Zahájení 3. psychoonkologického sympózia

Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany zahájil 3. psychoonkologické sympózium.

Plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D. přivítal účastníky 3. psychoonkologického sympózia na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a zdůraznil důležitost problematiky kvality života pacientů a nutnost zlepšení komunikace zdravotníků s pacienty.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Vážené kolegyně a kolegové, předsednictvo, organizátoři, vážené dámy a pánové, je mi skutečně potěšením a ctí, že vás tady mohu přivítat, nejenom jménem svým, ale samozřejmě i jménem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Přivítat vás zde na půdě naší fakulty na třetím psychoonkologickém sympoziu. Musím říct, že skutečně i z mého osobního pohledu jsem velice rád, že i naše fakulta se může malinkým dílem podílet na této zcela myslím si jasně potřebné a důležité problematice a řešení a sympoziu, jako je skutečně kvalita života pacientů, obecně jakýchkoliv, a už nehovořím o onkologických, jejichž kvalita života je samozřejmě zase úplně o něčem jiném. Já jsem velice rád, a líbilo se mi, když jsem si studoval program našeho dnešního celodenního sympozia, že se tam zabýváte samozřejmě kvalitou života dětských i dospělých, jakýchkoliv pacientů, onkologických pacientů, ale i kvalitou života klinických psychologů a kvalitou života zdravotnických pracovníků, protože si myslím, že ta je samozřejmě zrovna tak důležitá, a někdy může být ohrožena skoro podobně jako kvalita života pacienta. Já jsem nedávno diskutoval s mojí dlouholetou kolegyní, která řadu let pracovala v Rakouskou v nemocnici, a říkala mně, že úroveň kvality zdravotnictví českého, rakouského a německého je úplně stejná, co do kvality poskytované zdravotní péče. Že se můžeme srovnat s Rakušany, s Němci. V čem se vůbec nemůžeme rovnat, a v čem se to totálně liší, je komunikace s pacientem, a tam máme hodně co dohánět. My to vidíme i na naší fakultě, ale i obecně na lékařských fakultách se otázka etiky, komunikace s pacientem a tak dále, přidává stále více a více. Já si myslím, že i to je součást toho, že abych mohl nějakým způsobem hodnotit, ovlivňovat kvalitu života pacienta, tak s ním samozřejmě musím komunikovat, musím vědět, jaká je kvalita života nejenom jeho a jeho rodiny, a být s ním v nějakém úzké vazbě a komunikovat s ním. Takže já velice vítám, že se vás sejde relativně dost a máte chuť si spolu vyměňovat zkušenosti a diskutovat nad touhletou problematikou, která si myslím, že je pořád ještě zanedbávána u nás a v řadě zemí. Vidím to na našich kolezích, kteří pracují na klinických pracovištích a chytli se zejména v oblasti hematoonkologie, studování kvality života, její ovlivňování a publikování v této oblasti. A samozřejmě prací na téma hematoonkologie je řada a velice těžko se s tím probojujete do nějakého časopisu. A kolega, který se chytil problematiky kvality života těchto pacientů, tak po jeho článcích je relativně veliký hlad, což mě utvrzuje v tom, že takových informací pořád ještě není dost, a pořád je potřeba se tomu věnovat a prohlubovat. Ať zbytečně dlouho nehovořím, já bych samozřejmě chtěl popřát vám všem, aby dnešní sympozium bylo z vašeho pohledu úspěšné, popřát organizátorům, aby se jim vydařilo to, co zamýšleli. Jsem přesvědčený o tom, že s naším malým přispěním, ale zejména hodně práce organizátorů přispělo k tomu, že i kvalita života účastníků dnešního sympozia bude na odpovídající úrovni tak, abyste to skutečně považovali za nikoliv ztracený, promarněný čas, ale abyste se mohli navzájem obohatit, navázat kontakty i další možnou spolupráci. A pokud i ve vašem dalším budoucím počínání bude moct být fakulta jakkoliv nápomocna, tak se samozřejmě toho nezříkáme, naopak budeme velice rádi. Takže ještě jednou vítejte v Hradci Králové a přeju vašemu sympoziu, ať je úspěšné, ať se vám všem líbí, a ať vám všem dává smysl. Děkuju.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 3. psychoonkologické sympózium - webcast.

Související články

Přednášející úvodem představuje činnost Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a detailně představuje jeden z jeho projektů, zaměřeného na péči o děti v terminálním stádiu onkologického onemocnění v domácím prostředí.

Přednáška pomocí kazuistiky ukazuje, co může sociální pracovník nabídnout pacientovi a jeho rodině, kteří se vlivem nepříznivého zdravotního stavu dostávají do krize a v této situaci se neorientují. 

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol a věnuje se účelu a postupu separace krvetvorných buněk u dětských pacientů. Popisuje přípravu dítěte na separaci, její průběh, komplikace a specifika separace velmi malých dětí a přístupu k dětskému pacientovi.