Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Praxe

 • Finance a statistika

  Incidence a prevalence, národní a lékové registry, náklady na vývoj terapie, hodnocení ceny terapie, ukazatele nákladů, systém úhrad, dostupnost péče.  

 • Medicína a právo

  Aplikace práva v každodenní klinické praxi, úhradové předpisy, nový Občanský zákoník, odpovědnost, smlouva o péči o zdraví, informovaný souhlas.   

 • Psychologie a komunikace

  Psychologie pacienta a zdravotníka, zásady rozmlouvání s pacienty, psychologická intervence, pacient v krizi, syndrom vyhoření. 

 • Praxe v primární péči

  Velký vliv na preventivní opatření občanů a včasný záchyt onemocnění mají praktičtí lékaři.

 • Knihovna kazuistik

  Případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie a Onkologie.

 • Galerie lékařských osobností

  Cyklus videoportrétů českých osobností, cyklus o lidech, kteří posunuli svůj obor a v jednotlivých oblastech medicíny dosáhli významného úspěchu.