Trendy cestovní medicíny z hlediska infekčních chorob

Pokud si cestovatel přiveze nějaké onemocnění, pak  velká část z nich je u nás nepřenosná. Infekční choroby jsou přičinou úmrtí cestovatelů v zahraničí asi v 1 %.

Související články

Obsáhlá prezentace o chlamydiových infekcích zahrnuje téma od historie, přes mikrobiologii, taxonomii, morfologii a klinické projevy až po léčbu. Přehledová přednáška je vhodná jak pro studenty a praktické lékaře, tak pro infektology.  

Prezentace je věnována infekčním onemocněním přenášeným ze zvířat na člověka (opačný způsob přenosu je také možný).

Profylaktické podání ATB po zákusu klíštěte bez přítomnosti erytema migrans není indikované – vznik resistence na ATB, nežádoucí účinky ATB terapie.