Výchova k onkologické prevenci na internetu

Podíl uživatelů internetu v ČR stoupl na 80 % a více jak polovina z nich využívá internet ke zjišťování informací o zdraví. Chceme-li pomocí internetu vychovávat obyvatele k onkologické prevenci, měli bychom vědět, kdo informace o zdraví vyhledává, jak se na internetu chová a tomuto chování se přizpůsobit.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, dámy a pánové, já mám pohovořit o výchově k onkologické prevenci na internetu. Už to tady máme. Takový podtitul mé přednášky jsem si vybrala "Internet? Ten nás nezajímá." To je citát, neřekl ho žádný praktický lékař ani jiný lékař, ale překvapivě ho řekl Bill Gates v roce 1993. Jako omluva mu slouží to, že v tu dobu přece jen internet byl ještě takové předpubertální dítě. Chceme-li někoho vychovávat, musíme, měli bychom vědět koho a jak se chová. Proto bych se s vámi úvodem chtěla podívat na lidi, kteří na internetu vyhledávají zdravotnické informace. Kdo to vlastně je? V současné době je už uživatelů internetu v České republice více než 80% populace, z nich asi 56%, více než 56%, vyhledává informace o zdraví, o prevenci, o léčbě na internetu. Z celkového počtu obyvatel, to znamená i z těch nepřipojených nebo z těch, co nepoužívají internet, je to už téměř 42% a ta oblast právě vyhledávání informací o zdraví neustále narůstá. Tady se můžeme podívat, jak je to v čase. Tento sloupeček, je to procento z populace České republiky, jak roste počet lidí, kteří vyhledávají informace o zdraví na internetu. Ten druhý sloupeček, to je zase procento, ale už jen z lidí, kteří jsou internetově gramotní, to znamená z těch, kteří mají doma připojení na internet. Vidíte, že tam je to číslo ještě mnohem vyšší. Nás ale zajímají všichni, to znamená i ti, co nemají připojení na internet, a tam jsme tedy překročili těch 41%. Kdo to je? Jsou to častěji ženy, a to výrazněji častěji než muži. Vidíte tam ta čísla, že ty rozdíly jsou opravdu velké, z lidí, kteří ten internet používají, tak je to 71% žen oproti 42% mužů a v tom evropském srovnání, jen tak pro představu, jsou české ženy na 7. místě a muži jsou přibližně na tom stejně, ale odzadu. Taky nyní ještě bychom se podívali na věkovou strukturu lidí, kteří vyhledávají informace o zdraví na internetu. Nejméně je to ta nejmladší věková skupina, ta se cítí celkem logické nejdravější také, nejvíce jsou to potom lidé v produktivním věku, to znamená od těch 25ti do 54 let, ti vyhledávají informace o zdraví nejvíce. Zase ty 2 sloupečky - ten modrý je procento z celkové populace České republiky a ten zelený z lidí, kteří mají internet k dispozici. Vidíte, že nejmenší disproporce je právě u těch mladých, protože ti jsou všichni na internetu. Potom je zajímavá ta nejstarší skupina. Tam je sice úplně nejmenší jakoby procento populace, kteří vyhledávají informace o zdraví, o léčbě, o prevenci na internetu, ale z těch, co jsou internetově gramotní a mají k dispozici internet, je to naopak nejvyšší procento, je to asi 71%. Takže tato skupina je určitě zajímavá. Toto už jsem říkala. To samé je to, když si vezmeme skupinu důchodců. Je tam úplně ten samý poměr. Ještě další charakteristiky, které by mohly být zajímavé. Toto je podle vzdělání, tam to zcela jasně roste se vzděláním, to znamená nejvíce vyhledávají informace o zdraví lidé s vysokoškolským vzděláním. A toto je ještě podle ekonomické aktivity a tady zase vidíte, že u těch důchodců to vypadá podobně, to znamená, že to je nejaktivnější skupina, má-li důchodce připojení k internetu, hledá na něm informace o zdraví. Tak a to je ona: když jsem teď všechny ty informace, co jsem řekla, dala dohromady, tak toto je typická hledačka