otázka transplantologie, otázka rozvoje příbuzenských transplantací, což je téma velmi úspěšné například v některých severských zemích. V České republice je to stále velmi minoritní oblast, a přitom to umožňuje velmi vysokou kvalitu života zejména mladším pacientům a určitě je třeba se v této oblasti zlepšit. Třetí důležité téma, které před nás staví skutečnost, je narůstající počet zejména starých nemocných. Nefrologie se stává gerontonefrologií a my si musíme uvědomit, že léčit mladé a staré je velmi rozdílné. Starší nemocní nad osmdesát let někdy profitují z velmi prodloužené konzervativní léčby, ne vždycky je to správné řešení začít je léčit umělou ledvinou a pokud se léčí umělou ledvinou, tak to vyžaduje různá podstatná specifika, která musí být zohledněna proti péči o ty mladší pacienty. A poslední téma, které bych chtěl zmínit je, že se nám v posledních letech dařilo zavádět včas nové léčebné a diagnostické metody a že doufám, že tento trend bude pokračovat i v nejbližší letech, která jistě budou charakterizována spíše snahou o úspory a ekonomizaci provozu zdravotnických zařízení. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc., MBA, FASN

 • předseda České nefrologické společnosti
 • přednosta kliniky nefrologie VFN a I. LF UK

Revmatologie

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení návštěvníci portálu Mojemedicina, dovolte, abych z pozice Revmatologické společnosti a Revmatologického ústavu Vám na konci roku poděkoval za péči, kterou jste věnovali našim revmatickým pacientům. Říkám-li Vám, myslím tím jednak revmatology, internisty, rehabilitační lékaře, ortopedy a z toho vyplývá, že dneska péče o revmatika musí být týmová práce. Ale patří sem i sestry a další střední zdravotní pracovníci. Já myslím, že ty poslední dva roky byly velmi úspěšné v boji s těmito chronickými onemocněními. Získali jsme jednak další nové účinné léky z té kategorie biologických, ale především byla publikována významná doporučení Evropské ligy proti revmatizmu, na časnou diagnostiku těchto onemocnění a také časnou léčbu, která zcela mění algoritmus přístupu k těmto pacientům. Samozřejmě česká společnost na to reagovala, takže my i dnes máme nová diagnostická kritéria pro všechna ta nejčastější zánětlivá revmatická onemocnění. Máme také nové algoritmy, jak tyto pacienty léčit. A tam několik důležitých faktorů. Že ty cíle, které my si můžeme dneska klást, jsou vysoké v tom smyslu, že naším cílem je docílení remise u pacientů, udržení normální kvality života, jejich práceschopnosti, takže plné udržení pacientů v normální fungující společnosti. Také je důležité, že tyto algoritmy zahrnují i pacientskou verzi, je velmi zdůrazněna úloha pacientů při sestavování toho terapeutického plánu. Ty biologické léky jsou samozřejmě léky drahé a ta organizace té léčby není úplně jednoduchá, ale zatím je organizována v centrech biologické léčby. Ti pacienti jsou indikováni podle jasných kritérií. My bychom teď potřebovali, aby některé principy té intenzivní moderní léčby, jako třeba léčba k cíli a tak dále, byly používány i v běžné klinické praxi. Čili aby se ty principy výzkumu a klinických studií promítly do každodenní práce revmatologů. V principu to znamená ty pacienty opravdu pečlivě vyšetřovat a měřit, hodnotit jejich aktivitu a velmi flexibilně adjustovat tu léčbu tak, aby se ti pacienti opravdu dostávali do toho stavu nízké aktivity nebo remise. Platí to i o revmatoidní artritidě, platí to i o ankylozující spondylitidě. Co si přát do budoucna? Já myslím, že ta situace není špatná, ale není úplně optimální, co se týče dostupnosti těchto léků. Ten počet pacientů u nás se zvyšuje na této biologické léčbě, ale samozřejmě nedosahuje ještě úrovně té západní Evropy. Určité přísliby ale máme na příští rok. Těšíme se také na to, že ty léky, tím jak se zvyšuje konkurence, zlevňují a objevují se takzvané biosimilars, což jsou léky obdobné, ale jakoby typu generik. Takže to dále zvýší použití těchto léků. Samozřejmě asi se pravděpodobně ten okruh lékařů, kteří je budou umět aplikovat, zvětší. Ale bude to znamenat i větší nárok na erudici těchto lékařů, aby se seznámili se všemi benefity, ale i riziky, které tato léčba přináší. My, jako Revmatologický ústav, který je určitým metodologickým centrem oboru a superkonsiliárním zařízením, jsme také na to reagovali a rozjeli jsme některé projekty, které by měly celou situaci zlepšit. Například bych zmínil takzvané kliniky časné artritidy, kde umožňujeme pacientům s velmi časnou, v čase několika dní nebo málo týdnů trvající chodobou, aby byli v urychleném pořadí vyšetřeni a aby ta léčba byla nasazena co nejdříve. Zřídili jsme také několik dalších specializovaných center v Ústavu, takže máme například oddělení chronické bolesti, které se zabývá refrakterní bolestí, máme oddělení denzitometrické, které se zabývá problematikou metabolických onemocnění skeletu, já myslím, že ta cesta dopředu jde formou těchto dalších specializovaných sub-center. Naším cílem (Ústavu) je i do budoucna dostat statut národního referenčního centra nebo národního zařízení celorepublikového významu. Už tak, jak bych řekl, v praxi v podstatě fungujeme, ale nikdy to v tomto smyslu jaksi nebylo jednoznačně definováno nebo rozpoznáno. Co se týče těch dalších aspektů, které se v Ústavu dějí, řekl bych, že ten minulý rok byl mimořádně úspěným z hlediska publikačního. Že jsme vydali přes osmdesát publikací, z toho čtvrtinu zahraničních. To centrum je dnes rozpoznáváno jako centrum evropské kvality, které směřuje k rozpoznání EU ... jako Centrum excellence. A další věc je, že se také hodně angažujeme v tom postgraduálním vzdělávání, kde je dnes celá řada změn. Ale zdá se tedy, že i v těch nových podmínkách se vcelku daří pěstovat už takovou generaci moderních revmatologů, kteří už mají velmi dobrou představu o moderní léčbě revmatických onemocnění.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 • předseda České revmatologické společnosti
 • ředitel Revmatologického ústavu v Praze

