Novinky v Roche portfoliu infekční diagnostiky

Přednáška představuje portfolio Diagnostické divize Roche pro diagnostiku infekčních onemocnění. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, trošku chraptím, tak kdybyste mě vzadu neslyšeli, tak se klidně ozvěte, zakřičte na mě, že neslyšíte. Moje jméno je tedy Pavlína Šorfová a ráda bych pronesla pár slov o našem portfoliu pro diagnostiku infekčních onemocnění. Jak už vlastně kolega zmínil, je to oblast, kterou se naší firma zabývá v posledních letech poměrně značně. Je to oblast, do které hodně investujeme a díky tomu se i naše portfolio rozrůstá. Ale ty investice nejsou jen o tom, že se to portfolio rozrůstá, je to i o tom, že vylepšujeme metody, které nyní máme. A to sice ne z toho důvodu, že bychom třeba s nimi nebyli spokojeni, ale je to z toho důvodu, že se snažíme reagovat jednak tedy na zpětnou vazbu vás jako našich zákazníků a také na nejnovější vědecké poznatky a tyto poznatky tedy implementujeme do designu našich testů a tím pádem jsme schopni přinášet samozřejmě ty testy, které mají mnohem kvalitnější parametry. Toto je obrázek, u kterého se trošičku zdržím. Je to takový přehled toho všeho, tedy ne úplně všeho, co my v podstatě nabízíme, dohromady vlastně sérologie, molekulární diagnostika, potažmo do budoucna POCT, je to více než 50 různých parametrů, které se vzájemně doplňují. a tím pádem tedy mohou velice dobře sloužit laboratořím, lékařů, potažmo tedy pacientům, ať už pro screening nebo pro tedy transfúzní službu, pro monitorování léčby, pro volbu nejvhodnější terapie. Označila jsem tady vlastně takové 3 největší novinky, protože společnost Roche si dala sama sobě takový cíl, že bude každý rok uvádět na trh nejméně jednu novou metodu. Letos tedy máme přeplněno, když to tak vezmu, ale i v příštích letech nás čekají novinky. Začala bych tedy oblastí molekulární diagnostiky, kdy v podstatě se nás týká Cobas Microbiology, což jsou 4 nové testy pro analyzátor cobas 4800, Chlamydia trachomatis, MRSA, Clostridium a herpesviry. Na poli sérologickém je to zejména test HTLV, který vlastně nyní uvádíme. Jestli někteří vlastně dostáváte od nás časopis Labor Aktuell, tak v posledním čísle časopisu je právě příloha, já jsem ji tady připravila, takto vypadá příloha o tom novém testu. Pokud vlastně časopis neodebíráte, není problém, my vám ho zašleme nebo na našich internetových stránkách je samozřejmě celý časopis ke stažení. A HTLV je vlastně test, který stanovuje celkové protilátky proti lidskému T-lymfotropnímu viru I,II. A tedy uplatnění tohoto testu je zejména pro transfúzní tkáňová centra, kdy testování je povinné podle legislativy v některých konkrétních případech, ale vzhledem k tomu, že je to retrovirus, tak určitě bude zajímat i pracoviště, která mají nějakou návaznost na imunosuprimované pacienty, například onkologické nebo HIV pozitivní pacienty. Další novinkou, o které budu hovořit více, je druhá generace testů RPR a TPLA. Jsou to novinky, které ještě nejsou k dispozici, ale budou ke konci tohoto roku. Takže je to takový jakoby maličko výhled o měsíc, o dva dopředu, ale rád abych využila této příležitosti a řekla o těchto testech několik slov. Oba testy doplňují náš test z minulého roku, kdy byl uveden test Elecsys Syphilis, úplně nový test a po tom vlastně roce se ukazuje, že opravdu zákazníci jsou s ním velice spokojeni, v literatuře se hodně ten test porovnává s těmi metodami stávajícími a vycházíme opravdu nejlépe. Samozřejmě ty publikace jsou dispozici, kdyby kdokoliv měl zájem, tak vám je velice ráda zašlu. Pak jsem si tady ještě dovolila růžově vyznačit to, co se připravuje, kdy budeme mít také v budoucích letech nové členy naší rodiny. Chagasova choroba, to asi v našich zeměpisných šířkách moc nevyužijeme, ale virus Epstein-Barrové je určitě něco, co nás bude zajímat mnohem více, myslím si. Novinkou v podstatě budou testy do HIV, HCV DUO, což je úplně nová generace testování, kdy současné takzvané kombitesty sice testují antigen protilátku, ale poskytují jen jeden výsledek pozitivní/negativní, kdežto testy DUO budou již poskytovat výsledky dva, což je opět jakýsi krok dopředu. Ještě jsem tady zapomněla zmínit, že novým členem naší rodiny bude POCT analyzátor cobas Liat, který pro začátek tedy bude mí 3 testy, ale připravuje se jich mnohem více, je to jen takové uvedení, takže abyste viděli, že v podstatě portfolio infekční diagnostiky není pouze testování hepatitid, ale je to opravdu prostě široké ucelené portfolio