Epidemiologická situace výskytu hepatitid v České republice 1999-2009

Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v EPIDATu v letech 1999-2008.

Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v EPIDATu v letech 1999-2008, na 100 000 obyvatel - relativně

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hepatitida
B akutni
6,18 5,88 4,47 4,05 3,63 3,84 3,53 2,99 2,99 2,95
Hepatitida
C
6,16 6,2 7,8 8,41 8,29 8,51 8,25 9,95 9,55 9,38

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 1999-2009 - absolutně (EPIDAT)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hepatitida
B akutni
636 604 457 413 370 392 361 307 307 306 247
Hepatitida
C
634 637 798 858 846 868 844 1022 980 947 843

Související články

Úvodní přednáška satelitního sympózia společnosti Roche shrnuje 70 let vývoje protinádorové léčby, včetně výzkumu HER2/neu a výzkumu angiogeneze. Věnuje se léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu kombinací Herceptin a Perjeta, léčbě metastatického karcinomu kolorekta v novém konceptu TML, podání bevacizumabu po bevacizumabu. Přednáška se věnuje také predikci a léčby cílenou léčbou v České republice a problematice podléčenosti a také konceptu e-Health.

Na úvod sympózia k aktuálním otázkám biologické léčby prof. Vyzula srovnává reálný stav léčených pacientů s populačními predikcemi pro rok 2010 a 2011, podává stručnou informaci o subkutáním podání trastutumabu, o bevacizumabu v udržovací léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu a o nové léčbě metastazujícího maligního melanomu přípravkem Zelboraf (vemurafenib).

Jaké ostatní náklady by měly být zváženy při rozhodování o vhodném preparátu pro terapeutickou intervenci? Nejsou ostatní náklady někdy vyšší, než cena léku?