Rekonstrukce prsu vlastním tukem

Přehrajte si článek jako podcast

Metoda přenosu autologního tuku byla zprvu zpochybňována a mnoho let diskutována, ale roky praxe ukázaly, že se jedná o metodu velice úspěšnou a pro řadu indikací nejvýhodnější. Dnes je již jisté, že tuk představuje ideální výplňový materiál. Přirozeně se integruje do tkání, je autologní, a tedy stoprocentně biokompatibilní. Pro konečný výsledek je velice důležitá správná technika odběru, zpracování a aplikace tuku. Nevýhodou je vždy částečná resorpce tuku, která se právě správnou technikou minimalizuje. Mimo výplňovou funkci tuku bylo prokázáno regenerační působení autologní tukové tkáně. Za regeneračním efektem stojí především vysoký obsah mezenchymálních kmenových buněk (MSCs). Tento efekt je možné s výhodou využít v oblasti jizev a poradiačního postižení tkání. Jizvy po aplikaci zpracovaného autologního tuku měknou, snižuje se bolestivost a zlepšuje se celkový vzhled jizev.

Naše pacientka T. A. byla poprvé operována na klinice plastické chirurgie FNB v dubnu 2010 pro histologicky verifikovaný duktální karcinom pravého prsu. Byla jí provedena ablace pravého prsu s exstirpací sentinelových uzlin. Původně byl plánován parciální výkon, ale pro podezření na duplicitu tumoru byla indikována amputace prsu.

Histologicky byl prokázán G1-2 infiltrující duktální karcinom. Sentinelové uzliny byly bez metastáz. Radioterapie ani chemoterapie indikovány nebyly, pouze „extended” hormonoterapie tamoxifenem.

V červnu 2011 byla na naší klinice provedena první fáze rekonstrukce prsu. Vzhledem k dostatečnému kožnímu krytu a podkožnímu tuku byla indikována rekonstrukce autologní tukovou tkání. V této fázi, díky zapůjčenému přístroji Celution od firmy Cytori, byl tuk obohacen kmenovými buňkami. Celkem bylo implantováno do pravého prsu 430 ml obohaceného tuku.

V srpnu téhož roku byla provedena rekonstrukce bradavky a dvorce. Bradavka byla rekonstruována místním lalokem, tzv. starflapem, a dvorec kožním transplantátem v plné síle z levého třísla.

Po předchozích operacích byl výsledek velmi pěkný, ale po částečné resorpci tuku byl pravý prs stále menší. Byla indikována druhá fáze fatgraftingu, která byla provedena v říjnu 2012. Implantováno bylo 210 ml tuku, který byl zpracován centrifugací.

Po poslední operaci je výsledek dlouhodobě velmi pěkný, pacientka je nadšená z kosmetického efektu a celkově se těší především dobrému zdraví.


Zdroj: KMENT, LIBOR; MATĚJOVSKÁ, JANA. Rekonstrukce prsu vlastním tukem. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Říjen 2014, 4, 3, s. 24-25. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 3, říjen 2014

Související články

V České republice probíhá již od začátku roku 2010 – možná trochu nepovšimnut jinými lékaři než patology – unikátní projekt. Jedná se o histopatologický registr nově diagnostikovaných karcinomů prsu – MAGISTER, do kterého jsou zadávány všechny nově histologicky diagnostikované invazivní karcinomy na pracovištích patologie. V čem tkví ona unikátnost projevu a čím se liší např. od povinně vyplňovaného Národního onkologického registru (NOR)?

Diagnostická mamografie – vyšetření ženy, která přichází s některým z klinických projevů rakoviny prsu, je oproti screeningové mamografii postaveno na jiném základě. Radiolog pracuje s klinickou informací, která mu do značné míry zjednodušuje práci. Cílem vyšetření je potvrzení nebo vyloučení příčinného vztahu mezi klinickými příznaky a onkologickým onemocněním. Udávané obtíže jsou navigátorem v dalším diagnostickém postupu. Radiolog může svobodně volit další vyšetřovací postupy, není svázán kvótami jako při screeningu. Jakkoli se diagnostická mamografie s následnými možnostmi jeví snadnější a méně chybující, k závažným omylům může dojít.

HER2 imunohistochemická diagnostika je komplikovaná a náročná metodika, která vyžaduje trvalou péči, nejlépe jedním určeným lékařem s teoretickými i praktickými zkušenostmi s imunohistochemií, který bude před uvolněním výsledků z laboratoře hodnotit všechna provedená barvení, především interní kontroly, bude kontrolovat výsledky přicházející ze spolupracující referenční laboratoře, povede statistiku výsledků apod. Jen v případě, že se odhodláme k této nikdy nekončící trvalé péči, můžeme dosáhnout trvale kvalitních výsledků.