Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Praxe v primární péči

Praktický lékař se setkává s pacientem se všemi myslitelnými nemocemi a zdravotními problémy. Má nejvetší vliv na to, aby byla nemoc diagnostikována včas a tudíž i úspěšně léčena a to nejenom častá onemocnění, ale i vzácnější diagnózy ze všech oborů. Postavení praktického lékaře je výjimečné v tom, že provází pacienty s vážnou chorobou, jako je například onkologické onemocnění, celou léčbou, má roli v záchytu onemocnění, řeší ve své ordinaci nežádoucí účinky léčby a často se stává i rádcem v terminálních stádiích onemocnění. Naprosto klíčová je výchovná a vzdělávací role praktických lékařů  v prevenci a screeningu. Specialisté si toto výjimečné postavení uvědomují a nabízejí spolupráci a informace ze svých oborů. 

Klíčová slova: prevence; primární péče; screening