Mezioborová spolupráce mezi onkology a stomatology

V rámci Brněnských onkologických dní se sešli také zástupci České onkologické společnosti a Společnosti maxillofaciální chirurgie, aby diskutovali problematiku bezpečnosti podávání bisfosfonátů a léků ovlivňujících kostní metabolismus. Radili se především o prevenci osteonekrózy čelisti u onkologických pacientů.

Maxilofaciální chirurgové informovali o nezanedbatelné incidenci těchto komplikací a představili nové úspěšnější postupy léčby osteonekrózy. Současně zdůraznili, že nadále zůstává nejefektivnějším přístupem prevence a vzájemná informovanost stomatologa a onkologa o probíhající léčbě léky ovlivňujícími kostní metabolismus u daného pacienta nebo vzájemná informovanost o plánovaném zásahu v dutině ústní. Účastníci se dohodli na společném postupu při snaze o úpravu standardů České onkologické společnosti. Jedno z hlavních doporučení bude, aby pokud není indikováno nasazení těchto léků akutně, tak aby bylo vždy vyžadováno stanovisko ošetřujícího stomatologa.

Více o sympóziu a spolupráci onkologů a stomatologů v článku Lucie Ondřichové: Osteonekróza čelisti: Potřebujeme aktualizaci Modré knihy?

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Mezioborová spolupráce je důležitá určitě pro ten vzájemný kontakt, protože se asi málokdy potká v ordinaci nebo z očí do očí jinak onkolog se stomatologem, onkolog se stomatochirurgem. My jsme využili Brněnských onkologických dní v letošním roce k uspořádání setkání zástupců České onkologické společnosti a Společnosti maxillofaciální chirurgie. Abychom tento problém probrali a zvýšili bezpečnost pacientů, kteří jsou léčeni jednak bisfosfonáty, jednak cílenými léky, které ovlivňují kostní metabolismus a používají se naprosto běžně v prevenci komplikací kostních metastáz. A jde o to, že komplikace ve smyslu osteonekrózy čelisti není úplně vzácná. Každý onkolog, který tyto léky používá, se s ní setkal. A lze určitě snížit incidenci této komplikace, zvýšit bezpečnost léčby pro naše pacienty. Jak pro stomatology, stomatochirurgy, tak pro maxillofaciální chirurgy je určitě nejdůležitější se včas dozvědět, pokud možno už před nasazením léčby bisfosfonáty, že pacient nějakou takovouto léčbu bude mít. Protože pokud proběhne nějaké ošetření před nasazením, tak veškerá opatření jsou úplně ta nejjednodušší a je pak nejmenší riziko vzniku oné osteonekrózy čelisti po podání těchto léků. Samozřejmě pokud už pacient tyto léky užívá, tak zase opakovaně je nejdůležitější edukace a to, aby se to vůbec ten ošetřující stomatolog, stomatochirurg nebo maxillofaciální chirurg včas dozvěděl. To je úplně ten základ. Já velice dobře. Já si myslím, že jsme se shodli prakticky všichni účastníci na některých bodech, které se pravděpodobně promítnou do určitých standardů Českého onkologické společnosti, které budou formou doporučení. A jedno z těch hlavních doporučení bude, aby pokud není samozřejmě indikováno nasazení těchto léků akutně, tak aby bylo vždy vyžadováno stanovisko ošetřujícího stomatologa, že chrup je z jeho pohledu sanován, že není v plánu a nutná nějaká stomatologická intervence. A hlavně aby stomatolog a onkolog o sobě věděli, přes pacienta. A pacient aby věděl, že užívá některý lék, který může nést určité riziko i ve stomatologické oblasti.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Osteonekróza čelisti: Potřebujeme aktualizaci Modré knihy?

Léčba bisfosfonáty tvoří nedílnou součást komplexní onkologické péče u řady pokročilých zhoubných nádorů. Obávanou, avšak do značné míry preventabilní komplikací této terapie je osteonekróza čelisti. Diskuse o tom, jak její výskyt a případné dopady na nemocného minimalizovat, byla náplní odborného sympozia, které v rámci letošních Brněnských onkologických dnů podpořila společnost MEDONET Pharma s. r. o.

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Přednáška zazněla v rámci XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2014, v bloku Péče o pacienty v závěru života a přináší pohled na společnou práci s kolegy v šesti evropských zemích (Británie, Francie, Irsko, Itálie, Finsko a Maďarsko). Přednáška je opatřena českými titulky (zapínají se ikonkou pod videem).