Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Katalog knih

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 403 zrušit všechny filtry
Anatomie 3
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie.
Autoři: Čihák, Radomír
eHealth a telemedicína
Učebnice pro vysoké školy
Autoři: Středa, Leoš, Hána, Karel
Farmakoterapie v geriatrii
Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související.
Autoři: Zrubáková, Katarína, Krajčík, Štefan, et al.
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
Klinické doporučené postupy jsou dokumentem, který shrnuje nejlepší současné důkazy týkající se zdravotní péče a předkládá je tak, aby aplikace důkazů do praxe byla jasná a jednoznačná. Odborná publikace si klade za cíl obeznámit českou ošetřovatelskou komunitu se základní charakteristikou Klinických doporučených postupů (KDP) v ošetřovatelství.
Autoři: Jarošová, Darja, Majkusová, Kamila, Kozáková, Radka, Zeleníková, Renáta
NANDA – ošetřovatelské diagnózy
Definice a klasifikace 2015–2017
Autoři: NANDA International
Praktické postupy v anestezii
Kniha je určena především anesteziologům v přípravě k získání specializované způsobilosti v oboru, sloužit má ale i anesteziologům se specializací. K základnímu přehledu o anesteziologických postupech by měla pomoci také lékařům operačních oborů (obecná a břišní chirurgie, traumatologie, ortopedie, kardiochirurgie a cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, oční, stomatochirurgie a neurochirurgie) se všemi úrovněmi vzdělání. Kniha je ale užitečná i lékařům provádějícím předoperační vyšetření, tedy zejména internistům, popřípadě praktickým lékařům.
Autoři: Jindrová, Barbora, Stříteský, Martin, Kunstýř, Jan, et al.
První pomoc pro každého
Kniha je určena každému, kdo chce získat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Je psána srozumitelně a přehledně, první pomoc není pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jdoucích logických kroků.
Autoři: Petržela, Michal Daniel
Štandardizácia v ošetrovateľstve
Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci praktickej implementácie štandardov ošetrovateľskej praxe.
Autoři: Hulková, Viera
Základy klinického výskumu
Kniha je určená študentom denného alebo doktorandského štúdia lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych fakúlt, lekárom, sestrám alebo farmaceutom vykonávajúcim klinický výskum ako aj zamestnancom farmaceutických a biomedicínskych spoločností.
Autoři: Hlavatý, Tibor
Zátěž pečovatele
Posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné.
Autoři: Kurucová, Radka
Zdravotně–kompenzační cvičení
Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií.
Autoři: Levitová, Andrea, Hošková, Blanka
Agresivita a kriminalita školní mládeže
Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
Autoři: Martínek, Zdeněk
Český lékopis 2009 – Doplněk 2015
Český lékopis 2009 – Doplněk 2015 je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, skladování a dávkování léčiv, podle které se závazně postupuje od 1. 9. 2015.
Autoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dětská otolaryngologie
Nejčastější situace v ambulantní praxi
Autoři: Kuchynková, Zdeňka, et al.