Jak napsat kazuistiku

Jak napsat kazuistiku

Krátké video vám poradí, jak správně zvolit téma a na co nezapomenout při psaní kazuistiky.   

Výukové video je součástí kazuistické knihovny.


TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, kolegyně a kolegové, v tomto krátkém videu bych vám rád sdělil několik poznámek k tomu, jak jednoduše napsat kazuistiku. První nad čím se musíme zamyslet je, jestli máme o čem psát. Co může být tématem kazuistiky. Zaprvé, může to být neobvyklý průběh i jinak běžného onemocnění. Pacient může mít neobvyklou komorbiditu, můžeme se zaměřit na její léčbu a vztah k základní diagnóze, která bude předmětem naší kazuistiky. Jde také o neobvyklou anamnézu, popis diferenciální diagnózy, může být předem kazuistiky chybná diagnóza, příčiny omylů a možné důsledky tady tohoto stavu. Předmětem diagnostiky může být popis klinické situace, která nemůže být reprodukována z etických důvodů, například pokud pacient odmítne nějakou standardní léčbu a my postupujeme nějakým alternativním způsobem. Typickým příkladem kazuistiky je popis vzácného nebo jedinečného onemocnění. A také to může být nějaká náhodná nebo nepředvídaná událost během diagnostiky a léčby pacienta. Velmi užitečné kazuistiky dokumentují nové způsoby léčby, a to jejich indikace, výsledky léčby, možné komplikace a kontraindikace. Jak je možné jednoduše vložit kazuistiku na server mojemedicína. v záložce "Moje knihovna" najdeme knihovnu kazuistik a zde je odkaz, jak vložit kazuistiku, a velmi jednoduše připravené pole pro jednotlivé části kazuistiky. Je to celé jednoduché, rychlé a intuitivní. Jaká je doporučená struktura kazuistiky? Nejčtenější částí kazuistiky je její název. Název by měl být stručný, výstižný a ideální je, pokud používáme některá klíčová slova, tak aby již z názvu bylo možno tuto kazuistiku najít. Další částí je stručný souhrn - abstrakt. Měl by to být jednoduchý krátký odstavec, přibližně 250 slov, nebo i méně, měl by vysvětlit případ, o kterém kazuistika je, měl by tam být krátký souhrn úvodů, stručný popis případů, jasné závěry. Do souhrnu nepatří diskuze. Souhrn by měl být samovysvětlující. Po přečtení souhrnu by měl čtenář získat jasný obrázek o tom, o čem kazuistika je. Další částí kazuistiky na serveru mojemedicína je zadání diagnostické oblasti, kam zadáme, jestli se jedná o oblast onkologie solidních nádorů, hematonkologii, revmatologii, hepatologii nebo jinou oblast. Následuje potom přesná diagnóza, která upřesňuje zařazení kazuistiky podle rozsahu, lokalizace, stupně, nebo pokročilosti onemocnění. Jde o to, jestli se například v případě kolorektálního karcinomu budeme věnovat adjuvantní léčbě nebo léčbě paliativní. Vlastní popis kazuistiky zahájíme úvodem, kde shrneme současné standardy léčby onemocnění. Uvedeme, co chceme sdělit a čím je kazuistika zajímavá. Ve vlastním popisu případu se soustředíme na relevantní část osobní anamnézy, v případě dědičných onemocnění uvedeme rodinnou anamnézu, podstatné údaje o předchozí léčbě a jejích výsledcích, a potom již popíšeme detailně náš případ. Soustředíme se také na otázku bezpečnosti daného léčebného postupu. Pokud bychom chtěli ke kazuistice přidat nějaké obrázky, tak je přiložíme jako samostatné soubory a do textu označíme místo, kam by daný obrázek patřil s jeho popisem. Následuje diskuze. V diskuzi by měla být vysvětlena problematika případů s odkazy na literaturu, měly být uvedeny citace, které podporují závěry kazuistiky, a také možné citace nebo konfliktní informace z literatury. Diskuze by měla integrovat staré a nové informace tak, aby z toho pramenil nějaký závěr, který je poslední součástí kazuistiky. Závěr by měl obsahovat stručné shrnutí a zhodnocení průběhu léčby a výsledky léčby. Na závěr kazuistiky uvedeme výběr jen důležitých literárních odkazů s tím, že je vhodné citovat také domácí autory, kteří se tématu věnují a určitě naši citaci ocení. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

 Doporučená literatura:

  1. prof. MUDr. Vladimír mihál, CSc.: Proč a jak psát kazuistiku. Pediatrie pro praxi, 3, 2003, s. 149-151

Kazuistická knihovna

Související články

Kasuistiky mezi Medicínou založenou na důkazech a Personalizovanou medicínou

Portál MojeMedicina, ve spolupráci především s Českou onkologickou společností, ale i dalšími odbornými společnostmi a časopisy, pro vás připravil Knihovnu kazuistik.

Úvodní přednáška bloku s kazuistikami byla zaměřena na důležitost předoperačního stagingu u pacientů s tumorem rekta.  

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.