informací o zdraví na internetu. Takže když k vám do ordinace přijde zaměstnaná žena mezi 25-54 lety, s vysokoškolským vzděláním anebo důchodce nad 65 let, který je internetově gramotný, tak dost jistě jsou to lidé, kteří se připravovali na internetu. Teď bych se s vámi ještě chtěla podívat na to, jak se ti lidé chovají, když hledají informace na internetu. To si totiž myslím, že je velmi důležité. Já jsem si udělala takovou malou analýzu z 5ti webů, které se zabývají onkologií, včetně tedy onkologické prevence a podívala jsem se, jakým způsobem tam ti lidé přicházejí, jakým způsobem ty informace o zdraví hledají. Řeknete si, že je to jen 5 webů, je spoustu webů, které jsou velmi důležité, ale pro vaši informaci - je to vlastně analýza 2 milionů návštěv. Takže to není vůbec zanedbatelné. A vyšlo toto, omlouvám se za tabulku, tabulky jsou hrozné, ale tato tabulka opravdu hodně říká. Ta říká, kolik z těch 2 milionů návštěv, kudy ti lidé na těch 5 webů přišli a vidíte, že úplně drtivá většina ty informace o zdraví hledá tím způsobem, že prostě si ten svůj problém zadá do Googlu nebo do Seznamu, tečka. Pak za zmínku ještě stojí přímé vyhledávání a to jsou ty kampaně, to je to, že řeknete třeba "najděte si to na Linkos" nebo "najděte si to na Mammo, tam to je", tak to dělá 10%, hezkých 10%, ale jenom 10%. Všechno ostatní vlastně ti lidé hledají tady v těch 2 velkých vyhledávačích. A ještě vysvětlím ten šedý sloupeček, který je od nějakých 6% do 21% a to jsou vlastně všechny ostatní cesty, to znamená ostatní malé vyhledávače, weby, které jsou prolinkované, prostě další kanály, kterými ti lidé potom přijdou na ty weby. A vidíte, že třeba v případě Linkosu, což jsou stránky České onkologické společnosti, mluvíme o více než tisíci dalších zdrojů a dělá to jen 6,23%. Takže opravdu ten trend je u všech webů stejný. Proč to říkám? Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že ti lidé se nikdy nebudou chovat tak, jak my bychom chtěli nebo vy byste chtěli jako lékaři, můžeme jim vymazlit, udělat jim úžasný ověřený zdroj aktuálních informací, kde prostě bude zaručeně jen to pravé a říkat jim stokrát: "choďte tam", ale oni vždycky si sednou k tomu svému vyhledávači, kde hledají instalatéra, kde hledají školu pro děti a tam si zadají ten svůj zdravotní problém. Takto se chovají, je to prostě jasné prokázané, jinak se chovat nikdy nebudou. A proto my se tomu chování prostě musíme přizpůsobit a musíme se postarat o to, aby, když do toho Googlu nebo Seznamu zadají ten svůj zdravotní problém, aby je to dostalo tam, kde je potřebujeme. To znamená, když mluvíme o výchově k prevenci na internetu, tak s trochou nadsázky se dá říct, že je potřeba vychovat tedy správce svého webu tak, aby ten web udělal viditelný pro ty vyhledávače, aby opravdu se tam ti lidé dostali. A úplně nejdůležitější je, aby si ty zdravotní weby nekonkurovaly, ale aby se prostě prolinkovaly, provázaly, aby spolu spolupracovaly. Tak já teď bych jen promluvila o tom, co je nového na 2 webech, které tedy nejsou neviditelné pro vyhledávače. Jeden z nich jsou stránky České onkologické společnosti linkos.cz, které se zabývají informacemi o prevenci pro pacienty. Pro vaši informaci - Linkos má nyní návštěvnost 84 tisíc měsíčně a v roce 2015, když to bude takto pokračovat, jak to bylo v prvním čtvrtletí, tak si poprvé sáhne na milion návštěv. To znamená, že to je opravdu velmi podstatný zdroj informací. Tam bych z oblasti prevence hlavně zmínila online poradnu, sekce preventivní onkologie, kde má veřejnost možnost pokládat otázky z oblasti prevence, z oblastí, které jsou zde vypsány a povětšinou zde přítomné dámy jim odpovídají. Potom bych ještě