Role sestry v závislosti na tabáku

Sestry jako součást zdravotnického týmu mohou mít obrovský podíl na zvýšení úspěšnosti léčby závislosti na tabáku jak v nemocniční, tak ambulantní péči.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já jsem Vám pokusím prezentovat přednášku, která není tedy moje. Tímto bych chtěla říci, že to, co je zde zpracováno, zpracovávala má kolegyně Kateřina. A požádala mě, abych Vám jí tady prezentovala. Chtěla bych Vám tedy říci, jakou roli má sestra v léčbě závislosti na tabáku. Dělali jsme si takový krátký průzkum u nás na onkologii, kde pracují sestřičky i lékaři. A bohužel tedy musím říci, že přestože je problematika kouření a vliv kouření na vznik onkologického onemocnění všeobecně známý široké veřejnosti a onkologové jako takoví by měli především tedy dbát na prevenci, tak mezi sestrami na našem pracovišti je šedesát tři procent kuřaček a sedmnáct procent lékařů kuřáků. Což je velmi alarmující. A musím říct, že dá nám velkou práci, nám zbytku nekuřáků, mezi nimi působit výchovně, edukativně a upozorňovat je na to, že kouření je pro ně škodlivé, ale nejenom pro ně, také samozřejmě i pro nás, a že tím pádem také i ony nemohou správně intervenovat své pacienty. Co je důležité, aby sestra a nejenom sestra, ale celá veřejnost pochopila, že závislost na tabáku není jenom nějaký zlozvyk, ale že je to nemoc. V České republice umírá ročně osmnáct tisíc pacientů na následky kouření, což znamená denně asi padesát úmrtí. To je vysoké číslo. Důležité je také ale chránit se nejenom před aktivním, ale také před pasivním kouřením. Setkáváme se s kuřáky, jsme s nimi, mluvíme s nimi, jsme v prostředí kuřáckém a na toto pasivní kouření umírá ročně až dva tisíce pacientů. Takže je velmi důležité chránit se před škodlivými látkami, které se v cigaretovém kouři nacházejí. Podle mého úplně nejdůležitější je vliv kuřáctví nebagatelizovat. Často se stává - "já si dám jenom jednu a stejně mám na něco umřít, tak umřu"... Bagatelizují hlavně kuřáci a důležité je nebagatelizovat. Jak můžeme my jako sestry pomoci? Sestry jsou součástí zdravotnického týmu a mohou mít obrovský podíl na zvýšení úspěšnosti léčby závislosti na tabáku, a to nejen tedy v nemocniční, ale také v ambulantní péči. A tato léčba by měla být komplexně nabízena celým lékařským a zdravotnickým personálem, a to tedy nejenom včetně lékařů, ale i včetně sester. Ale jak? Ptáte se, jak. - Je to jednoduché, krátkou intervencí. Bez pomoci lékaře může sestra po zaškolení získat dostatek odborných vědomostí a zvládne tuto intervenci každá sestra. Jak už zde řekla paní docentka Králíková, podle doporučení stačí vycházet z krátké intervence programu 5A neboli 5P. Co program 5P znamená? Podle doporučení je to pár základních věcí. Ptát se, poradit, posoudit, pomoci a plánovat. Ptát se - ptát se kuřáka na kuřáctví a zaznamenat do dokumentace. Správně umět rozlišit kuřáka od nekuřáka. Jak rozlišíme kuřáka od nekuřáka? Pravidelný denní kuřák kouří v době šetření nejméně jednu cigaretu denně. Stačí jedna jediná cigareta denně a je to pravidelný kuřák. Příležitostný kuřák v době šetření kouří méně než jednu cigaretu denně. Bývalý kuřák kouřil, ale v době šetření nekouřil šest měsíců od poslední cigarety. A nekuřák nevykouřil nikdy sto a více cigaret. Druhý bod - poradit. Poradit jasně, doporučit kuřákům přestat. Tady vidíte příklad, jak. Jakou krátkou větou. - Pro Vaše zdraví