Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Praxe v primární péči

Praktický lékař se setkává s pacientem se všemi myslitelnými nemocemi a zdravotními problémy. Má nejvetší vliv na to, aby byla nemoc diagnostikována včas a tudíž i úspěšně léčena a to nejenom častá onemocnění, ale i vzácnější diagnózy ze všech oborů. Postavení praktického lékaře je výjimečné v tom, že provází pacienty s vážnou chorobou, jako je například onkologické onemocnění, celou léčbou, má roli v záchytu onemocnění, řeší ve své ordinaci nežádoucí účinky léčby a často se stává i rádcem v terminálních stádiích onemocnění. Naprosto klíčová je výchovná a vzdělávací role praktických lékařů  v prevenci a screeningu. Specialisté si toto výjimečné postavení uvědomují a nabízejí spolupráci a informace ze svých oborů. 

Klíčová slova: prevence; primární péče; screening