zmínila portál Moje Medicína. Ten vznikl tedy v roce 2005, ale v roce 2015 přišel s novou strukturou a designem a tam podstatná změna spočívá v tom, že tam je samostatná sekce informací, "O zdraví" se to jmenuje a je to opravdu o prevenci, o screeningu, o životním stylu. Tento portál točí vzdělávací cykly, tady jsem je vypsala, jsou to taková videa poměrně dlouhá, asi 11-12ti minutová, která se zabývají, jak vidíte, mamografií, kolonoskopií, základní gynekologické vyšetření, jak má vypadat preventivní prohlídka u praktického lékaře. Jsou tam také 2 videa o samovyšetřování prsou a samovyšetřování varlat. U těch varlat, nejsem si jistá, jestli jsem něco nepřehlédla, ale to je zajímavé v tom, že je to na živém člověku, že se tam skutečně vyšetřuje skutečný člověk v tom videu, což tedy byl oříšek, ale má to 16 tisíc zhlédnutí. Není jen odsud, jsou tam správné části těla. A potom bych ještě úplně na závěr vás chtěla upozornit na nyní nový cyklus, který je také ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti, a to už jsou živá vysílání o prevenci rakoviny. Zahájili jsme ve středu, která byla taková polytematická, tam byli odborníci na několik druhů zhoubných nádorů a jejich prevenci, byl to živý přenos tedy přímo odsud, z Brněnských onkologických dnů a odteď každou první středu v měsíci na portálu Moje Medicína bude živý přenos. Bude to každá první středa v měsíci v 16 hodin, je to stejné, aby to bylo lehce zapamatovatelné a vždy tam bude 1 odborník na zhoubné nádory a bude odpovídat živě na prevenci, lidé se ptají chatem, píší své otázky na tom webu, ten odborník je okamžitě dostává k sobě a může jim odpovídat. Součástí toho je také, že si ten odborník může zadat třeba nějaký svůj drobný průzkum, ankety... Já už to zkrátím. Závěrem bych chtěla říct, že internet bychom určitě nebo vy jako lékaři, ale i my neměli ignorovat jako Bill Gates v roce 1993, že nám nezbývá, než přijmout to, jak se lidé na internetu chovají, jejich chování nezměníme a musíme se naopak přizpůsobit my. Když říkám my, myslím správce webů a myslím lékaře a tvůrce těch webů se zdravotnickými informacemi, s informacemi o prevenci, že bychom měli vzájemnou spoluprací se snažit, aby to, co uživatelé tedy najdou, bylo to, co vy chcete, aby našli, to znamená správné informace. A chceme-li použít tedy internet ke změně chování obyvatel v tom reálném životě, musíme se přizpůsobit jejich chování v tom virtuálním životě. Já vám děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2015 - přehled natočených přednášek.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Vzdělávací program pro praktické lékaře - webcast.

Související články

Preventivní prohlídka v ordinaci všeobecného praktického lékaře je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, její obsah a frekvence výkonů jsou definovány vyhláškou č. 70 z roku 2012. Preventivní prohlídky jsou příležitostí pro občany i pro praktické lékaře, bohužel jsou využívány jen z 30%. Je potřeba se kriticky podívat na náplň preventivních prohlídek a na realitu a zabývat se otázkou nákladů a přínosů. 

S tím, jak si stojíme v incidenci, diagnostice a léčbě zhoubných nádorů prsu v České republice i s výsledky národního programu screeningu karcinomu prsu, seznamuje přednáška, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.  

Přednáška představuje historii a výsledky národního programu screeningu kolorektálního karcinomu, který má v ČR pozitivní vliv na snížení incidence a mortality tohoto onemocnění. Celková účast cílové populace narůstá a je patrný efekt přechodu na populační screening (15% navýšení účasti). Přednáška zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře.