Indikace k transplantaci jater

Podmínkou úspěšného programu transplantace jater je správný výběr kandidátů a zejména jejich včasné odeslání do TX centra. Spolupráce TX centra s regionálními gastroenterology, internisty i praktickými lékaři je pro úspěch programu vysoce důležitá. Indikace k transplantaci jater se stále rozšiřují.

Stáhněte si prezentaci (formát PPT, velikost 4,7 MB)

Související články

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.  

Přednáška MUDr. Evy Pokorné, CSc., která zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010, přináší přehled odběrové a transplantační statistiky v České republice i srovnání se zahraničím.