Knihovna kazuistik

Kazuistická knihovna portálu MojeMedicína původně vznikla z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP a obsahuje především případové studie, obsažené na portálu MojeMedicína a publikované v časopise Klinická onkologie , OnkologiePostgraduální nefrologie.

Knihovna obsahuje odkazy na psané kazuistiky i videokazuistiky.

Další informace o kazuistikách:

Filtry podle parametrů
Počet nalezených kazuistik: 281 zrušit všechny filtry
Pacientka s metastatickým kolorektálním karcinomem

Z léčby Avastinem s chemoterapií mohou profitovat i generalizovaní pacienti, u kterých rozsah onemocnění je větší, a u kterých bychom nepředpokládali delší přežití z důvodu masivního postižení jater tumorem. U pacientky bylo dosaženo celkového přežití 51 měsíců.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika pacientky 44 let s metastatickým karcinomem sigmatu s masivním postižením jater

Autoři: MUDr. Adam Wendrinski
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; kazuistika; jaterní metastázy; multidisciplinární spolupráce; irinotekan; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
FOLFOXIRI + Bevacizumab

FOLFOXIRI + bevacizumab s velmi výraznou parciální regresí; v kombinaci s operačním zákrokem PFS 21m; 10 měsíční drug holliday

Diagnóza pacienta:

31 letá pacientka; Adenokarcinom c. cékoascendens, meta postižení jater bilobárně, drobná ložiska plicní do 6mm, cT3N2M1 G2 RAS wildtype

Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; resekce metastáz; kazuistika; metastatický kolorektální karcinom; FOLFOXIRI
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Léčba pacienta s diagnózou metastatického kolorektálního karcinomu

Léčba bevacizumabem přináší vysokou četnost odpovědí u nemocných s jaterními metastázami (78%), přičemž u primárně neoptimálně resekovatelných byla pozorována sekundární resekabilita 33%

Diagnóza pacienta:

Pacient, muž, r. 1945; Ca sigmoidea pT3a pN2a M0 R0 KS IIIB (dg. 05/11) C18.7

Autoři: MUDr. Lucie Žitňanská
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; Xeloda; kapecitabin; resekce metastáz; kazuistika; jaterní metastázy; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Každodenní případ ...

Aktivní muž, pracoval jako učitel, jezdící na soutěže, s neresekabilními metastázami do jater; cílem je „ dlouhodobá ambulantní“ léčba; celkově léčba tolerována velice dobře

Diagnóza pacienta:

Muž 62 let; cirkulární tumorozní infiltrace rekta v délce cca 6 cm se známkami incip. infiltrace do okolního tuku. Solitární patologicky zvětšená uzlina vpravo dorzálně v malé pánvi zprava mezí průběhem rektosigmy a piriformním svalem, vícečetná meta ložiska v játrech

Autoři: MUDr. Věra Benešová (benesova.vera@post.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory kolorekta (tlustého střeva); bevacizumab; kazuistika; jaterní metastázy; XELIRI; XELOX; metastatický kolorektální karcinom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Uplatnění bevacizumabu v léčbě karcinomu prsu

Pacientka t.č. pokračuje v monoterapii bevacizumabem, dávkou 15mg/kg v intervalu 3 týdnů; stav neuropathie G1-2, po vysazení chemoth zlepšení, klinicky  ve vynikající kondici  PS 0, kontrolní OM v normě

Diagnóza pacienta:

B.S.- nar. 1953; Ca mammae l. sin. T1c (18 mm) N3 M0  KS IIIC

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin v léčbě HER - negativního (triple - negativního) metastatického karcinomu prsu

V září ukončena aplikace paclitaxelu, pokračuje Avastin v monoterapii, nemocná se vrací do práce, má zcela normální laboratorní parametry a pravý prs zhojený, bez známek tumoru.

Diagnóza pacienta:

Žena narozena 1955; duktální solidně rostoucí karcinom grade 3, Nottingham skore 8., ER a PR - negativní, proliferační aktivita –  vysoká (MIB1 80%), E- cadherin - pozitivní, HER negativní

Autoři: MUDr. Hana Korunková (korunkovah@fnplzen.cz)
Klíčová slova: Avastin; zhoubné nádory prsu; bevacizumab; Indikační a preskripční omezení; kazuistika; metastatický karcinom prsu; úhrada péče
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Avastin a karcinom ovaria

Od 1. srpna 2014 je Avastin v České republice hrazen na základě výsledků studie ICON7 též pro primární léčbu pacientek s ovariálním karcinomem vysokým rizikem.

Diagnóza pacienta:

Pac. JM, 43 let; Dg.:  St.po LSK s pravostr.adnexektomií pro serozní ca tuby a ovaria, pT3NxM1 (po DB meta až 4-5cm)

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Kazuistika ovariální karcinom

Systémová léčba: paclitaxel+carboplatina (6x) + bevacizumab 7,5 mg/kg; tolerance léčby výborná

Diagnóza pacienta:

A.T., 63 let; Histologie:  serózní papilární karcinom G2,  stadium III.C

Autoři: MUDr. Hana Študentová
Klíčová slova: Avastin; bevacizumab; kazuistika; zhoubný nádor ovária (vaječníku)
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 7. 1. 2015
Mnohočetný metachronní maligní fibrózní histiocytom na horních končetinách

Fenomén mnohopočetných sarkómov mäkkých tkanív, buď metachronných, alebo synchronných je veľmi zriedkavý. Preto sa domnievame, že každý nový prípad by mal byť opísaný.

Diagnóza pacienta:

Prípad mnohopočetných symetrických, metachronných malígnych fibróznych histiocytómov lokalizovaných na oboch ramenách. Prezentovaná je 19-ročná pacientka, ktorá pociťovala napätie a bolesť v pravom ramene.

Autoři: MUDr. Danijela Šćepanović, Ph.D.; MUDr. Andrea Masaryková; MUDr. Margita Pobijáková; MUDr. Alexandra Hanicová; MUDr. Marta Fekete
Klíčová slova: radioterapie; kazuistika; maligní fibrózní histiocytom; horní končetiny; mnohočetné primární nádory
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 6, 438 - 441
Spinocelulární karcinom v ložisku cirkumskriptní sklerodermie

Spinocelulárny karcinóm v teréne ložiskovej sklerodermie je veľmi vzácny a obvykle vzniká práve na dolných končatinách u pacientov s dlhotrvajúcou, pansklerotickou či generalizovanou morfeou.

Diagnóza pacienta:

Prípad mladej pacientky, u ktorej došlo k vzniku ulcerácií na pravej nohe v teréne 15 rokov trvajúcej ložiskovej sklerodermie (LS, morfey). Podľa CT vyšetrenia a RTG bol nález zhodnotený ako osteomyelitída a pacientka bola liečená kombináciou antibiotík.

Autoři: MUDr. Veronika Ďurčanská; MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.; MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.; MUDr. Lukáš Velecký; MUDr. Eva Březinová; prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Klíčová slova: kazuistika; osteomyelitida; spinocelulární karcinom; lokalizovaná sklerodermie; ulkus
Zdroj: Klinická onkologie, 27, 2014, 6, 434 - 437
Analýza příčin pozdní diagnostiky solidních nádorů u adolescentů v ČR

Nádory u adolescentů jsou vzácné, potenciálně vyléčitelné, ale s horšími výsledky než ostatní věkové skupiny.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: 17letý pacient s pozitivní RA; alveolární rhabdomyosarkom, PAX3/FKHR+
Kazuistika č. 2: 16letá dívka; Hodgkinův lymfom, typ modulární skleróza
Kazuistika č. 3: 22letá pacientka; osteosarkom vysokého stupně malignity
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; monofázický synoviální sarkom
Kazuistika č. 4: 18letý pacient; metastázy embyonálního karcinomu

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (vbajciova@fnbrno.cz); MUDr. Zuzana Onderčová
Klíčová slova: zhoubné nádory varlat; kazuistika; zhoubné nádory kostí; sarkom; rhabdomyosarkom
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí

Kazuistiky věnované expozici karcinogenním látkám v pracovní prostředí zahrnují přehled profesních nádorů a principy odškodňování.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 58 let, chron. pankreatitida, hypertenze, adenokarcinom prostaty; maligní mezoteliom pleury
Kazuistika č. 2: muž 76 let, CHOPN, primární plicní adenokarcinom

Autoři: MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.; Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Klíčová slova: zhoubné nádory plic; kazuistika
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Kazuistiky nedostatečné nutriční podpory u onkologických nemocných

Včasné zahájení nutriční podpory je mnohem účinnější než pozdní podání.

Diagnóza pacienta:

Kazuistika č. 1: muž, 67 let, nízce dif. adenokarcinom žaludku bez meta; zhubnutí 10,4 % za 3 měsíce
Kazuistika č. 2: žena 80 let, Grawitzův nádor; zhubnutí 11 % za 8 měsíců
Kazuistika č. 3: žena 50 let, spinocelulární karcinom tonsily; zhubnutí 24 % za 5 měsíců

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (mtomiska@fnbrno.cz)
Klíčová slova: výživa; kazuistika; poruchy výživy
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Videopřednášky, 26. 11. 2014
Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatik

V léčbě nasazen tiopurin azatioprin (AZA)

Diagnóza pacienta:

Pacientka 9 let; ulcerźní kolitida; po 1,5 roku přehodnocena dg. na Crohnova nemoc

Autoři: Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
Klíčová slova: chemoterapie; kazuistika; nežádoucí příhody
Zdroj: Mojemedicina.cz: průvodce světem medicínských informací, Prevence v primární péči, 27. 11. 2014
Minimální změny glomerulů, nebo syndrom barona Prášila?

V kasuistice popsán případ, kdy byla zpochybněna nefrologická diagnóza na základě podrobné anamnézy a provedených vyšetření. V popsaném případu nemocný splňoval diagnostická kritéria pro předstíranou poruchu, avšak tyto závěry jsou pouze domněnkami, protože pacient odmítl další diagnostický pobyt na psychiatrickém oddělení.

Diagnóza pacienta:

39letý pacient; odeslán byl ošetřujícím diabetologem pro anamnézu hematurie a proteinurie, která byla při poslední ambulantní kontrole s progresí na 9,75 g/l, ambulantní vyšetření autoprotilátek bylo negativní, renální funkce byla zachována. Biopsie ledviny byla provedena s nálezem zvětšených glomerulů, jinak bez významnější patologie, s ohledem na uváděnou nefrotickou proteinurii byl nález uzavřen jako minimální změny glomerulů.

Autoři: MUDr. Tomáš Roháľ
Klíčová slova: kazuistika; proteinurie; hematurie; Münchhausenův syndrom; syndrom barona Prášila
Zdroj: Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 63-64
Klíčová slova: kazuistika; video-kazuistika