Neviditelné ženy

Přehrajte si článek jako podcast

Denně je potkáváme, na ulici, v tramvaji, v parku, s nákupní taškou, notebookem nebo kočárkem. Vypadají jako všechny ostatní ženy, takže je vlastně „nevidíme“, snad nějaký muž se po nich sem tam ohlédne. Přesto si jejich život nedovedeme vůbec představit. Žijí totiž dlouhodobě s nevyléčitelnou nemocí. Mají metastatický karcinom prsu.

V současné době máme tolik léčebných možností, že jsme často schopni prodloužit život pacientek s nevyléčitelným stadiem karcinomu prsu o mnoho let. Řada z nich dosáhne dokonce zobrazovací remise nemoci. Takové ženy se přitom starají o své děti, manžela, často i pracují, řeší každodenní ženské povinnosti, a to s neustálou hrozbou Damoklova meče, smrti v důsledku karcinomu prsu, nad hlavou.

Medián přežití pacientek s metastatickým karcinomem prsu se v posledních dvaceti letech významně prodloužil a individuálně se posouvá i na dobu mnoha let. A tak se najednou začíná se stoupající prevalencí u této nemoci formovat úplně nová skupina pacientek – naše „neviditelné ženy“. Možnost léčit nemocné hormonoterapií, chemoterapií a především biologickou léčbou stále prodlužuje jejich nitku života. Jen ani my, ani ony nevíme, jak dlouhý ten úsek bude.

Každý rok se mne novináři po návratu z velkých mezinárodních konferencí ptají, zda už byl objeven lék, který vyléčí zhoubné nádory i v tom nejpokročilejším stadiu. Já ale musím znovu a znovu odpovídat, že představa univerzálního prostředku řešícího problém rakoviny je stále utopie, ale není vyloučené, že právě ten úsek života, který dopřejeme našim pacientkám onkologickou léčbou prodlužující dobu do progrese nemoci, bude tím pomyslným schůdkem k času, kdy bude nějaká zásadní, život zachraňující léčba do praxe skutečně zavedená. Takové příklady jsou již známé u jiných zhoubných onemocnění, například možnost podávat imatinib u chronické myeloidní leukemie zásadně ovlivnila vyhlídky nemocných na přežití i uzdravení. Proto tak spěcháme na zavedení nových léků, jakými jsou pertuzumab, TDM1, everolimus nebo eribulin, do léčby pokročilého karcinomu prsu. Na konci loňského roku nás také proto potěšila zpráva, že naše regulační autority i plátci urychleně projednaly možnost podávat pertuzumab i v České republice, takže už na jaře budeme moci léčit první pacientky s HER2 + metastatickým karcinomem prsu. Vřelé díky!

Neviditelné ženy jsou málo nápadné také proto, že vypadají zdravě, nepodobají se představě laiků o pacientovi s pokročilou zhoubnou chorobou. Nenápadnost je pro ně ale nebezpečná, protože není na první pohled zřejmé, že potřebují urychleně léčbu, která je v Evropě dávno dostupná, ale u nás se její úhrada protahuje. Neviditelné ženy nemají často žádný čas na účinnou terapii čekat, a tak hrozí, že se nám nepodaří jejich životní nit už navázat vůbec.

Pravděpodobně tedy nezbude, než se pokusit neviditelné ženy zviditelnit. Jde jim totiž o život!


Zdroj: TESAŘOVÁ, PETRA. Neviditelné ženy. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Leden 2014, 4, 1, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 1, leden 2014

Související články

Breast Cancer News - leden 2014 (roč. 4, č. 1)

Novinky v léčbě karcinomu prsu pro onkology, chirurgy, patology. Číslo obsahuje i článek o aktualizaci guidelines pro vyšetřování HER2 u karcinomu prsu. 

Diagnostika a léčba karcinomu prsu vyžadují těsnou interdisciplinární kooperaci. Tento požadavek vnímáme v současné realitě nových poznání a kontinuálního rozšiřování našich znalostí jako „conditio sine qua non“. Stále širší portfolio léčebných možností a cíleně působících látek je velkou nadějí pro absolutní většinu nemocných s touto častou diagnózou. Uvedená kazuistika to jasně potvrzuje.

V listopadu 2013 se v Lisabonu konala už druhá mezinárodní konference, věnovaná léčbě metastatického karcinomu prsu, součástí které je vytvoření mezinárodního konsenzu pro léčbu metastatického karcinomu prsu. V rámci konference proběhlo také satelitní sympozium s tématem inovace léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Prognóza pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se díky zavedení monoklonální protilátky trastuzumabu do standardní léčby výrazně zlepšila. V roce 2013 byly pro tuto skupinu pacientek registrovány nové léky, které mohou jejich prognózu dál zlepšit.