Očkování - základní pojmy, pohled současnosti

ČR má jedno z nejlépe vypracovaných očkovacích schémat a jedno z nejvyšších procent proočkovanosti na světě. Rozsáhlá prezentace pro praktické lékaře přináší přehled základních typů očkovacích látek pro aktivní i pasivní imunizaci a přehled povinných očkování. Zabývá se i reakcí po očkování a selháním očkování. 

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 0,8 MB)

Související články

Preventivní prohlídka v ordinaci všeobecného praktického lékaře je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, její obsah a frekvence výkonů jsou definovány vyhláškou č. 70 z roku 2012. Preventivní prohlídky jsou příležitostí pro občany i pro praktické lékaře, bohužel jsou využívány jen z 30%. Je potřeba se kriticky podívat na náplň preventivních prohlídek a na realitu a zabývat se otázkou nákladů a přínosů. 

S tím, jak si stojíme v incidenci, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prsu v České republice i s výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu, seznamuje přednáška, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.  

Přednáška představuje historii a výsledky národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, který má v ČR pozitivní vliv na snížení incidence a mortality tohoto onemocnění. Celková účast cílové populace narůstá a je patrný efekt přechodu na populační screening (15% navýšení účasti). Přednáška zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.