Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Psychologie a komunikace

Psychologie pacienta a zdravotníka a jejich vzájemná komunikace

Všichni vážně nemocní pacienti jsou velmi významně závislí na kvalitní verbální a neverbální komunikaci se zdravotníky. Problematika psychologické intervence na českých pracovištích a roli psychologa, psychiatra a sociálního pracovníka v nemocnici je předmětem každoročních psychoonkologických sympózií. Zásady kvalitního rozmlouvání s pacienty a jejich blízkými, komunikace s vážně nemocnými dětmi a jejich rodiči a popis psychického prožívání léčby a celé žívotní etapy žívota s vážnou chorobou mají však přesah i do jiných oborů. Přednášky se zabývají i syndromem vyhoření zdravotnických pracovníků.