Nejnovější trendy v léčení boreliové infekce

Výskyt na všech kontinentech mimo Antarktidu a Jižni Ameriku. Nejčastější  infekce přenášená klíšťaty v ČR. většina nákaz probíhá asymtomaticky, klinicky manifestní případy se projevují zejména postižením kůže,kloubů,nervového systému a srdce.

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Profylaktické podání ATB po zákusu klíštěte bez přítomnosti erytema migrans není indikované – vznik resistence na ATB, nežádoucí účinky ATB terapie.