toho, co my jsme schopni vám nabídnout. Teď mi dovolte tedy představit to, co nás čeká tento podzim a to je druhá generace testů RPR a TPLA. O tom TPLA testu bych asi příliš nehovořila, spíše se zaměřím na test RPR. Proč je jiný, v čem je jiný. Je jiný v tom, že je automatizovaný. Takže my vám nyní nabízíme jediné automatizované řešení na trhu pro diagnostiku Treponema pallidum. A to si myslím, že je něco, co je prostě obrovský krok dopředu. Tedy testy jsou pro naše analyzátory c501, 502 a jsou to prostě klasické c packy, pokud je znáte, takže z jedné zkumavky prostě děláte všechna vyšetření, nemusíte v podstatě se starat o to vzít zkumavku ze stroje nebo zkumavku doručit laborantce a tak dále. Jaké jsou výhody oproti tomu manuálnímu zpracování? Tak si myslím, že pokud víte tedy, jak se zpracovává ten kartičkový test, tak záleží to vždy na tom, jak to má ta laborantka nakoukané. Já jsem to také zkoušela, moc mi to nešlo, ale vím, že prostě u nás v laboratoři vždycky, když prostě byla laborantka na dovolené, která to uměla nejvíce, tak když přišla jiná, tak každá má prostě to oko jiné, ta standardizace dat, ta konzistence tam prostě není úplně ideální. Automatizací samozřejmě omezíme prostě výrazně lidský faktor a také prostě zvýšíme schopnost toho, co prostě dokážeme zpracovat. Myslím si zejména u větších pracovišť, kdy se těch manuálních testů dělá třeba hodně, tak to je podle mě pro ně veliká výhoda. Další výhodou je tedy krátká doba zpracování, což je 10 minut, když se bude zpracovávat RPR, TPLA, test Elecsys Syphilis je tedy 18 minut. A také objem vzorku, objem vzorku vlastně pro test RPR je 14 mikrolitrů, pro TPLA 13, pro Syphilis je to 10. A to je vlastně něco, co je společné všem našim infekčním testům. Objemy našich testů jsou od 10 do 50 mikrolitrů. Takže pokud například testujete celý hepatální panel, tak už to má svůj význam, pokud budete testoval pouze 1 test, tak to je jedno v uvozovkách, jestli prostě vezmete u toho pacienta z toho vzorku 20 mikrolitrů nebo 100, ale když už testujete celý ten panel, tak tam se to značně projeví. Takže to je v podstatě taková naše současná novinka. Samozřejmě mediace, test mediace RPR je plně ready-to-use, na rozdíl tedy od těch manuálních testů, kde je třeba resuspendovat ty aglutinační částice a tak dále. Poskytuje tedy standardizaci díky automatizaci a samozřejmě spoří to čas, spoří to prostředky, a to jak lidské, tak finanční, tak jak už jsem řekla prostě časové. A s tím bych se tedy rozloučila svým krátkým sdělením. Nebo ještě mám čas? Kolega hlídá, ještě chvíli mohu hovořit. Tak já bych spíše v podstatě řekla, toje takový krásný obrázek, který jsme dali do naší nové brožury, kterou také shodou okolností můžete vidět v novém vydání časopis Labor Aktuell. Je to brožura úplně nová, která shrnuje například i v podstatě takovou historii infekční diagnostiky, o které si myslím, že třeba se ani tolik neví, že firma Roche se věnuje už hodně let tomuto tématu. Takže v podstatě tady můžete se na to můžete podívat. Kromě toho opravdu ta sérologie je podpořena silnou diagnostikou molekulární. A to si myslím, že je určitá naše výhoda, je to určitě něco, co my prostě jsme schopni poskytnout vám navíc a také postavit řešení prostě přímo na klíč z analyzátoru cobas, modulárně, jak vy si představujete, jak se vám to bude líbit. Děkuji vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu XII. sjezd České společnosti klinické biochemie - webcast.

Související články

Lékař je hostem v životě pacienta

… tato věta zazněla na Euromedlabu při sympoziu Engaging patients with laboratory medicine. A nejen ta. Hodně se diskutovalo, zda a za jakých podmínek mají být pacienti seznamováni s výsledky svých laboratorních testů. Ale ještě mnohem větší prostor byl věnován odpovědím na otázku, PROČ by měli být s nimi obeznámeni a co jim to přinese. Následující článek je souhrnem informací, které jsem v průběhu sympozia stačila zachytit. Ne o všem se u nás takhle otevřeně hovoří.

Přednáška seznamuje s problematikou bolesti na hrudi v akutním provozu, s její etiologií a s možnostmi diagnostiky akutních koronárních syndromů. Přednášející se zabývá také doporučeními pro diagnostiku akutních koronárních syndromů a podrobně představuje rule-in a rule-out protokoly, které bylo možné implementovat díky stanovení hs TnT.

Přednáška představuje nová technická a klinická data o Elecsys® Vitamin D total včetně uvedení do problematiky vitaminu D. Přednáška je opatřena českými titulky.