Medicína 21. století a aktuality v dětské intenzivní péči

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Přehled prezentací z 10. sympózia Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Ostravě.

Přehled přednášek:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

   

I. blok: Nanotechnologie – báze pro mezinárodní spolupráci

Medicína v běhu času Doc. MUDr. Michal Hladík Ph.D.
Klinika dětského lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
Nanotechnológie vo vede, technike a prírode Dr. Ivo Vávra
Elektrotechnický Ústav SAV, Bratislava
Nanomateriály s antibakteriálními vlastnostmi a další aplikace v medicíně Mgr. Kateřina Dědková
Centrum nanotechnologií VŠB TUO
Molekulární modelování nových lékových forem Ing. Jonáš Tokarský Ph.D.
Centrum nanotechnologií VŠB TUO
Zdravotní rizika nanomateriálů Doc. Mgr. Jana Kukutschová Ph.D.
Centrum nanotechnologií VŠB TUO
MUDr. Jana Dvořáčková Ph.D.
FN Ostrava
Mgr. Hana Bielniková
Ústav patologie, FN Ostrava
Využití Surface Plasmon Resonance (SPR) pro analýzu vzorků v klinické biochemii Mgr. Radka Šigutová
Ústav klinické biochemie, FN Ostrava
Doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Technická univerzita Ostrava

II. blok

Částice kovů ve vzorcích lidských tkání a tělních tekutin Doc. Mgr. Jana Kukutschová Ph.D.
Centrum nanotechnologií VŠB TUO
MUDr. Jana Dvořáčková Ph.D.
FN Ostrava
Mgr. Hana Bielniková
Ústav patologie, FN Ostrava
Prenikanie nanočastíc do ľudských buniek (in vitro experimenty) Prof. MUDr. Fedor Čiampor DrSc.
Virologický ústav SAV, Bratislava
Dr. Ivo Vávra
Elektrotechnický Ústav SAV, Bratislava
MUDr. Jana Tulinská PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Alena Gábelová CSc.
Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava
Je ještě sci-fi to co bylo? Novinky lékařské přístrojové techniky Ing. Martin Černý Ph.D.
Ing. Martin Augustynek
Ing. Marek Penhaker Ph.D.
Technická univerzita Ostrava
EKG přístroj snadno a rychle Ing. Martin Černý Ph.D.
Ing. Martin Augustynek
Ing. Ondřej Adamec
Technická univerzita Ostrava
Rozhraní lékař – biomedicínský inženýr, včera, dnes a zítra… Ing. Martin Augustynek
Ing. Martin Černý Ph.D.
Technická univerzita Ostrava

III. blok

Sedation and management of withdrawal Dr. Stephen Playfor MBBS, DCH, MRCP, MRCPCH, DM
Royal Manchester Children’s Hospital
Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi MUDr. Michal Hájek
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava
Naše zkušenosti s HBO Doc. MUDr. Michal Hladík Ph.D.
MUDr. Bořek Trávníček
MUDr. Jiří Duda
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
MUDr. Michal Hájek
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

IV. blok

The role of clinical pharmacology in neonatal and pediatric sepsis MUDr. Pavla Pokorná
MUDr. Václav Vobruba
MUDr. Olga Černá
MUDr. Pavel Srnský
MUDr. David Lorenčík
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha
Dick Tibboel MD
Sophia Children´s Hospital, Rotterdam, The Netherlands
Nové možnosti selektivní monitorace hemodynamiky u kriticky nemocných dětí MUDr. Jiří Kobr Ph.D.
MUDr. Jiří Fremuth
MUDr. Lumír Šašek
MUDr. René Hrdlička
MUDr. Kateřina Pizingerová
Dětská klinika Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Plzeň
Neuroinfekce na JIRP Pediatrické kliniky IPVZ a 1. LF UK v TN v Praze v roce 2011 MUDr. Martin Fajt
MUDr. Vítězslav Dedek CSc.
MUDr. Martin Sádlo
MUDr. V. Šterzl
MUDr. R. Vyhnánek
MUDr. Pavel, Heinige
Pediatrická klinika IPVZ a FTNsP
Akutní manifestace PRES syndromu MUDr. Eva Klásková
MUDr. Marie Rohanová
MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc.
MUDr. Vratislav Smolka
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Univerzální robotický stretcher se všesměrovými koly  

Související články

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .

Rýžové mléko není vhodnou náhradou umělé výživy u malých dětí. V některých zemích se nedoporučuje podávat rýžové mléko dětem do 4,5 let. Kasuistika.