Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Medicína a právo

Z oblasti, kde se setkává medicína s právem již dávno lékař nevystačí jen se znalostí pracovně právních vztahů a problematikou informovaného souhlasu. 

Téměř nutností je dnes i znalost úhradových předpisů, která lékaři umožní bezproblémovou úhradu zdravotní péče. Orientace v otázkách spojených s novým občanským zákoníkem, jako jsou otázky nedostatečné léčby pacientů, odpovědnosti za škodlivou radu nebo Smlouvy o péči, lékaře chrání.  

Klíčová slova: právo