Transplantační medicína

Video

Kapitoly

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážení kolegové, je mi velkou ctí, že mám možnost všem Vám, kteří se zabýváte transplantační medicínou v České republice, poděkovat za dobrou práci a spolupráci v letošním roce. Velký a vřelý můj dík patří všem lékařům intenzivistům, kteří indikují zemřelé dárce k odběru orgánů a kteří naprosto zásadní měrou ovlivňují (a de facto vůbec podmiňují) transplantace orgánů v České republice a velice často stojí neprávem opodál úspěchu transplantací. S hlubokou úctou chci vyjádřit dík všem, k jejichž nejbližším byl osud v tomto roce tolik krutý, že ukončil jejich život. Zemřeli a stali se zemřelými dárci orgánů a mohli předat dar života těm, kteří na něj čekali. Transplantační medicína je velmi závislá na podpoře veřejnosti. Na podpoře státu, aby vytvořil podmínky pro transplantační medicínu, ale velice závisí i na postoji široké veřejnosti k dárcovství orgánů a postoji k transplantacím. Děkuji všem Vám, kteří neodmítáte darování orgánu po své smrti. V roce 2011 jsme oslavili půl století transplantací v České republice a zaznamenali úspěchy. Například to, že se stále zvyšuje počet pacientů, kteří žijí v České republice s transplantovaným orgánem. Bohužel letos počet dárců významně poklesl, snížil se počet transplantací, a tak se především snížila dostupnost transplantací pro ty nemocné, kteří na šanci na život čekají. Toto je i paradoxní v tom, že vláda České republiky v roce 2010 přijala akční plán podpory dárcovství a transplantací a bohužel zůstalo spíše u proklamací. Proto bych nám všem, nejen odborníkům, transplantologům, ale i pacientům přála, aby se léta neřešený problém podpory a financování transplantací začal skutečně řešit a aby došlo k významnému zlepšení podmínek pro českou transplantační medicínu. Tím by jistě došlo i ke zvýšení dostupnosti výkonů pro ty pacienty, kteří na ně čekají. Všem kolegům a vůbec všem nám bych chtěla z celého srdce popřát do nového roku pevné zdraví, štěstí, radost a úspěchy a aby nikdo z nás se neocitl v příštím roce v roli dárců, ale především v roli příjemců, tedy těch nemocných, kteří na transplantaci jako na záchranu života čekají. Přeji všem pevné zdraví a štěstí.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

MUDr. Eva Pokorná, CSc.

 • prezidentka České transplantační společnosti
 • vedoucí Oddělení odběru orgánů
  a transplantačních databází IKEM

Klíčová slova: video - film

Související články

Objevte rakovinu tlustého střeva včas - videa

Nedávejte svému nádoru tlustého střeva šanci, nezaslouží si to!

Jak se vypořádat s nachlazením

Co se děje v našem těle při nachlazení  a v čem měly naše babičky pravdu vám napoví další díl z našeho cyklu Dobrá rada. 

Duševní odolnost

Duševní odolnost je kvalita, která do jisté míry určuje, jak produktivní jedinec bude, je-li vystaven stresorům, tlaku a výzvám. Studenti, kteří podávají dobrý výkon při cvičeních, nemusí podávat perfektní výkon při testech a zároveň studenti, kteří při cvičeních nejsou extra výkonní, mohou být při testech lepší, než průměr. Duševní odolnost ovlivňuje až 25% našeho výkonu. Jsme-li schopni zvládat tlak a minimalizovat účinky stresorů, pravděpodobně budeme schopni podat i lepší výkon. Poslechněte si, jak se stresory pracovat a jak odolávat tlaku.