Molekulární modelování nových lékových forem

Přednáška vysvětluje princip molekulární mechaniky a klasické molekulární dynamiky a věnuje se molekulárnímu modelování při hledání nových lékových forem - nosičů léčiv. Uvádí i weby, které se věnují molekulárnímu modelování, např. na http://fold.it si můžete vymodelovat svoji vlastní molekulu, s cílem najít nejstabilnější konfiguraci systému s nejnižší energií.

Prezentace zazněla na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Ostravě. Hlavní téma: Medicína 21. století. Ostatní témata: Intenzivní péče o děti.

Podívejte se i na další prezentace z 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Přednáška představuje portfolio Diagnostické divize Roche pro diagnostiku infekčních onemocnění. 

Lékař je hostem v životě pacienta

… tato věta zazněla na Euromedlabu při sympoziu Engaging patients with laboratory medicine. A nejen ta. Hodně se diskutovalo, zda a za jakých podmínek mají být pacienti seznamováni s výsledky svých laboratorních testů. Ale ještě mnohem větší prostor byl věnován odpovědím na otázku, PROČ by měli být s nimi obeznámeni a co jim to přinese. Následující článek je souhrnem informací, které jsem v průběhu sympozia stačila zachytit. Ne o všem se u nás takhle otevřeně hovoří.

Přednáška seznamuje s problematikou bolesti na hrudi v akutním provozu, s její etiologií a s možnostmi diagnostiky akutních koronárních syndromů. Přednášející se zabývá také doporučeními pro diagnostiku akutních koronárních syndromů a podrobně představuje rule-in a rule-out protokoly, které bylo možné implementovat díky stanovení hs TnT.