Akutní manifestace PRES syndromu

PRES syndrom (Posterior reversible encephalopathy syndrome) je vzácné onemocnění se závažným klinickým průběhem, jehož etiologie není v současné době plně objasněna. jedná se o neurotoxický stav spojený s charakteristickým CT nebo MRI nálezem. Příčinou je vazogenní edém mozku v souvislosti s neurotoxickým postižením.  U všech dětí, které jsou léčeny pro onemocnění asociovaná s PRES syndrom, je nutné přísné monitorování krevního tlaku a včasné zahájení antihypertenzní terapie.

Prezentace zazněla na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 24. ledna 2012 v Ostravě.

Podívejte se i na další prezentace z 10. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .