Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Finance a statistika v medicíně

Čísla mají v medicíně a zdravotní péči stále důležitější roli. Čísla obsažená ve statistikách národních registrů a registrů jednotlivých léčebných modalit vypovídají o incidenci a prevalenci jednotlivých diagnóz, ale také o úspěšnosti léčby a účelnosti vynaložených prostředků. Číslům z registrů se věnujeme také v části Medicine based evidence.     
Další pro medicínu a zdravotnictví důležitá čísla s dopadem na pacienta a dostupnost péče se skrývají v problematice stanovování a hodnocení ceny terapie, systému úhrad, celkových nákladů na léčbu, poměrných ukazatelů nákladů (např. QUALY, ICER) a nákladů na medicínské technologie a vývoj léčebných modalit. Portál MojeMedicina přináší informace i z této oblasti.