Česká transplantační nadace oslavila 20 let

V roce 1992 byla založena Nadace Karla Pavlíka a letos tak slavila již dvacetiny.

Slavila důstojně, uspořádáním konference Prague Transplant Connection 2012, na které se sešli světoví transplantologové, které něco poutá k České republice a také udělením Výroční ceny nadace za rok 2011 MUDr. Bohdanu Pomahačovi, který jako první provedl úplnou transplantaci tváře.

Nadace Karla Pavlíka, nyní Česká transplantační nadace, byla založena v roce 1992 a nesla jméno po prvním nemocném, kterému byla v Československu v roce 1966 úspěšně transplantována ledvina. Jejím hlavním posláním je zprostředkovávat nejširší veřejnosti informace o dárcovství orgánů pro transplantace a podporovat vzdělávání zdravotníků v tomto oboru.

Sympózium Prague transplant connection

Sympozium se konalo 25. října v Zimním refektáři Strahovského kláštera. Název sympózia byl parafrází titulu známého amerického filmu režiséra Williama Friedkina ze sedmdesátých let (French Connection). Na programu totiž byly přednášky předních transplantačních odborníků, kteří mají nějaký vztah („connection“) k Praze, či bývalému Československu. České kořeny přivedly na akci uznávané odborníky z Bostonu, Los Angeles, Clevelandu, Uppsaly a Vídně.  Slavnostní atmosféru můžete vidět na videích, které pořídila Česká transplantační nadace a poskytla portálu MojeMedicina. 

 

  

MUDr. Bohdan Pomahač je držitelem výroční ceny České transplantační nadace za rok 2011

Sympozia ve Strahovském klášteře se zúčastnil i MUDr. Bohdan Pomahač, který absolvoval Palackého Univerzitu v Olomouci, a který jako první v USA a jako třetí na světě  transplantoval celou tvář. MUDr. Pomahač večer převzal Výroční cenu České transplantační nadace za rok 2011.

Česká transplantační nadace známá jako Nadace Karla Pavlíka  uděluje od roku 1998 výroční cenu českým i zahraničním vědcům, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o rozvoj transplantační medicíny.

 

 Výroční ceny České transplantační nadace, dříve Nadace Karla Pavlíka v minulých letech 

cena za rok

laureát

oceněn za

2010 prof. Raimund Margreiter

za celoživotní zásluhy v oblasti transplantační medicíny

2009 prof. Bernard Charpentier za celoživotní zásluhy v oblasti transplantační medicíny (základní výzkum v oblasti cytokinů, buněčné smrti)
2008 prof. Rafael Matesanz za podíl na vybudování španělského transplantačního systému
2007 prof. Paul Terasaki za celoživotní přínos k objasnění imunologických zákonitostí transplantací orgánů
2006 prof. Maurice Slapak za celoživotní práci a mimořádný přínos transplantační medicíně
2005 prof. Pekka Häyry, MD, PhD za celoživotní příspěvek k rozvoji transplantační medicíny
2004 prof. Ferdinand Mühlbacher za mimořádný přínos ke spolupráci v oblasti transplantační medicíny v Evropě, zejména ve vztahu k nových zemím EU
2001 prof. Jean-Michel Dubernard, MD, PhD za zahájení klinického programu transplantací slinivky břišní" a "za mimořádný a dlouholetý přínos v oblasti dárcovství orgánů a transplantační medicíně
  prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc. za odbornou a vědeckou činnost zaměřenou na choroby pankreatu, patofyziologii lymfatického systému ve vztahu k chorobám pankreatu a jater, na léčení selhání ledvin, experimentální a klinickou transplantaci pankreatu
2000 prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc., a doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc. za zahájení klinického programu orgánových transplantací v Československu
1999 MUDr. Pavol Iványi, DrSc za objev struktury a funkce HLA antigenů
1998 prof. Peter Neuhaus, MD, PhD za přínos k česko-německé spolupráci v oblasti dárcovství a transplantací
1997 Monika Binarová za soubor článků encyklopedického charakteru zachycujících historii a osobnosti orgánových transplantací,

 

 

 

Klíčová slova: transplantace

Související články

„Transplantace obličeje není výkon život zachraňující, ale nepochybně jde o výkon život navracející. Co začalo jako program pro několik málo jedinců, může v našem oboru znamenat revoluci – pokud dokážeme ještě lépe zvládnout imunosupresi, nebo snad dokonce navodit toleranci,“ říká Bohdan Pomahač.

Informace pro pacienty o orgánových transplantacích, transplantačních centrech a imunosupresivních lécích na stránkách České transplantační společnosti.

5. listopadu 2009 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Eva Pokorná CSc., prezidentka České transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. Hovořilo se o orgánové transplantaci.