Problémy prevence a časné diagnostiky nádorů varlat u adolescentů

Přednáška o incidenci a možnostech prevence a časného záchytu nádorů varlat, které patří u dospívajících chlapců a mladých mužů mezi 15. – 35. rokem života mezi nejčastější nádory. Jedinou známou prevencí je včasná úprava nesestouplého varlete (orchiopexie) ideálně mezi 12 – 18 měsícem věku (sníží riziko o 2.5 – 3%). Metoda samovyšetření varlat rovněž není preventivní metodou, ale je metodou včasného záchytu a může fungovat pouze jako prevence pokročilé nemoci. V druhé části přednášky jsou představeny výsledky průzkumu (n=1253) o prevenci rakoviny varlat.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, já se trošku vrátím zpátky do praxe a ráda bych vám něco řekla o prevenci anebo spíše včasné diagnostice, protože prevence v pravém slova smyslu víceméně u tohoto typu diagnózy nelze. A i když vy jste praktičtí lékaři pro dospělé pacienty, ale můžete se setkat i s adolescenty mezi 15.-19. rokem věku. Takže já bych jenom velmi rychle - proč jsem poprosila o prezentaci na toto téma? Protože i když patří nádory varlat mezi vzácná onemocnění, tak ve věkové skupině mezi 15.-35.rokem věku patří mezi nejčastější a jsou v podstatě na prvním místě výskytu u této skupiny mladých mužů. A další věc, že incidence anebo výskyt nádoru varlat mají velmi prudce stoupající křivku v posledních letech, jak ve světě, tak i v České republice se několikanásobně výskyt zvýšil. A bohužel, jak jsme se přesvědčili, informace v cílové skupině mladých chlapců - a bohužel nejen tam - jsou prakticky mizivé. Příčin je několik: jednak je to nezájem mladé generace vůbec o své zdraví anebo o preventivní prohlídky, jak jsme tady viděli. Jednak jsou to zábrany ve společnosti různého charakteru mluvit o intimních partiích svého těla, mladí chlapci se stydí mluvit o svých problémech a o takzvané metodě samovyšetření varlat neví prakticky vůbec nic. Vidíte, že tady je tady křivka, že ta varlata skutečně vedou v této věkové skupině mezi 15.-19.rokem věku a podobná křivka je i u mladých lidí do těch 35ti let. Když srovnáme Českou republiky s jinými zeměmi ve světě, tak vidíte, že skutečně jsme na předních místech a ta věková struktura se skutečně týká především mladých lidí. Jenom abyste viděli, s čím se setkáváme my. My jsme měli celkem za dosavadní období 66% chlapců. A na co chci upozornit, že skutečně chodí většinou pozdě, protože pokud to jsou malí chlapci, tak rodiče je koupou, je tam hygiena, takže vidí to dítě svlečené, kdežto samozřejmě dospívajícího mladého muže už nikdo svlečeného nevidí, takže tam odpadá kontrola rodičů a oni tedy většinou bohužel chodí v pozdním stádiu s metastázami a podobně, jak to vidíte na tomto obrázku. A jaká je tedy prevence, co můžeme dělat my, co můžete dělat vy, co může dělat ten mladý člověk? Některé z těch známých rizikových faktorů, které jsou, můžeme jen těžko ovlivnit, jako je třeba rasa, narodili jsme se takoví, jací jsme; vrozené vývojové vady, nesestouplé varle nebo nádor varlete v blízké rodině - otec, dědeček, bratr, strýc a podobně, ale většina postižených mladých mužů, se kterými jsme se setkali my, tak nemají vůbec žádný ze známých rizikových faktorů. Takže dá se říci, že v riziku je každý, nebo nikdo. Jediná známá prevence je, pokud má dítě-chlapec nesestouplé varle, tak se dělá operace, že se to varlátko stáhne do scrota, protože příroda věděla, proč to tak udělala, tam je nebezpečná ta teplota, která potom nenávratně poškozuje parenchym toho varlete a mělo by se to udělat ideálně mezi 12.