Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Praxe

 • Finance a statistika

  Incidence a prevalence, národní a lékové registry, náklady na vývoj terapie, hodnocení ceny terapie, ukazatele nákladů, systém úhrad, dostupnost péče.  

 • Medicína a právo

  Aplikace práva v každodenní klinické praxi, úhradové předpisy, nový Občanský zákoník, odpovědnost, smlouva o péči o zdraví, informovaný souhlas.   

 • Psychologie a komunikace

  Psychologie pacienta a zdravotníka, zásady rozmlouvání s pacienty, psychologická intervence, pacient v krizi, syndrom vyhoření. 

 • Praxe v primární péči

  Velký vliv na preventivní opatření občanů a včasný záchyt onemocnění mají praktičtí lékaři.

 • Knihovna kazuistik

  Případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie a Onkologie.

 • Galerie lékařských osobností

  Cyklus videoportrétů českých osobností, cyklus o lidech, kteří posunuli svůj obor a v jednotlivých oblastech medicíny dosáhli významného úspěchu.