Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů

Chirurgická terapie prsu prošla v posledních desetiletích velkými změnami. Díky zlepšením v nechirurgické léčbě karcinomu prsu se chirurgická terapie také stále posouvá k větší konzervativnosti. Ne všechny pacientky jsou vhodné pro segmentektomii a ozáření, která nabízí lepší kosmetické výsledky než mastektomie.

Mastektomie je často nezbytná kvůli relativní velikosti tumoru k objemu prsu, jeho lokaci, histologickému typu a osobní preferenci. Je také indikována u rizikových pacientek, jako např. těch s BRCA pozitivitou. Mnoho studií potvrdilo, že přítomnost areolomamilárního komplexu má významný vliv na kvalitu života pacientek a jeho zachování zlepšuje kosmetické výsledky.(1) S cílem lepších kosmetických výsledků a menší zátěže na psychiku pacientek získává v současné době na popularitě bradavku zachovávající mastektomie, nebo také „prs zachovávající mastektomie“. Tato technika se užívá standardně pro profylaktickou mastektomii, ale v poslední době se začíná užívat čím dál více také pro léčbu karcinomu prsu.(2) Areolomamilární komplex je pro identitu prsu důležitější než objem a tvar, které mohou být lépe modifikované rekonstrukční operací. Jedná se o inovativní techniku zahrnující vyjmutí veškeré žlaznaté tkáně se zachováním veškeré kůže, podprsní rýhy, kontury prsu a areolomamilárního komplexu. To umožňuje, zejména v případě okamžité rekonstrukce prsu, dosažení velmi příznivých výsledků ihned po primární operaci. Po klasické kůži šetřící mastektomii je nutná rekonstrukce dvorce a bradavky v druhé době. Po rekonstrukci dochází často k oploštění bradavky, nebo vyblednutí dvorce, který je rekonstruovaný transplantátem, nebo tetováží. Navíc je prakticky nemožné rekonstruovat typický kónický tvar dvorce a dosáhnout taktilní citlivosti dvorce.

 

Vzhledem k otázkám onkologické bezpečnosti jsou prováděny studie analyzující riziko recidivy, zejména ve srovnání s kůži šetřící mastektomií. Ukazují nízké frekvence lokální recidivy(3) a žádný signifikantní rozdíl při dlouhodobém sledování mezi bradavku zachovávající mastektomií a kůži šetřící mastektomií.(4)

Pro správnou a bezpečnou indikaci operace je nutné přihlédnout k faktorům, které jsou u pacientek s karcinomem prsu asociované s postižením bradavky. Tyto faktory zahrnují větší velikost tumoru, kratší vzdálenost od bradavky, metastázy v lymfatických uzlinách, pokročilý grade, mladší věk, silnější in situ komponentu, pozitivní estrogenní a progesteronové receptory, nebo HER2/neu amplifikace. Bohužel, zatím neexistuje žádný konsenzus mezi studiemi a data jsou různá. Například rizikový faktor umístění tumoru není jasně definován. Obecně by selekce pacientů měla být založena na studii duktu magnetickou rezonancí, mamografickým stanovením vzdálenosti tumoru a bradavky a peroperační histologií z retroareolárních tkání.

Bradavku zachovávající mastektomie není ještě standardem, ale její popularita u indikovaných pacientek ve světě roste. Současný přístup k chirurgické terapii je „onkoplastický“, prs co nejvíce zachovávající. Kombinace dobrého klinického zhodnocení s moderními zobrazovacími metodami umožňuje selektovat pacientky, u kterých je možné zvažovat výkon mastektomie se zachováním bradavky.

Literatura

  1. Ganz PA, Coscarelli A, Fred C, Kahn B, Polinsky ML & Petersen L. Breast cancer survivors: psychosocial concerns and quality of life. Breast Cancer Res Treat 1996;38(2):183-199.
  2. Murthy V & Chamberlain RS. Nipple-sparing mastectomy in modern breast practice. Clinical Anatomy 2013;26(1):56-65. http://doi.org/10.1002/ca.22185.
  3. Stanec Z, Žic R, Budi S, Stanec S, Milanović R, Vlajčić Z, et al. Skin and Nipple-Areola Complex Sparing Mastectomy in Breast Cancer Patients. Ann Plast Surg 2014;73(5):485-491. http://doi.org/10....P.0b013e31827a30e6.
  4. Chung AP & Sacchini V. Nipple-sparing mastectomy: where are we now? Surgical Oncology 2008;17(4):261-266. http://doi.org/10....suronc.2008.03.004.

Zdroj: MĚŠŤÁK, ONDŘEJ. Terapeutická mastektomie zachovávající bradavku – další krok ke zlepšení rekonstrukce prsů. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Říjen 2015, 5, 2, s. 11-12. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 5, číslo 2, říjen 2015

Související články

Z našich i literárních nálezů vyplývá, že s maligními mezenchymálními nádory/sarkomy se lze vzácně setkat i v mléčné žláze a jejich biologie zde je totožná s tradičními měkkotkáňovými lézemi. Vzápětí je však nutné konstatovat, že zůstává sporným, zda opravdu všechny publikované sarkomy prsu jsou histogeneticky homogenní skupinou.

15 let bez přestávky se scházejí mamodiagnostici, radiologové se specializací na diagnostiku prsní žlázy, na dvoudenní vzdělávací konferenci. Název „Omyly v mamární diagnostice“ vyjadřuje odborný cíl: jak se vyhnout mylným diagnostickým závěrům v progresivních i regresivních biologických změnách žlázového parenchymu, jak realisticky využívat jednotlivé diagnostické modality, jak bezpečně implementovat nové postupy, ale i jak komunikovat s pacientkami nejen výsledky jednotlivých vyšetření, ale také, jak jim sdělovat nepříznivé zprávy.

Víte, jaký mýtus nejčastěji panuje ohledně spolupráce s onkologickými pacientkami? Že se jedná o velmi deprimující prostředí, v rámci kterého se zřídkakdy setkáte s něčím povzbudivým. Pět let intenzivní komunikace se ženami, které postihla rakovina prsu, nás v Nejsi na to sama přesvědčilo, že se jedná o silně zjednodušenou představu.