Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Poradiační kolitida a její léčba

GIT toxicita je významným faktorem, který limituje eskalaci dávky radioterapie a je vždy potřeba zvažovat možný přínos léčby a její rizika pro trávící trakt. Přednáška je určena pro praktické lékaře.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, já se to pokusím vzít tak trošku zrychleně. Moje téma je: Poradiační proktitida a její léčba. Radioterapie je vůbec obor, který velice dbá na bezpečnost a ty techniky, které se používaly dřív a které se používají nyní, tak jsou o hodně prostě jiné, jsou bezpečnější. Přesto může někdy dojít k slizniční toxicitě, která může být akutní, ale také může být chronická. Ta chronická je někdy velice úporná a je to, jak já někdy říkám pacientům, takový běh na dlouhou trať. Eskalace dávky vede s sebou samozřejmě prodloužené přežití, zlepšení lokální kontroly do biochemické progrese, do doby vzniku metastáz, ale také zvýšení toxicity. Prostě je to taková určitá někdy daň za život. Pacienti mají zvýšený počet stolic, mají někdy průjmy, mají tenesmy, křeče, profúzní průjmy, krvácení, někdy to ani nejsou průjmy, je to spíš takové častější nucení třeba po troškách na stolici, ale i to je prostě obtěžuje. Používají se různé klasifikace, proto také různé studie nejsou navzájem srovnatelné, protože jsou prostě různě klasifikovány. Nejčastěji se používá ta poslední vídeňská, kterou tedy trošku vidíte na tom slidu, kdy se hodnotí kongesce sliznice, teleangiektasie, ulcerace, striktury a nekróza. Pokud pacient má ulcerace, tak už je to vlastně ten třetí stupeň, ale naštěstí nebývá to tak časté. Takto vypadá nebo vypadají vícečetná klubka novotvořených cév, drobné, povrchové ulcerace. Toto je difúzní nesplývavé zarudnutí. Vícečetná klubka novotvořených cév, které po průchodu endoskopu mírně krvácejí, bylo to ošetřené argonem a tento pacient musel mít i nějakou transfuzi. Co je potřeba, aby pacient dělal? Takže nějaké dietní opatření, to znamená vhodná je bezezbytková strava, bez zrníček, bez slupek, suchary, rýže, banány, těstoviny, brambory, dostatečné množství tekutin. Nevhodné jsou mléčné potraviny, alkohol, smažená jídla, ovoce, zelenina, džusy - v době toho nejhoršího akutního je myšleno, nadýmavé potraviny a vůbec zbytková strava. Snažíme se tlumit střevní motilitu, používá se dnes asi nejvíc ten Loperamid, ale jsou i jiné možnosti, třeba dříve se používá opiátová tinktura. Z té další léčby, vlastně to vychází trošku z podobné léčby jako při chronickém zánětu, třeba při ulcerózní proktitidě, to znamená Mesalazin v čípcích, v klysmatech, používají se kortikoidy, topické kortikoidy v klysmatu. Ale někdy ani tak samozřejmě není dosaženo toho efektu, protože je ten problém v těch dilatovaných kapilárách. Jsou třeba některá pracoviště, která používají nálevy mezokainem, někdo používá nálevy sukralfátu, při tom krvácení masivním se dává třeba ten Exacyl. Studie, která používala sukralfát v prevenci, tak to nemělo nějaký efekt na pozdní toxicitu. Byla to dvojitá slepá, randomizovaná studie, asi to tak bylo proto, že ten sukralfát má hlavní efekt tam, kde už je nějaká ulcerace. Další léčba dimeticon, simeticon spíše vlastně ovlivní to nadýmání pacienta. Používají se analgetika, spasmolytika. Z těch dalších léků třeba Ercefuryl,metronidazol, to znamená k ovlivnění nějaké infekce, Smectid, známá Smecta v krabičkách, v sáčcích. Smecta udělá takový ochranný film vlastně po té sliznici, ale je to zase jenom taková pomocná léčba. Octreotid nebo totální parenterální výživa - to je jenom ve zcela ojedinělých, extrémních případech, tam, kde jsou masivní průjmy, které nejsou zvládnutelný nějak jinak, ale naštěstí opravdu se toto téměř nepoužívá, není to nutné. A léčba anémie, pokud pacient opakovaně ztrácí tu krev, tak samozřejmě je také potřeba. Živočišné uhlí to je úplně k ničemu čili to není nutné dávat. Tito pacienti mají často dysmikrobii, takže proto se uvažuje také o podávání probiotik. Já jsem měla velmi dobrou zkušenost s probiotikem, které