Chcete zbavit své pacienty obav z vyšetření?

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Českou televizí  cyklus pořadů, který Vašim pacientům vysvětlí, jak se na vyšetření připravit, jak bude probíhat,  jakým způsobem fungují přístroje, jak rychle dostanou výsledky vyšetření a co se lze z vyšetření dozvědět.

Vaši pacienti již nebudou získávat neověřené informace v čekárnách nebo od jiných laiků v internetových diskusích. Pořady se natáčí na našich špičkových pracovištích a každým dílem provází některý z předních odborníků na danou tematiku. Série vzdělávacích pořadů pro laiky se vysílá pod názvem MojeMedicína s podtitulem Průvodce světem medicínských informací. Vždy ve čtvrtek odpoledne je na ČT2 odvysílán nový díl a současně se objeví jeho rozšířená verze na portálu MojeMedicína. V letním vysílacím schematu bude pořad vysílán v pátek ve 13:25. Pořad MojeMedicína není jen o vyšetřovacích metodách, ale dozvíte se také o léčebných metodách, výživě, psychologii, robotické chirurgii a další informace, které jsou užitečné pacientům i jejich blízkým.

Každý díl je rozdělen do přehledných kapitol a odpovídá na otázky, které mohou Vaši pacienti mít. Přehled dalších dílů najdete v části Vyšetření , Léčba a Péče o pacienta.

Posíláte-li pacienta na vyšetření, pošlete ho přes portál MojeMedicína.

Související články

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, se zaměřuje na to, k jakým sociálním změnám dochází v rodině po stanovení onkologické diagnózy u dítěte a jak mohou sociální pracovníci rodině pomoci.

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, ukazuje na konkrétních projektech možnosti e-learningu ve vzdělávání dlouhodobě nemocných onkologických dětských pacientů a zabývá se i specifiky práce speciálního pedagoga u dětí v nemocnici.

Netradiční přednáška o syndromu vyhoření zazněla na 3. psychoonkologickém sympóziu v Hradci Králové.