Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií

Doplnění neoadjuvantní chemoterapie souběžným podáváním trastuzumabu vede v porovnání s kontrolní skupinou ke zdvojnásobení rizika dosažení patologicky úplné odpovědi v prsu i uzlinách. Trastuzumab významně snižuje riziko relapsu a nezvyšuje riziko kardiotoxicity, a to navzdory souběžnému podávání antracyklinů.

Zdroj: Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 18. Obsah čísla (Článek sepsán podle: Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al. Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35)

Cílem této metaanalýzy bylo posoudit přínos souběžného podávání trastuzumabu při neoadjuvantní chemoterapii (založené na podávání antracyklinu a taxanu), a to na základě dvou publikovaných randomizovaných ověřovaných studií. Pacienti splňující kritéria byli randomizováni k samotné neoadjuvantní chemoterapii nebo k neoadjuvantní chemoterapii se souběžným podáváním trastuzumabu. Byla vypočtena relativní rizika (RR) s intervaly 95% spolehlivosti pro patologicky úplnou léčebnou odpověď v prsu a uzlinách, přežití bez relapsu onemocnění, celkové přežití a kardiotoxicitu. RR pro dosažení patologicky úplné odpovědi v prsu a uzlinách mělo v experimentálních větvích hodnotu 2,07 (1,41 – 3,03; P = 0,0002; P pro heterogenitu = 0,63; model s pevnými efekty). RR pro absenci známek onemocnění činilo 0,67 ve prospěch experimentálních větví (0,48 – 0,94; P = 0,02; P pro heterogenitu = 0,22; model s pevnými efekty). RR pro přežití dosáhlo hodnoty 0,67 ve prospěch experimentálních větví (0,39 – 1,15; P = 0,15). RR pro srdeční příhodu ve větvích podrobených chemoterapii se souběžným podáváním trastuzumabu činilo 1,09, což ovšem není statisticky významné (0,6 – 1,98; P = 0,77). Doplnění neoadjuvantní chemoterapie souběžným podáváním trastuzumabu vede v porovnání s kontrolní skupinou ke zdvojnásobení rizika dosažení patologicky úplné odpovědi v prsu i uzlinách. Trastuzumab významně snižuje riziko relapsu a nezvyšuje riziko kardiotoxicity, a to navzdory souběžnému podávání antracyklinů. Největší přínos byl zaznamenán u pacientů ve studii zaměřené na lokálně pokročilé onemocnění.

Zdroj: Neoadjuvantní chemoterapie a souběžné podávání trastuzumabu u karcinomu prsu: souhrnná analýza dvou randomizovaných studií. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2011, 1, 1, s. 18. podle: Petrelli F, Borgonovo K, Cabiddu M, et al. Anti-Cancer Drugs 22 (2), 128-35

Související články

Pokud chcete pro svoje pacientky s lokálně pokročilým či inoperabilním karcinomem udělat to nejlepší, využijte nepříznivé situace (pokročilost onemocnění, nepříznivá biologická charakteristika) v jejich prospěch.

Breast Cancer News - duben 2011 (roč. 1, č. 1)

První číslo nového časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Vlastní příčina onemocnění zůstává i nadále neznámá. Jde o značně heterogenní malignitu. Nádory stejné nebo velmi podobné morfologie mají často odlišné biologické parametry. Tomu odpovídá jejich klinický projev, průběh onemocnění i odpověď na léčbu. I chirurgovi je naprosto zřejmé, že genetická klasifikace KP nabývá na stále větším významu.