se jmenuje Mutaflor, je to vlastně Escherichia coli, kmen Nissle. Na probiotika většinou nejsou studie, protože jsou zaregistrovaná jako potravinové doplňky, ale ten Mutaflor je náhodou jako léčivo čili dá se napsat na recept, ale i když jsou studie na dospělé, tak teď pojišťovna to vlastně na recept hradí jenom pro děti. Takže na recept se to napsat dá, ale musí tam být napsané: hradí nemocný. K tomu Mutafloru -ještě jsou studie právě na chronické záněty IBD, kdy se používá Mutaflor jako určitá taková alternativní, udržovací léčba a dá se použít i třeba tady u této skupiny pacientů. Z dalších probiotik je třeba studie na tady ten Lactobacillus Casei, kdy to byla multicentrická, randomizovaná studie a nedošlo ale k redukci průjmů, ale byl efekt na konzistenci stolici. Takže i to je někdy pro toho pacienta důležité, že třeba jde 5x na záchod, ale není to tak nutkavé a je ta stolice třeba formovanější. Potom další probiotikum, na které existuje studie, je probiotikum, které se jmenuje VSL3, to je takový příšerný název. To si myslím, že ten reklamní ředitel, ten marketingový, ten by měl přijít o místo, protože to si nemůže normální člověk pamatovat. A je to taková směs prostě různých bakterií a v této studii, která byla také dvojitá slepá, placebem kontrolovaná, tak došlo vlastně k poklesu počtu stolic, 52% versus 32%. Takže pacienti potom museli nebo mohli užívat méně často Loperamid. Poté existuje invazivní léčba, takže někdo používá laser, my používáme Argon. Pokud dojde k nějakým stenózám, tak jsou balónkové dilatace nebo stenty, to může všechno zajistit endoskopie. Jak jsem říkala, my používáme Argon, je to tedy nekontaktní, monopolární, elektrokoagulační metoda a je vhodná na odstraňování takových plošných lézí, těch teleangiektazí, ale je potřeba si uvědomit, že průnik toho Argonu je 2-3mm, to znamená, že když je to postižené rektum, tak musíme prostě bod od bodu, to není na jedno sezení, takže v průměru je to tak 2-3, někdy i více. Pokud jsou nějaké další komplikace - fissury, abscesy, fistuly - tak to už je práce pro chirurga a bývá to vždy velice obtížné řešení. V literatuře najdete ještě další návody, třeba nějaké nálevy butyrátu, antioxidanty, hyperbarickou oxygenoterapii, viděla jsem i nějaké nálevy formalínem - s tím tedy vůbec žádnou zkušenost nemám a ani se mi ten formalín moc nezdá, abych byla upřímná. Takže co říct závěrem: toxicita zažívacího traktu je vlastně významným faktorem, který limituje eskalaci dávky po radioterapii nebo při radioterapii. Je potřeba vždy zvažovat ten přínos léčby a její rizika. Výsledky jsou závislé na technickém vybavení pracoviště, na té přesnosti, kvalitě provedení, na zkušenosti, personálu, ale někdy se prostě stane, že ta toxicita tam je a je potom nezbytná mezioborová spolupráce. Děkuji vám za pozornost!

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Co by měl praktický lékař vědět o nejčastějších karcinomech

Letos si diagnózu karcinomu vyslechne z úst svých lékařů přes 77 tisíc našich občanů. Na konci roku tak u nás bude s karcinomem žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů. Když toto číslo převedeme na počet rodin, bude každá šestá rodina řešit tuto závažnou nemoc u některého ze svých členů.

Osteonekróza čelisti: Potřebujeme aktualizaci Modré knihy?

Léčba bisfosfonáty tvoří nedílnou součást komplexní onkologické péče u řady pokročilých zhoubných nádorů. Obávanou, avšak do značné míry preventabilní komplikací této terapie je osteonekróza čelisti. Diskuse o tom, jak její výskyt a případné dopady na nemocného minimalizovat, byla náplní odborného sympozia, které v rámci letošních Brněnských onkologických dnů podpořila společnost MEDONET Pharma s. r. o.

Přednáška zazněla v rámci XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2014, v bloku Péče o pacienty v závěru života a přináší pohled na společnou práci s kolegy v šesti evropských zemích (Británie, Francie, Irsko, Itálie, Finsko a Maďarsko). Přednáška je opatřena českými titulky (zapínají se ikonkou pod videem).