Knihovna kazuistik

Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie.

Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 311 zrušit všechny filtry
Kasuistiky KRK

Po provedení primární lokální excize je dobré provést rychlou histologii co nejdříve než začnou reparační změny.

Diagnóza pacienta:

Žena 39 let; od 2006 sledována pro susp. Hemangiom P laloku jater vstupně 7 x 4cm
Muž 71 let; rektoskopie: tumor za análním kanálem; Biopsie: AdenoCA G2; Koloskopie: infiltrace rekta
Muž 33 let; koloskopie/rektoskopie: obturující infiltrace v 10cm; Biopsie: difúzní karcinom; RTG S+P a CT břicha: M0; MRI: infiltrace ventrálně T3N1, susp MRF+
Muž 70 let; histologie: AdenoCA pT1sm2, grade 2

Autoři: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Pacient s tumorem rekta

Je třeba zvážit centraci diagnostiky a léčby podobných případů na jedno pracoviště a umožnit seriové sledování nálezů, „supervize“ jedním lékařem.

Diagnóza pacienta:

71 letý pacient, tumor rekta 5-10 cm dg. 5/14; Histolog.: adenoca kolorektálního vzhledu G3, fokálně mucinosní; MR vyš. pánve (13.5.) a jater (27.5.) hodnoceno jako: cT3,N2,M1 (hep)

Autoři: doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. (sefr@mou.cz); MUDr. Zdeněk Eber; MUDr. Miloš Pacal
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; jaterní metastázy; zhoubné nádory rekta; XELOX; FOLFOX
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistika intestinální adenokarcinom

Nádory distálního rekta představují agresivní onemocnění s incidencí nejčastější kolem 60 -75 let. Postižení nemocných mezi 30-40 roky však není vyloučené. Základní klinické vyšetření je ale jednoduché.

Diagnóza pacienta:

Žena *1979; Per rektum- tu infiltrace v dosahu prsu 3 cm od anu; Rektoskopie- tu infiltrace distálního rekta; Histologie- intestinální adeno ca Gr 1,RAS mutace

Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; metastázy; kazuistika; jaterní metastázy; zhoubné nádory rekta; FOLFIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistiky mKRK

Pro synchronizaci léčebných modalit nutná prezentace na mezioborové indikační komisi. U pacientů s větším počtem relapsů (sekvenčně) stejně jako u pacientů s krátkým intervalem mezi relapsy jsou preferovány miniinvazivní výkony.

Diagnóza pacienta:

Pacientka 66 let; dispenzarizovaná pro karcinom prsu vpravo; invazivní duktální G2 ER 100% PR 0, HER 2 IHC 0, Ki 67 7% pT1c pN1(mic),st.p.parc. ME a vyšetření SNB- 23.4.2014 - zjištěn ložiskový proces jater 2/2015, ložisko v segmentu IV. Doplněna kolonoskopie: Infiltrace v sigmatu cca 25cm od zevního ústí anu, přes asi 1/3 obvodu, biopsie, lumen bez stenotizace, tetováž. Histologie kribriformní adenokarcinom

Pacient 66 let; Metachronní solitární metastáza kolorektálního karcinomu

Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Praktické přístupy k léčbě CRC: jak to vidí radiolog

Pětileté přežití po ablaci jaterních metastáz CRC je 27 - 50 %.

Diagnóza pacienta:

3 kazuistiky k léčbě jaterních metastáz na PET a CT zobrazení.

Autoři: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); resekce metastáz; kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kvalita TME a její význam pro další léčbu - Pohled radiologa

Pacienti s menší vrstvou mezorektálního tuku mají pravděpodobnost horší kvality resekátu a i minimální šíření do mezorektálního tuku již může dosahovat až k mezorektální fascii (T3a X T3d).

Diagnóza pacienta:

Pacientka *1987; Tenesmy, krev ve stolici – průkaz TU infiltrace 11-16cm od anu, cT3b, N2, M0 dle vstup. MR, CT, RTG

Autoři: MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D. (sbohata@fnbrno.cz); Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Tomáš Grolich
Klíčová slova: zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); chirurgie; kazuistika; resekát; totální mezorektální excize (TME)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Zhoubné nádory kolorekta, 30. 10. 2015
Kazuistika inoperabilního basaliomu 44leté ženy

Pacientka pokračuje v léčbě vismodegib v neredukované dávce 150mg, nyní se stabilizací regrese basaliomu na kůži nosu a u oka vlevo ,v plánu kontrolní CT vyšetření na konec října 2015 se zachováním vizu levého oka a bez nutnosti mutilující operace v obličeji .

Diagnóza pacienta:

Kazuistika 44 leté ženy s inoperabilním basaliomem, léčené v Onkologickém centru KNTB ve Zlíně. 

Autoři: MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Michaela Zábojníková
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Léčba Erivedge® (vismodegib) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení inovativní léčby.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika představuje případ 82 letého pacienta s celou řadou komorbidit, léčeného na Dermatovenerologické klinice FNKV Praha, přípravkem Erivedge.

Autoři: MUDr. Jiří Ettler; Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Léčba Erivedge (vismodegib®) na Dermatovenerologické klinice FNKV, Praha

Přednáška zachycuje i komunikaci s pojišťovnou na téma hrazení inovativní léčby.  

Diagnóza pacienta:

Případy dvou pacientů, léčených na Dermatovenerologické klinice FNKV v Praze, oba s mnohočetnými rozsáhlými bazaliomy a jejich úspěšnou léčbu přípravkem Erivedge.

Autoři: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 2. 11. 2015
Pointervenční stenóza renální tepny, kdy je již pozdě na reintervenci?

U pacientů s pointervenční okluzí renální tepny může reintervence ve zkušeném centru vést k obnovení diurézy/funkce ledviny i s měsíčním odstupem. Srozumitelná edukace pacienta s vysvětlením všech rizik je pro svolení k intervenčnímu zákroku nezbytná.

Diagnóza pacienta:

Kasuistika popisuje případ 53leté pacientky odeslané z okresní nemocnice na Kliniku nefrologie IKEM v Praze ke zvážení nefrektomie pro obtížně korigovatelnou renovaskulární hypertenzi.

Autoři: MUDr. Renáta Chmelková; MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.
Klíčová slova: kazuistika; Diabetes mellitus (cukrovka); renovaskulární hypertenze
Zdroj: Postgraduální nefrologie 2015; 13(3): 48-49
Vismodegib, inhibitor signální dráhy Hedgehog u pokročilého basocelulárního karcinomu: studie STEVIE průběžná analýza 300 pacientů

Předběžná analýza dat účinnosti naznačuje vysokou četnost kontroly nemoci u pacientů s pokročilým BCC, kteří byli doposud bez uspokojivých léčebných možností.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: vyléčení velké léze BCC na hlavě při léčbě vismodegibem
Kazuistika č. 2: vyléčení multi-rekurentního BCC zasahujícího orbitu dosaženo při léčbě vismodegibem. i když těžké anatomické poškození po předchozí chirurgické léčbě přetrvává
Kazuistika č. 3: zachování očního víčka a vyléčení shluku malých BCC

Autoři: Jean-Jacques Grob, MD, PhD
Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; klinické studie; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Nový směr v léčbě pokročilého basocelulárního karcinomu inhibitory signální dráhy Hedgehog

ERIVANCE BCC a STEVIE prokázaly účinnost a bezpečnost vismodegibu u pacientů s pokročilým BCC.

Diagnóza pacienta:

1. kazuistika: 83letá žena s mnohočetným lokálně pokročilým BCC
2. kazuistika: 77letý pacient s lokálně pokročilým BCC
3. kazuistika: 54letý pacient s lokálně pokročilým BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; klinické studie; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge; Signální dráha Hedgehog
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 14. 8. 2013
Účinnost a bezpečnost vismodegibu u pokročilého basocelulárního karcinomu

Data ze studie ERIVANCE prokázala, že vismodegib (Erivedge) je novou léčebnou možností u pacientů s pokročilým BCC.

Diagnóza pacienta:

68-letá pacientka; BCC na temeni a čele
82-letý pacient; lokálně pokročilý BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Nový přístup k pokročilému bazocelulárnímu karcinomu

Vismodegib je obecně dobře tolerován, pozorované běžné nežádoucí účinky - alopecie a svalové křeče.

Diagnóza pacienta:

59-letá žena; lokálně pokročilý BCC
94-letá žena; mnohočetný BCC
59-letý muž; lokálně pokročilý BCC
55-letý muž; infiltrativní nádor ve vnitřním koutku oka
60-letý muž, trpí BCC po dobu 17 let
66-letý muž; infiltrativní BCC

Klíčová slova: zhoubné nádory kůže; kazuistika; bazocelulární karcinom/ bazaliom; Gorlinův syndrom; vismodegib; Erivedge
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 15. 7. 2013
Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu

Dle studie E2100 je prodloužení střední doby přežití bez progrese o 5,6 měsíce oproti rameni bez Avastinu. Bevacizumab bývá velmi dobře tolerován, mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hypertenze.

Diagnóza pacienta:

Pacientka *1953 bez významné osobní anamnézy, ale s pozitivní rodinnou anamnézou (jeden syn zemřel ve 33 letech na ca žlučových cest a jater, druhý syn zemřel ve 3 letech na sarkom, otec matky zemřel v 63letech na kolorektální karcinom), byla diagnostikována s ca mammae l.sin T1c N3 M0 v lednu 2012.

Autoři: MUDr. Jana Čejková; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; MUDr. Zuzana Donátová; Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; kazuistika; blokáda VEGF
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Léčiva, 29. 6. 2015
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika