Aktuality v dětské intenzivní péči

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přehled prezentací z 11. sympózia Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 5. února 2013 v Ostravě.

Přehled přednášek:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

   

I. blok: Nerozšiřování léčby, ukončení léčby

Paliatívna starostlivosť v pediatrii – súčasný stav a možnosti Prof. MUDr. Karol Králinský PhD.
MUDr. Oliver Petrík
MUDr. Katarína Okáľová PhD.

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica
Nerozšiřování a ukončení resuscitační péče u pediatrických pacientů – zkušenosti z JIRP KDDL VFN MUDr. Jan Hřídel
MUDr. Olga Černá
MUDr. David Lorenčík
MUDr. Linda Mizerová
MUDr. Pavla Pokorná
MUDr. Pavel Srnský

MUDr. Václav Vobruba
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN Praha
"Návrat do starých časů" MUDr. Petr Lokaj, PhD.
Klinika dětské onkologie FN Brno
Je paliativní péče indikovaná u dětských pacientů? MUDr. Vratislav Smolka
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.

Dětská klinika FN Olomouc
End of life – v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti detí MUDr. Jozef Köppl
MUDr. Ľubica Pevalová
MUDr. Martin Víglaský
MUDr. Martin Fula

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Pohled právníka na problematiku nerozšiřování a ukončení péče u dětí MUDr. Mgr. Dita Mlynářová
Česká lékařská komora

II. blok: Závažně a kriticky nemocné dítě I.

Niektoré aspekty pediatrickej intenzívnej medicíny Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. Rudolf Riedel
MUDr. Ľubica Pevalová

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Tupá poranění břicha u dětí MUDr. Ivo Kopáček
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
MUDr. Rudolf Vronský

Traumatologické centrum FN Ostrava
Invaginace – stále problematická diagnosa u dětí? MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
MUDr. Ivana Slívová

Chirurgická klinika FN Ostrava
Úrazy oči a periokulární krajiny u dětí ve FN Ostrava v letech 2007-2011 MUDr. Juraj Timkovič
MUDr. Pavel Šmehlík
MUDr. Jan Němčanský
MUDr. Dalibor Cholevík
MUDr. Janka Šajnarová
J. Listová
MUDr. Petr Mašek, CSc.

Oční klinika FN Ostrava
Nejčastější gynekologická intervence u dětí a adolescentek (vaginální, endoskopická, laparoskopická, laparotomická) MUDr. Hedvika Geržová
Porodnicko gynekologická klinika FN Ostrava

III. blok: Závažně a kriticky nemocné dítě II.

Urgentní stavy v neurochirurgii u dětí MUDr. Štefan Reguli
MUDr. Martin Chlachula
MUDr. Radim Lipina, PhD.

Neurochirurgická klinika FN Ostrava
Urgentní stavy u dětí z pohledu otorinolaryngologa Doc. MUDr. Pavel Komínek, PhD. MBA
MUDr. Petr Matoušek, PhD.
MUDr. Karol Zeleník, PhD.
MUDr. Lenka Čábalová

ORL klinika FN Ostrava
Stavy po poleptání dutiny ústní louhem MUDr. Jan Štembírek
MUDr. Radomír Hodan
MUDr. Oldřich Res
MUDr. Petr Michna

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Ostrava
MUDr. Michal Kadlčík
Popáleninové centrum, FN Ostrava
MUDr. Tomáš Zaoral
Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
CNS a poruchy sodíkovej rovnováhy v intenzívnej medicíne MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., h.doc.
MUDr. Katarína Bazárová
MUDr. Martina Lisiková
MUDr. Jana Šprláková

III. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice
Čo sa môže skrývať za multiorgánovým zlyhaním? MUDr. Darina Buzássyová
MUDr. I. Štricová
MUDr. Rudolf Riedel
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. K. Fabríciová
MUDr. Darina Behúlová, PhD.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .

Rýžové mléko není vhodnou náhradou umělé výživy u malých dětí. V některých zemích se nedoporučuje podávat rýžové mléko dětem do 4,5 let. Kasuistika.