Knihovna kazuistik

Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie.

Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 316 zrušit všechny filtry
Dlouhodobé zkušenosti s přípravkem tocilizumab

Tocilizumab má nejlepší data o účinnosti v monoterapii ze všech biologik. Výsledky klinických hodnocení i data z registrů potvrzují dobrou dlouhodobou účinnost, přičemž je frekvence nežádoucích účinků srovnatelná s anti-TNF.

Diagnóza pacienta:

Žena 37 let; Podzim 2003 porod 3. dítěte, následně bolesti drobných ručních kloubů; CRP 25mg/ml, pozitivita revmatoidních faktorů, RTG eroze na nohách

Autoři: MUDr. Heřman Mann (mann@revma.cz)
Klíčová slova: revmatoidní artritida; tocilizumab; Roactemra; monoterapie; kazuistika; bezpečnost
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 20. 11. 2016
Arteriální hypertenze - současné guideliny a doporučení pro léčbu

Přednáška o problematice arteriální hypertenze je určena především nefrologům a podává přehled doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, tak jak je vydala Česká společnost pro hypertenzi. 

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: Pacient; nekontrolovaná renální hypertenze chron. glomerulonefritida (CKD stadium 4)
Kazuistika 2: Diabetik 2. typu s CKD 2
Kazuistika 3: Neobvyklá příčina nekontrolované hypertenze u pacientky s CKD 2

Autoři: prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Klíčová slova: chronické onemocnění ledvin; kazuistika; Diabetes mellitus (cukrovka); guideliny; hypertenze (vysoký krevní tlak)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Chronické nemoci ledvin, 18. 11. 2015
Terapie bevacizumabem u pacientky s adenokarcinomem plic

Bevacizumab lze použít při CNS metastázách, kontrolované hypertenzi, centrálním uložení tumoru i antikoagulační léčbě.

Diagnóza pacienta:

Žena, r. narození 1948; Biopsie: nízce diferencovaný nemalobuněčný karcinom, spíše adenokarcinom v bronchiální mikroexcizi, EGFR negativní, nebyl detekován zlom v oblasti 2p23(gen ALK); Cytologie: abraze, výplach: buňky nemalobuněčného karcinomu

Autoři: MUDr. Andrea Benejová (rea.dudon@gmail.com); Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Lenka Jakubíková; MUDr. Jana Špeldová
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 20. 11. 2015
Terapie bevacizumabem u pacientky s generalizovaným bronchogenním adenokarcinomem

Aktuálně je pacientka po 5. cyklu chemoterapie pemetrexedem, léčbu toleruje s mírnými nežádoucími účinky.

Diagnóza pacienta:

Žena, naroz, 1956; Bronchogenní karcinom levého horního laloku 47x35x40 mm, drobná metastáza ve stejném laloku, v pravé nadledvině, histologicky nonmucinózní adenokarcinom s lepidickým růstem, T3N1M1b, st. IV

Autoři: MUDr. Alžběta Hajná (alzbeta.hajna@fnmotol.cz); MUDr. Leona Koubková
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 20. 11. 2015
Bevacizumab po prvotním zvládnutí kontraindikací

Bevacizumab lze podat se zvýšenou opatrností i u nemocných, u kterých jsou vstupně relativní kontraindikace jeho podání.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 1: žena, 72 let; adenokarcinom středního laloku, T4N2M1 a (meta do pravé plíce), st. IV
Kazuistika 2: muž, 73 let; adenokarcinom LDPL, T4N1M1b (plíce, susp. L1)

Autoři: MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. (KRAKOROVA@fnplzen.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory plic; bevacizumab; videopřednáška - webcast; kazuistika; kontraindikace
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 20. 11. 2015
Kasuistiky KRK

Po provedení primární lokální excize je dobré provést rychlou histologii co nejdříve než začnou reparační změny.

Diagnóza pacienta:

Žena 39 let; od 2006 sledována pro susp. Hemangiom P laloku jater vstupně 7 x 4cm
Muž 71 let; rektoskopie: tumor za análním kanálem; Biopsie: AdenoCA G2; Koloskopie: infiltrace rekta
Muž 33 let; koloskopie/rektoskopie: obturující infiltrace v 10cm; Biopsie: difúzní karcinom; RTG S+P a CT břicha: M0; MRI: infiltrace ventrálně T3N1, susp MRF+
Muž 70 let; histologie: AdenoCA pT1sm2, grade 2

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Pacient s tumorem rekta

Je třeba zvážit centraci diagnostiky a léčby podobných případů na jedno pracoviště a umožnit seriové sledování nálezů, „supervize“ jedním lékařem.

