Strukturovaná zpráva nutriční terapie

  • , Masarykův onkologický ústav, Úsek léčebné výživy, Brno

Z důvodů přehlednosti, dostupnosti a zrychlení práce nutričních terapeutek byl v říjnu 2011 zaveden v Masarykově onkologickém ústavu strukturovaný zápis nutriční terapie. Přednáška jej představuje. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Ve velké krátkosti se dotknu zlehka práce nutričních terapeutek, o které tady bylo hodně hovořeno. Ukáži, co nám tu práci řekněme zjednodušuje nebo pomáhá nám, abychom se právě dostali k těm pacientům, abychom byli u toho lůžka u toho pacienta a ne abychom trávili čas datlováním do počítače. Je to vlastně strukturovaný zápis v elektronické podobě. Zvolili jsme ho i nejenom proto, aby nám to urychlilo a zjednodušilo práci, ale také proto, aby byl přehledný. Tento zápis je přístupný veškerému ošetřujícímu personálu. Na tomto místě bych ráda zmínila, že ta vize, ta myšlenka toho strukturovaného zápisu vzešla od naší paní náměstkyně nelékařských zdravotnických pracovníků, paní doktorky Jany Kocourkové. A pak jsme pracovaly v týmu mých kolegyň nutričních terapeutek s vedoucí úseku IT, paní inženýrkou Konečnou. A velkou oporu nám byl i pan doktor Alexandr Fuchs. A to je ta zpráva, která vlastně tvoří takový modul v našem nemocničním informačním systému, takže jsme opravdu velmi napojeni. Je to taková interaktivní zpráva. Ona tady je tzv. holá, já jsem si ji ofotila z počítače, tady je diagnóza - automaticky tam nabíhá políčko, když si otevřu tuto zprávu, automaticky naběhne z lékařské zprávy, jakou má pacient diagnózu. Tady ten popis, ten už v podstatě neplatí, protože ta zpráva se stále vyvíjí, je to pořád živý dokument. Takže popis tam už máme z dokumentace. Tam si prostě vypíši, že třeba pacient je například po pátém podání chemoterapie, jaké a tak dále. Prostě to, co potřebuji z té lékařské zprávy nebo z ošetřovatelské dokumentace k tomu zhodnocení nutričního stavu. Další záložkou jsou laboratorní hodnoty. Automaticky se nám tam stahuje hodnota albuminu, prealbuminu, celkové bílkoviny a c-reaktivního proteinu. Samozřejmě pokud jsou odebrány. Vztahuje se tři týdny zpětně. A tady máme ještě prostor na to jednoduchým odskočením si třeba stáhnout, protože sledujeme samozřejmě i jaterní testy u pacientů, kterým se podává chemoterapie, nebo kreatinin, urea, prostě funkce ledvin a tak dále. Další ouško je takové hodně interaktivní. Tady stanovujeme potřebu energie a potřebu bílkovin. Musíme samozřejmě nejdřív vědět výšku pacienta, hmotnost pacienta, automaticky se nám spočte BMI. Zadám pacientovu obvyklou hmotnost a tady naběhnou taková dvě čísla. Je to procento zhubnutí, nebo případně nárůstu hmotnosti, ale u nás je to spíše procento zhubnutí. A je to vyjádřeno i v kilogramech. A pak vlastně automaticky se spočte věk pacienta a základní energetický výdej. Nutriční terapeutka si pak koeficienty (těmito), tam do toho vstupuje pak onemocnění, pohybová aktivita, jestli je pacient po operačním výkonu... tak vlastně stanoví tu aktuální potřebu energie. Zase máme nápomoc v tom, že je vyjadřována i v těch kilojoulech na kilogram. Dále stanovíme gramy bílkovin na jeden kilogram hmotnosti, automaticky se spočte, kolik je to gramů bílkovin vyjádřeno i v kilojoulech. To je taková pomoc pro nás nutriční terapeutky. Když změříme pacientovi obvod paže, zase máme tady prostor k zapsání. Terapie - automaticky stahována dieta, pokud pacient má dietu číslo tři racionální, vidím, že jí má na snídani, na oběd, na večeři. Pokud má přídavek, nějaký tvaroh, jogurt..., zase automaticky nám