Moderní léčba, ekonomické limity a právní postavení lékaře

Je povinností lékaře podat pacientovi léčivý přípravek, je-li indikovaný, je-li optimální léčbou, avšak ví, že jej pojišťovna neuhradí? Jaké je právní postavení lékaře ve vztahu k pacientovi, zaměstnavateli a zdravotní pojišťovně? Jaké sankce mohou lékaře a zdravotnické zařízení postihnout v souvislosti s podáním nebo podáním léčby? Na tyto otázky odpovídá na satelitním sympóziu v rámci Jihočeských onkologických dnů 13. října 2011 v Českém Krumlově Mgr. Policar.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Prosím, odpovězte nám na otázky, které zazněly v průběhu přednášky.

Výsledky hlasování návštěvníků portálu si můžete srovnat s hlasování v sále

Je povinností lékaře podat pacientovi léčivý přípravek, je-li indikovaný, je-li optimální léčbou, avšak ví, že jej pojišťovna neuhradí?

  • 80% (8 hlasů) - Ano
  • 20% (2 hlasy) - Ne

Je zdravotní pojišťovna oprávněna neuhradit nutnou a neodkladnou zdravotní péči z důvodu překročení limitu sjednaného ve smlouvě se zdravotnickým zařízením?

  • 20% (2 hlasy) - Ano
  • 80% (8 hlasů) - Ne

Podívejte se i na další přednášky webcastu Od léčby k právu - webcast.

Související články

Přednáška shrnuje pomocí dat z lékových registrů celkové přežití a přežití bez známek progrese u hlavních onkologických diagnóz a srovnává reálný stav léčených pacientů s polulačními predikcemi České onkologické společnosti v letech 2011 a 2012.  V druhé části se přednášející zamýšlí na otázkou, zda by neměl regulátor rozlišovat mezi pojmy VILP (Vysoce inovativní léčebné prostředky) a oprhan drugs. 

Přednáška ekonoma diskutuje několik otázek, které budou muset zdravotnická zařízení v souvislosti s novým Občanským zákoníkem a úhradovou vyhláškou 2014 v příštím roce řešit.  

Úhradové problematice, vztahům poskytovatelů zdravotních služeb k pojišťovnám, ustanovení § 2950 Nového Občanského zákoníku Odpovědnost za škodlivou radu, ustanovení §2636 Smlouva o péči o zdraví a dalším otázkám, které přinese nový Občanský zákoník se věnuje přednáška, která zazněla na pracovní snídani v rámci V. kongresu medicínského práva.