Diferenciální diagnostika horečky u dětí

  • , Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce

Prezentace přehledově shrnuje problematiku diagnostiky horečky u dětí, patofyziologii horečky, nejčastější příčiny, skórovací systémy a postup a léčebná opatření u febrilního dítěte. Autorka se detailně zaměřuje na pravidla podávání antibiotik u jednotlivých diagnóz.    

Stáhněte si prezentaci (formát PPTX, velikost 0,3 MB)

Klíčová slova: děti; horečka; léčba; videoprezentace

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Profylaktické podání ATB po zákusu klíštěte bez přítomnosti erytema migrans není indikované – vznik resistence na ATB, nežádoucí účinky ATB terapie.