je nutné přestat kouřit. A to, jak ten pacient s informací naloží, je zase samozřejmě jiná otázka. Od odborníka, od zdravotníka by měl každý kuřák takovouto informaci slyšet při každém klinickém kontaktu. Posoudit - posoudit ochotu přestat. Pokud pacient nechce přestat kouřit, naše intervence končí, ale můžeme pouze dále motivovat. Vysvětlit adekvátním způsobem výhody nekuřáctví na konkrétním případě. Například vzhledem ke klinickému nálezu, k obtížím, k financím, vzhledu a podobně. A při další návštěvě opakujeme dotaz na kouření a doporučujeme přestat. Tady vidíte v závorce slovo empaticky. Samozřejmě nemůže to být direktivní. (Paní docentka mě upozorňuje, ale já to stihnu...) Čtvrtý bod - pomoz. Pomoci těm kuřákům, kteří chtějí přestat v rámci svých časových možností. Nabízet jim podporu, předem si připravit náhradní činnost pro kuřácké situace a doporučit náhradní terapii nikotinem. Samozřejmě také pacienta předat a doporučit do specializovaného centra pro závislé na tabáku dle kontaktů, které lze nalézt na těchto internetových stránkách. Režimová opatření. Rozhodnutí přestat kouřit. Pacient by si měl stanovit svůj den. Informovat se předem o náhradní terapii. Odstranit ze svého okolí vše, co s kouřením souvisí. A tak dále. Vidíte, že toho je více. Zvýšit tělesnou aktivitu, to si myslím, že je velmi důležité. Odměňovat se za dosažené úspěchy. Tady vidíte některé příklady náhradní léčby nikotinem, která potlačuje abstinenční příznaky. A poslední bod krátké intervence - plánuj - plánovat kontrolní návštěvy. A pokud se plánují a jsou pravidelné, zvyšují pravděpodobnost abstinence. Každá sestra, nejenom na lůžkovém oddělení, ale i v ambulanci může pomoci pacientovi přestat kouřit tím, že s ním komunikuje, při sběru ošetřovatelské anamnézy reaguje. Krátká intervence zabere tři až pět minut, více ne. Těch několik otázeček, které Vám řekla paní docentka, zabralo sedm sekund. Pokud to s ním budeme ještě trochu více rozebírat, opravdu nezabere nám krátká intervence déle než tři až pět minut. Jaká je skutečnost? I přesto, že sestry mají k léčbě závislosti na tabáku kompetence a velké výhody oproti lékařům, jsou v České republice v této oblasti často nevyužívány a podceňovány. Já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Závislost na tabáku - webcast.

Související články

Léčba závislosti na tabáku je jednou z významných forem prevence onkologických onemocnění. Kouření není rizikem jen pro nádory respiračního traktu, ale prakticky celého těla včetně např. některých typů leukemií či děložního čípku.  Každý lékař, sestra či jiný zdravotník by se měl zajímat o kouření svých pacientů a u kuřáků alespoň krátce intervenovat. Samozřejmostí by mělo být jejich vlastní nekuřáctví. 

Přednáška přináší přehled zahraničních onkologických programů pro děti a výsledky šetření, které ověřovalo účinnost programu onkologické prevence „Normální je nekouřit“ pro mladší školní věk a zjišťovalo dětské prekoncepty rakoviny a jejich změny po intervenci. V šetření byla zjištěna změna ve zvýšení kognitivní dimenze, informovanosti o rakovině a byla potvrzena i účinnost programu Normální je nekouřit. 

Novinářka a zdravotnice v jedné osobě klade otázky o moci médií v boji proti kouření. Je těžké prosadit článek o kouření do médií? Co novinář potřebuje? Jsou média všemocná? Jaké články mohou pomoci a jaké škodí? Jak oslovit mladé v době, kdy (ne)začínají kouřit?