Nerozšiřování a ukončení resuscitační péče u pediatrických pacientů – zkušenosti z JIRP KDDL VFN

Důležité jsou především individuální přístup, komunikace mezi zdravotníky, rodinou a dalšími specialisty s cílem dosáhnout časného konsenzu stran péče, maximum soukromí a možnosti kontaktu rodiny, a komplexní paliativní léčba vč. analgosedace.

Prezentace zazněla na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči, které se konalo 5. února 2013 v Ostravě.

 
Podívejte se i na další prezentace z 11. sympozia Aktuality v dětské intenzivní péči.

Související články

Prezentace na téma nanotechnologie, molekulární modelování při hledání nových lékových forem, robotika a také intenzivní péče o děti odezněly na 10. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě.

16 prezentací, na téma paliativní péče u dětí a závažně a kriticky nemocné dítě po úrazech (tupá poranění břicha, invaginace, úrazy očí, poleptání dutiny ústní) i v dalších závažných stavech, zaznělo na 11. sympóziu Aktuality v dětské intenzivní péči v Ostravě v únoru letošního roku.

Přednáška seznamuje s principem monitorace USCOM (UltraSound Cardiac Output Monitoring) u kriticky nemocných dětí. Problematiku dokládá na několika casuistikách z prospektivní klinické studie. .