Rozhovor: Se zdravotní sestrou

Na téma podkožní aplikace trastuzumabu (Herceptinu) bylo napsáno mnoho odborných článků. Nás zajímaly zkušenosti sester s touto formou podání Herceptinu, vyzpovídali jsme proto zdravotní sestru Evu Vykoukalovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně a zeptali se jí na názor její i názory pacientů.

a) Jaká je Vaše specializace a kde pracujete?

Jsem všeobecná sestra se specializací v ošetřovatelské péči v chirurgii a geriatrii, mám kurz externího i interního auditora a v současné době studuji management ve zdravotnictví 21. století. Ve zdravotnictví pracuji již 28 let. Na onkologii v MOÚ Brno na oddělení stacionáře již 11 let, z toho jsem 4 roky ve funkci staniční sestry.

b) Máte zkušenosti s s.c. aplikací Herceptinu?

Moje zkušenosti se datují od června roku 2012, kdy začala studie SafeHer, která byla zaměřena právě na podkožní aplikaci Herceptinu. Do této studie bylo zařazeno 56 pacientek.

Studie měla 2 ramena. V jednom jsme pacientům aplikovali Herceptin stříkačkou a jehlou a ve druhém rameni si pacienti aplikovali Herceptin pomocí samoaplikátoru.

Herceptin jsme prozatím aplikovali pouze v rámci klinické studie.

c) Můžete porovnat výhody x nevýhody i.v. a s.c. aplikace Herceptinu nejen z pohledu zdravotní sestry, ale i z pohledu reakcí pacientek? Kolik minut trvala příprava a aplikace s.c. Herceptinu a kolik Herceptinu i.v. (včetně přípravy, podání, atd.)?

Výhod aplikace s.c. Herceptinu oproti i.v. je několik.

1. ekonomická stránka

Pokud podáváme Herceptin i.v., používáme k aplikaci buď flexilu nebo port. Použitý materiál k aplikaci flexilou stojí asi 50 Kč, portem 100 Kč a materiál k aplikaci s.c. nás vyjde asi na 4 Kč.

K přípravě Herceptinu i.v. potřebujete roztok, infuzní set, stříkačky a jehly, dezinfekce... asi v hodnotě 50 Kč. K s.c. aplikaci potřebujeme materiál za 10 Kč.

2. čas

Aplikace i.v. Herceptinu závisí od počtu podání. První aplikace trvá 90 minut. Pokud ji pacient dobře toleruje, je další aplikace zkrácena na 30 minut. Aplikace s.c. Herceptinu trvá asi 2-5 minut.

Příprava probíhá v ústavní lékárně za přísných aseptických podmínek zhruba 10 minut. Musí se vypočítat dávka (pro každého pacienta zvlášť), naředit a natáhnout vypočítaný počet ml, který se vstříkne do vaku s fyziologickým roztokem. Po zavedení infuzního setu se může vyexpedovat k aplikaci.

Při přípravě s.c. Herceptinu nám postačí asi 1 minuta. Tento Herceptin výrobce dodává již naředěn v dávce 600 mg. Dávka je pro všechny pacienty jednotná.

V našem ústavu aplikujeme Herceptin asi 25krát denně. Při 30minutových podáních to je celkem 12,5 hodiny. Pokud bychom tento lék aplikovali s.c., trvalo by nám to 50 minut. Takto ušetřený čas by přivítali nejen pacienti s s.c. Herceptinem, ale i všichni ostatní pacienti, kteří čekají na volné lůžko k aplikaci léčby.

3. snížení psychické zátěže

Pacienti před léčbou Herceptinem podstupují léčbu cytostatiky, a to antracykliny nebo taxany. Tyto léky patří do skupiny vezikantů, které velmi zatěžují žíly, způsobují záněty a nezřídka dochází i k trvalému poškození žil. Pacienti mají z každé aplikace strach a obavy. Vidina toho, že budou docházet každé 3 týdny po dobu jednoho roku, je děsí.

Zavedení žilního vstupu je obtížné a nese s sebou riziko extravazace. Implantací portu se sice riziko extravazace snižuje, ale po ukončení léčby musí pacient docházet na pravidelné proplachy po 4-6 týdnech a zvyšuje se riziko trombózy.

d) Působilo s.c. podání Herceptinu, dle Vašeho názoru, pacientkám obavy? Pokud ano, jaké nejčastěji? Co je nejvíce obtěžovalo?

Myslím, že před první aplikací pacienti netušili, jaké to bude: bude-li to bolet, štípat, bude-li tam boule... A když zjistili, že je to ve srovnání s napíchnutím žíly „pohoda", ztratili veškeré obavy a strach. Na další aplikaci přišli veselí s úsměvem na tváři. Strach pominul a vystřídal ho klid a vnitřní vyrovnanost.

Jak jsem již zmínila dříve, pacienti po léčbě cytostatiky mají problém se žílami, a tak by byli rádi, kdyby léčba Herceptinem mohla probíhat podkožně.

e) Po zvážení Vašich zkušeností, jakou metodu aplikace budou preferovat pacientky a jakou středně zdravotnický personál?

Za sestry mohu jednoznačně říct, že preferujeme podkožní aplikaci. Je rychlá, jednoduchá, praktická a komfortní.

A dle našich pacientů odpadá stres z aplikace do žíly, je šetrná a zabere méně času.

f) Jaký je podle Vás hlavní důvod preference (dle Vašich zkušeností, ze studie SafeHER)?

Práce při přípravě a aplikaci je rychlá, snadná, bezpečná a levná a pro pacienty komfortní.

Za redakci pokládala otázky Petra Závodná


Zdroj: Rozhovor: Se zdravotní sestrou. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2014, 4, 2, s. 20-21. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 2, duben 2014

Související články

Breast Cancer News - duben 2014 (roč. 4, č. 2)

U příležitosti Brněnských onkologických dnů vyšlo nové číslo časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu. Číslo obsahuje komentář k přednášce Javiera Cortése, článek o molekulárním testování HER2, včetně plošné analýzy 2 145 karcinomů, rozhovor s pacientkou a zdravotní sestrou i článek, který radí jak se vyhnout omylům ve screeningové mamografii.

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. Th e Next Chapter in HER-2-Directed Th erapy for Advanced Breast Cancer. Th e Oncologist 2013; 18: 1153-1166. 

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology. Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.