Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Medicína a právo

Z oblasti, kde se setkává medicína s právem již dávno lékař nevystačí jen se znalostí pracovně právních vztahů a problematikou informovaného souhlasu. 

Téměř nutností je dnes i znalost úhradových předpisů, která lékaři umožní bezproblémovou úhradu zdravotní péče. Orientace v otázkách spojených s novým občanským zákoníkem, jako jsou otázky nedostatečné léčby pacientů, odpovědnosti za škodlivou radu nebo Smlouvy o péči, lékaře chrání.  

Klíčová slova: právo