vyskočí. Sipping opět automaticky vyskočí. Modifikovanou dietu - u nás máme vlastně u každého pacienta možnost, že třeba pacienti nesnáší sladké pokrmy, někdy nesnáší ryby, tak se dieta modifikuje. To už tedy musíme vypisovat my ručně, stejně tak jako pokud má pacient enterální výživu nebo parenterální výživu. Anamnéza, to je to gró té práce nutriční terapeutky, to je to nejdůležitější, co ona pro pacienta dělá, že s ním komunikuje a zjišťuje. A buď můžeme takhle mezi jednotlivé jakoby nežádoucí účinky léčby, a nebo zase tady dole máme prostor, kam napíšeme, jak pacient... - vlastně celkovou nutriční anamnézu. Bilance stravy - hodnotíme buď jednotlivě, snídaně, tady posouváme, buď půlporce, nebo vypisujeme. A pak vlastně hodnotíme procento pokrytí nutriční potřeby, tam je to míněno energie, a pak procento pokrytí potřeby bílkovin. To nás zajímá, podle toho pak stanovujeme ten nutriční plán, kdy zase tady máme prostor pro napsání, anebo můžeme vyjádřit i tady, že chceme změnu diety, změnu přídavku, změnu sippingu, změnu enterální výživy, zase vypíšeme. A tady ještě takové důležité políčko pro nás - datum plánované kontroly. My máme povinnost dle standardu péče chodit za pacientem jednou týdně, ale samozřejmě pokud je ten pacient v horším nutričním stavu, chodíme jednou za dva dny, jednou za tři dny. Takže tady si napíšeme a to Vám pak ukážu, kde to zase na nás vyskočí. Edukace - o čem byl pacient edukován ústně, písemně. Tady vlastně, když zmáčknu tlačítko "úprava", naskočí nám veškeré edukační materiály, které máme. My si vybereme a vidím, o čem jsem pacienta edukovala. Takhle pak vypadá ta zpráva, kterou nás ošetřující personál vidí a ví, že pokud se podívat na nutriční plán, tak se podívá prostě jenom tady dolů a nebo prostě přečte celou tu zprávu. A tady je to zmiňované datum plánované kontroly, jak jsem říkala, to nám také hodně zjednodušuje práci, je to zpřehlednění. Tady je celá jakoby tabulka, kde se stahují údaje, když sestřička zdravotní udělá primární nutriční screening. Já jako nutriční terapeutka vím, na kterém oddělení, kdy sestřička provedla, jaké má pacient skóre, který to byl pacient s rodným číslem a jestli už tam nějaká moje kolegyně byla, a nebo jestli tam ještě nebyla a musí se tam jít. A u nás je z hospitalizovaných pacientů průměrně třicet procent nutričně rizikových. Já ještě dodám, já jsem si zjišťovala včera, my tuto zprávu máme už od roku dva tisíce jedenáct od října. A zjistila jsem, právě protože je to takhle pěkně všechno elektronicky a dá se z toho spoustu dat vytahovat, tak jsem zjistila, že těch zpráv už jsme napsali hodně přes osm tisíc. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Nutriční podpora v onkologii - webcast.

Související články

V současné době je důležité posoudit funkční rezervu onkologického pacienta k operačnímu výkonu. Předoperační nutriční příprava má větší význam, než časná pooperační parenterální výživa. 

Jedná se o komplexní multioborový přístup po celou dobu péče o pacienta, tzn. od indikace k operačnímu výkonu po úspěšné zotavení. Princip fast tracku je minimalizace negativních důsledků operace na dolním GIT, snížení stresové reakce, adekvátní analgetizace, zabránit intravenózně přetížení tekutinami, zabránit peroperační hypotermii, zkrácení střevní paralýzy, redukce pooperační nauzey a bonitu, zkrácení délky upoutání na lůžko – včasná rehabilitace, zkrácení rekonvalescence, včasné zahájení výživy.

Přednáška o výživě nemocných s perkutánní endoskopickou gastrostomií a perkutánní endoskopickou  jejunostomií z pohledu nutričního terapeuta.