-18.měsícem věku. Není vůbec žádná zvláštnost, že vidíme, že to jsou 7, 8, 10ti letí chlapci, kteří chodí na orchiopexii, což je samozřejmě už z tohoto pohledu pozdě, protože jak vidíte, to riziko se snižuje o 2,5-3%. Velmi důležitá je metoda samovyšetření varlat. Tak, jak se všeobecně ví, že ženy si samovyšetřují prsa, tak bohužel v mužské populaci toto není jaksi v širokém povědomí. Jen upozorňuji, že to není vysloveně preventivní metodou, protože to vás před ničím nechrání, ale je to metodou časného záchytu. Pokud si ten chlapec nebo mladý muž najde pohmatem při hygieně, při sprše nějaký nález, tak samozřejmě měl by vyhledat lékaře. Tak jako u všeho, tak jsou jak odpůrci, tak zastánci samovyšetření varlat. To mám jen na odlehčení, že možná první, kdo to propagoval, i když nevěděl, co propaguje, tak to byl zrovna Michael Jackson. Samozřejmě argumenty proti jsou, že není dostatek jednoznačných důkazů v přínosu na snížení morbidity a mortality. Dobré léčebné výsledky, proto se třeba naši kolegové z dospělé onkologie nějak této prevenci, co se týká nádorů varlat, není to tak, jako když vidíte akce na samovyšetření prsou, tak akce tohoto charakteru moc nejsou, protože je to nádor, který se dá vyléčit, i metastaticky se dá vyléčit, patří mezi kurabilní typy nádorů, takže se tomu nijak zásadně extra nevěnuje dospělá onkologie. A samozřejmě nepřiměřené zvýšení obav a strachu z rozvoje nádoru. Argumenty pro: je to jednoduchá metoda, naprosto finančně nenáročná nebo nulová z tohoto pohledu, je realizovatelná v každé socio-ekonomické situaci, důležitý je ten věk a výrazný pozitivní socio-ekonomický efekt včasného záchytu. Protože rozdíl je v tom, že pokud najdete ten nádor včas, je lokalizovaný, tak se pacient pouze operuje a má případně 2-3 cykly chemoterapie poměrně jednoduché, neagresivní, když je to pokročilé stádium, samozřejmě už je ta chemoterapie intenzivnější, je jak náročnější pro toho pacienta, tak pro finanční krytí. Samozřejmě hrozí tam i pozdní následky aplikované protinádorové léčby. My jsme si udělali takový dotazník anonymní v populaci, celkem hodně respondentů - 1253, ve věku 12-24 let, abychom tedy zjistili, jaká je vlastně situace v populaci. Vidíte, preventivní prohlídky, u dětí jsou ty preventivní prohlídky povinné, takže počet těch preventivní prohlídek byl celkem uspokojivý, ale vidíte, že s věkem výrazně klesá. Druhá otázka byla, jestli tedy ten lékař při preventivní prohlídce ta varlata vyšetřuje a vidíte, že tam už je to výrazně horší a opět to klesá. Takže u mladých mužů nad 24 let je to skutečně minimální, takže i když tady pan docent říká, co se všechno má, tak bohužel ta praxe reálná je trošku jiná. Samozřejmě pokud se to nedělá odmalička a naráz se dostane mladý muž k lékaři a ten mu sáhne do trenek, tak si okamžitě skrytě říká "ten je nějaký vadný, co po mě chce, kam mi to sahá", pokud by to bylo standardní tak, jak vám měří tlak, tak se nikdo nebude nad tím pozastavovat. Tady, jestli vůbec ví, že jsou v rizikové skupině vzniku nádoru varlat, tak samozřejmě mladší věkové skupiny nevěděly. Toto už bylo zkresleno, myslím si, inteligencí, protože když se na to ptáme, tak asi ano, spíše bych to brala takto ten vysoký nárůst pozitivních odpovědí, než že by o tom skutečně věděli. A pak jsme se ptali, jestli jsou informovaní o metodě samovyšetření varlat. Upozorňuji, že v této skupině byli i medici páťáci, takže bohužel ani na vysoké škole zaměřené na výuku nových lékařů, tak ani tam nebyli tito mladí muži o tom dostatečně informováni. Nejvíce pro to udělal Lance Armstrong, samozřejmě trošku se zdiskreditoval v současné době, ale pro tu prevenci udělal tedy hodně, protože veřejně mluvil o svém problému. Ve světě běží různé osvětové kampaně, ve Velké Británii - samozřejmě potřebujete nějakou známou tvář, tedy Robbie Williams se propůjčil této kampani a běží to stále, začalo to poměrně dávno, snad už před 8 lety, v Irsku - vidíte opět sportovci, toto je z Jihoafrické republiky, takže skutečně se ve světě se tomuto problému věnují. U