Diagnóza pacienta:

71 letý pacient, tumor rekta 5-10 cm dg. 5/14; Histolog.: adenoca kolorektálního vzhledu G3, fokálně mucinosní; MR vyš. pánve (13.5.) a jater (27.5.) hodnoceno jako: cT3,N2,M1 (hep)

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. (sefr@mou.cz); MUDr. Zdeněk Eber; MUDr. Miloš Pacal
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; jaterní metastázy; zhoubné nádory rekta; XELOX; FOLFOX
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistika intestinální adenokarcinom

Nádory distálního rekta představují agresivní onemocnění s incidencí nejčastější kolem 60 -75 let. Postižení nemocných mezi 30-40 roky však není vyloučené. Základní klinické vyšetření je ale jednoduché.

Diagnóza pacienta:

Žena *1979; Per rektum- tu infiltrace v dosahu prsu 3 cm od anu; Rektoskopie- tu infiltrace distálního rekta; Histologie- intestinální adeno ca Gr 1,RAS mutace

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; metastázy; kazuistika; jaterní metastázy; zhoubné nádory rekta; FOLFIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistiky mKRK

Pro synchronizaci léčebných modalit nutná prezentace na mezioborové indikační komisi. U pacientů s větším počtem relapsů (sekvenčně) stejně jako u pacientů s krátkým intervalem mezi relapsy jsou preferovány miniinvazivní výkony.

Diagnóza pacienta:

Pacientka 66 let; dispenzarizovaná pro karcinom prsu vpravo; invazivní duktální G2 ER 100% PR 0, HER 2 IHC 0, Ki 67 7% pT1c pN1(mic),st.p.parc. ME a vyšetření SNB- 23.4.2014 - zjištěn ložiskový proces jater 2/2015, ložisko v segmentu IV. Doplněna kolonoskopie: Infiltrace v sigmatu cca 25cm od zevního ústí anu, přes asi 1/3 obvodu, biopsie, lumen bez stenotizace, tetováž. Histologie kribriformní adenokarcinom

Pacient 66 let; Metachronní solitární metastáza kolorektálního karcinomu

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Praktické přístupy k léčbě CRC: jak to vidí radiolog

Pětileté přežití po ablaci jaterních metastáz CRC je 27 - 50 %.

Diagnóza pacienta:

3 kazuistiky k léčbě jaterních metastáz na PET a CT zobrazení.

Autoři: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); resekce metastáz; kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kvalita TME a její význam pro další léčbu - Pohled radiologa

Pacienti s menší vrstvou mezorektálního tuku mají pravděpodobnost horší kvality resekátu a i minimální šíření do mezorektálního tuku již může dosahovat až k mezorektální fascii (T3a X T3d).

Diagnóza pacienta:

Pacientka *1987; Tenesmy, krev ve stolici – průkaz TU infiltrace 11-16cm od anu, cT3b, N2, M0 dle vstup. MR, CT, RTG

Autoři: MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. (sbohata@fnbrno.cz); Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Tomáš Grolich
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); chirurgie; kazuistika; resekát; totální mezorektální excize (TME)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistika inoperabilního basaliomu 44leté ženy

Pacientka pokračuje v léčbě vismodegib v neredukované dávce 150mg, nyní se stabilizací regrese basaliomu na kůži nosu a u oka vlevo ,v plánu kontrolní CT vyšetření na konec října 2015 se zachováním vizu levého oka a bez nutnosti mutilující operace v obličeji .

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 44 leté ženy s inoperabilním basaliomem, léčené v Onkologickém centru KNTB ve Zlíně. 

Autoři: MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Michaela Zábojníková
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení inovativní léčby.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika představuje případ 82 letého pacienta s celou řadou komorbidit, léčeného na Dermatovenerologické klinice FNKV Praha, přípravkem Erivedge.

Autoři: MUDr. Jiří Ettler; Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Léčba Erivedge (vismodegib®) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení inovativní léčby.  

Diagnóza pacienta:

Případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge.

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Zákaz řízení – nový vedlejší účinek chemoterapie

Tento případ upozorňuje na vzácný problém, které sice není nemocí sám o sobě, ale snižuje kvalitu života pacienta a musí být ošetřujícím lékařem považován za vedlejší účinek léčby.

Diagnóza pacienta:

Případ 47letého muže, u kterého byl diagnostikován metastazující karcinom rekta a dostal kapecitabin, po kterém se rozvinul těžký syndrom ruka- noha, který vedl ke ztrátě otisků prstů navzdory úplnému ústupu syndromu po zastavení léčby.

Autoři: Rodrigo Kraft Rovere, MD; Adma Silva de Lima
Klíčová slova: kazuistika; zhoubné nádory rekta; nežádoucí příhody; syndrom ruka- noha
Zdroj: Klinická onkologie. 2015; 28(5): 370-372. DOI: 10.14735/amko2015370.
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika