Cobas® 8100 automated workflow series. 3-D inteligence v laboratorní automatizaci

Přednáška představuje novou analytickou linku cobas® 8100 a její jednotlivé moduly.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem dostal za úkol, abych vás seznámil s naší novou analytickou linkou. Není to z toho důvodu, že bych to měl do budoucna na starosti. Dále to bude mít na starosti Petr Kopecký. Ale z určitých důvodů jsem se místo něj zúčastnil uvedení tohoto systému na trh, a proto jsem byl pověřen, abych vás s tím seznámil. Tady vidíte počet analytických systémů, které v současné době jsou na celém světě nainstalovány od firmy Roche. Ty analytické systémy, jak víte, se rozdělují na offline systémy (ty jsou v té levé části) a na online systémy (které jsou v současné době reprezentovány systémem MPA). A nyní bude nahrazen systémem Cobas® 8100. Hlavní rozdíly mezi současným preanalytickým modulárem a tím novým systémem jsou dva nejdůležitější. Modulár MPA používal pětipoziční stojánek na všechny manipulace, zatímco ten nový systém bude používat jednopoziční nosiče, to znamená, že ty zkumavky tam budou jezdit samostatně. Z toho důvodu pak bude možné - na ten systém MPA bylo možné připojit jen ty systémy, které používaly také pětipoziční stojánky. Zatímco ten nový systém, tam bude na začátku vždycky takzvaný reformátor, který přerovná ty jednotlivé zkumavky do příslušných stojánků. To znamená, že bude možno použít i jiné než pětipoziční stojánky. A druhý rozdíl je v tom, že ten systém MPA byl jednosměrný. To znamená, že ty vzorky mohly jezdit jenom jedním směrem. Zatímco ten nový systém bude dvousměrný. To znamená, že umožňuje vracet zkumavky zpátky na začátek celého systému. Takto třeba může vypadat nějaký ten systém. Výhodou by měly být kvalita, spolehlivost, krátký předvídatelný čas pro zpracování, manipulace se STAT vzorky, flexibilní způsob práce, včasná detekce chyb, plná návaznost a tak dále. Výhodou také je, že byl zvýšen výkon. Ten nový systém by měl poskytovat až 800 vzorků za hodinu pro všechny manipulace, plus 300 vzorků pouze pro třídění, pro distribuci. Také se předpokládá, že ten nový systém se bude moct napojit i hematologický systém, kde se samozřejmě předpokládá pouze třídění, protože tam ta preanalytická část není. Výhodou je, že zkumavky necirkulují po dráze. Mohou jet mimo modul. A jak si za chvilku ukážeme, tak je tam dokonce dvoupatrové rozdělení, protože ty prázdné nosiče zkumavek jezdí po jiných drahách, čímž se vlastně zahušťuje celý ten provoz. To bude vidět na tom dalším obrázku. Vidíte, po vnějších drahách jezdí plné nosiče se vzorky a v těch vnitřních jezdí prázdné. Čili tím se to vlastně oddělí všecko a zrychlí se celý proces. K dispozici máme celkem 9 různých modulů. A ty moduly se sdružují do takzvaných stanic. To znamená, to je vstupní stanice, alikvotační stanice a výstupní stanice. Důležité je, že mezi tím je ta stanice, kde ten systém se může nalomit - z prostorových důvodů. Takže si probereme jednotlivé moduly. První modul, tady se vkládají ty rutinní vzorky. A do toho systému se potom vkládají statimové vzorky, čímž se zkracuje celý čas a zjednodušuje manipulace. Do systému se můžou zařadit až 2 moduly. Tento modul zároveň má také první detekci chyb. Kontroluje typ zkumavky s požadavky a pokud se neztotožňují nebo ty požadavky jsou pro jiný typ materiálu, podle typu zkumavky, tak se tento vzorek vyřadí. Druhý na řadě je centrifugační modul. Je poněkud rychlejší, než u toho současného systému. A můžou být zařazeny do systému až 3 moduly, což při 5minutové centrifugaci umožňuje až 800 vzorků za hodinu. Další modul, který je úplně nový, je kontrolní modul. Ten umožňuje včasnou detekci dalších chyb jednotlivých vzorků. Je to vidět na dalším obrázku. Jednak detekuje objem vzorku, to znamená kolik tam máte séra. A to dokáže až přes 3 vrstvy štítků. A ta druhá funkce je stanovení sérových indexů, které je semikvantitativní. Ale tam je potřeba, aby do té zkumavky bylo aspoň z jedné strany vidět. To znamená, že ta druhá funkce není plně použitelná pro všechny vzorky. Díky tomu tedy můžeme identifikovat většinu chyb hned na začátku té linky, tím se nezdržuje provoz celého toho systému. Dále samozřejmě k tomu přistupují další detekce chyb přímo v těch jednotlivých analyzátorech. To znamená detekce hladiny, detekce sraženiny. A případně kvantitativní měření sérových indexů. Další modul je odzátkovávač. Ten dokáže odzátkovávat zkumavky jak se šroubovacími víčky, tak s těmi zasunovacími. To znamená, že není třeba se soustředit jen na jeden typ. Další je alikvotační stanice. Ta se skládá ze dvou modulů. První je Bar Code Labeler, který polepuje ty sekundární zkumavky štítky. Ty mohou být zase v systému až dva. Potom je to Aliquoter, který vytváří alikvoty pro jiná pracoviště. Díky tomu můžeme zvolit různý způsob práce. A to práci s primárními vzorky, to znamená rekurzivní způsob práce. Práce pouze s alikvóty. A nebo kombinace obou těchto systémů. To znamená, že každá laboratoř si může zvolit přesně ten způsob práce, který nejvíce vyhovuje. Další modul je potom zátkovač. Zátkovače jsou dva typy. Jeden dokáže zátkovat šroubovacími víčky, druhý zasunovacími víčky. A můžete je mít dva, takže můžete mít jeden ten a jeden ten, pokud byste potřebovali zátkovat různé typy zátek. Další, úplně nový modul je potom takzvaný Add-on/output buffer, což je střednědobý archiv. Do tohoto archivu se vejde do jednoho až 1000 vzorků a umožňuje, aby se v průběhu dne skladovaly jednotlivé vzorky. A když vám přijde doobjednávka, tak se vytáhne ten vzorek přímo z toho střednědobého archivu a můžou se ty testy, které jsou objednány, dodělat. V systému mohou být až tři tyto moduly, to znamená, že vám to umožní uskladnit až 3000 vzorků v průběhu pracovního dne. A poslední je potom Output buffer, kde se vám všechny ty zpracované vzorky dostanou do těch výstupních čudlíků. Zároveň slouží jako sorter, to znamená, že se vám tam potom rozdělí pro jednotlivá pracoviště, pokud potřebujete zpracovat vzorky na jiných pracovištích než na té vlastní lince. Takže tento systém nám nabízí jednak zpracování toho Serum Work Area, kdy dokáže nabídnout až 95 procent paramentrů, zbývajících 5 zbývá na třetí stranu. Navíc k tomu je koagulace, močová analýza, hematologie a případně dlouhodobý archiv. Takže tady vidíte například možnost složení, jak může vypadat. Tady je ta vlastní Cobas® 8100, to vidíte, že je zalomené, a k tomu potom několik analytických linek. Jak jsem již hovořil, máme k dispozici 3 druhy skladování vzorků. Jednak je to krátkodobý sklad, který je součástí analytické linky, to je ten Module Sample Buffer. Tam vzorky čekají na výsledky zpracování. Potom je to střednědobý archiv, to je ten Add-on Buffer Module. A poslední je možnost připojit k tomu ten dlouhodobý archiv. Dva typy. A na rozdíl od současného systému vzhledem k tomu, že umožňuje dvousměrný pohyb, tak umožňuje ten systém i vytáhnout ten vzorek z toho dlouhodobého archivu sám. Takže to jsou hlavní výhody, které přináší nový preanalytický systém. Velkou výhodou toho systému je modulární koncepce a možnost rozšiřování systému přímo u zákazníka. To znamená, pokud potřebujete ten systém modifikovat, není potřeba odnést celý systém a instalovat nový. Je možno ho rozšířit na místě. To samé samozřejmě platí pro další naše analytické linky. Takže to vám umožňuje postavit si příslušnou linku, kterou potřebujete, ale umožňuje vám to i rozšířit, když v případě nutnosti potřebujete přidat třeba dlouhodobý archiv, potřebujete přidat další linku (v tomto případě je to hematologická nebo koagulační linka). A můžete rozšiřovat ten systém v průběhu práce podle vašich potřeb. Výhodou je také to, že tento systém vyrábí firma Hitachi a po 35 letech spolupráce naší firmy s firmou Hitachi víme, že jedna z hlavních výhod tohoto systému je jeho maximální kvalita a spolehlivost. Je samozřejmě možnost připojit tento systém na softwarová řešení, o těch bude mluvit doktor Kopecký. Tímto vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast.

Související články

Přednáška představuje portfolio Diagnostické divize Roche pro diagnostiku infekčních onemocnění. 

Lékař je hostem v životě pacienta

… tato věta zazněla na Euromedlabu při sympoziu Engaging patients with laboratory medicine. A nejen ta. Hodně se diskutovalo, zda a za jakých podmínek mají být pacienti seznamováni s výsledky svých laboratorních testů. Ale ještě mnohem větší prostor byl věnován odpovědím na otázku, PROČ by měli být s nimi obeznámeni a co jim to přinese. Následující článek je souhrnem informací, které jsem v průběhu sympozia stačila zachytit. Ne o všem se u nás takhle otevřeně hovoří.

Přednáška seznamuje s problematikou bolesti na hrudi v akutním provozu, s její etiologií a s možnostmi diagnostiky akutních koronárních syndromů. Přednášející se zabývá také doporučeními pro diagnostiku akutních koronárních syndromů a podrobně představuje rule-in a rule-out protokoly, které bylo možné implementovat díky stanovení hs TnT.