nás, vzhledem k tomu, jak ti chlapci chodili skutečně metastatičtí, jeden za druhým, tak jsme se tomu začali věnovat, myslím od roku 2010 a udělali jsme webovou stránku. Velký problém byl, jak ji nazvat, aby ti mladí lidé na to klikli, takže myslím si, že vzhledem k tomu, jaké jsou na to odezvy, tak se nám ten název povedl, protože se to jmenuje www.maskoule.cz. Nám propůjčil tvář Jirka Mádl, takže nějaká populární osobnost, která upoutá tuto mladou skupinu a cílem bylo informovat o riziku vzniku nádoru, prvních příznacích, propagovat samovyšetření varlat a snížit procento pokročilých nádorové varlat u mladých lidí. Formy byla jednak webová stránka, jednak běžely videoklipy v televizi, dělané přednášky na školách, v rámci té webovky je anonymní poradna, máme rozhovory ve studentských časopisech a loni nám sportovci, olympionici udělali kalendář a byla k tomu taková promoakce. Takto vypadá ta stránka, kde tedy o tom mluvíme. Toto je anonymní poradna, tam skutečně mám každý den minimálně 2-3 dotazy, je zajímavé, že tam píšou i poměrně často ženy, které si s těmi svými chlapy neumí poradit a i když to je zaměřeno na mladé muže, tak tam mám minimálně třetinu zralých mužů mezi 40-60ti lety a nejstarší pán měl, myslím, 78 let. Takže je to skutečně široká populace. Pak nám kolegové ještě umožnili, vzhledem k technickým možnostem, jaké dnes jsou, aplikaci do mobilu. Jmenuje se to "Hlídač koulí", kde opět jsou jednak zásadní informace, které pro to potřebují a jednak mají tam takovou aplikaci, že jednou za měsíc jim to cvrnkne, vyšetří si varlata. Takže je to i v tomto směru. Takže závěrem lze říct, že ta osvěta byla primárně zaměřena na teenagery, protože jsou svým způsobem specifičtí, asi je máte doma nebo ve svém okolí, takže s nimi práce není vždy snadná. Vidíme tedy klinický efekt této osvěty, protože mladí muži, kteří k nám přišli v posledních 2 letech, tak všichni si našli ten svůj nádor potom, co se dostali na ty webové stránky a na základě toho se samovyšetřili a do té poradny mi napsalo 7 dalších mužů, že tedy děkuji za tuto aktivitu, že na základě té stránky se rovněž samovyšetřili a už absolvují léčbu toho svého nádoru. Délka a intenzita léčby je výrazně nižší, jak už jsem řekla a kvalita života, pokud je to lokalizované onemocnění, je výrazně vyšší, riziko rozvoje pozdních následků - ve smyslu sterility například, nefrotoxicity nebo plicní toxicity - je výrazně nižší. Takže myslím si, že akce tohoto typu mají svůj význam, pokud osloví tedy přiměřeným způsobem danou populaci a myslím si, že skutečně lékař primárního kontaktu má v této oblasti skutečně své důležité místo. Děkuji vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Vzdělávací program pro praktické lékaře - webcast.

Související články

Preventivní prohlídka v ordinaci všeobecného praktického lékaře je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, její obsah a frekvence výkonů jsou definovány vyhláškou č. 70 z roku 2012. Preventivní prohlídky jsou příležitostí pro občany i pro praktické lékaře, bohužel jsou využívány jen z 30%. Je potřeba se kriticky podívat na náplň preventivních prohlídek a na realitu a zabývat se otázkou nákladů a přínosů. 

S tím, jak si stojíme v incidenci, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prsu v České republice i s výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu, seznamuje přednáška, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.  

Přednáška představuje historii a výsledky národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, který má v ČR pozitivní vliv na snížení incidence a mortality tohoto onemocnění. Celková účast cílové populace narůstá a je patrný efekt přechodu na populační screening (15% navýšení účasti). Přednáška zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.