Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Katalog knih

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 403 zrušit všechny filtry
Anatomie 3
Poslední díl celobarevné učebnice obsahuje anatomii kardiovaskulárního systému, centrálního nervstva, periferních mozkomíšních a vegetativních nervů, kůže a smyslových orgánů. Jsou v něm také připojeny poznámky topografické a poznámky praktické (užité) anatomie.
Autoři: Čihák, Radomír
eHealth a telemedicína
Učebnice pro vysoké školy
Autoři: Středa, Leoš, Hána, Karel
Farmakoterapie v geriatrii
Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související.
Autoři: Zrubáková, Katarína, Krajčík, Štefan, et al.
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
Klinické doporučené postupy jsou dokumentem, který shrnuje nejlepší současné důkazy týkající se zdravotní péče a předkládá je tak, aby aplikace důkazů do praxe byla jasná a jednoznačná. Odborná publikace si klade za cíl obeznámit českou ošetřovatelskou komunitu se základní charakteristikou Klinických doporučených postupů (KDP) v ošetřovatelství.
Autoři: Jarošová, Darja, Majkusová, Kamila, Kozáková, Radka, Zeleníková, Renáta
NANDA – ošetřovatelské diagnózy
Definice a klasifikace 2015–2017
Autoři: NANDA International
Praktické postupy v anestezii
Kniha je určena především anesteziologům v přípravě k získání specializované způsobilosti v oboru, sloužit má ale i anesteziologům se specializací. K základnímu přehledu o anesteziologických postupech by měla pomoci také lékařům operačních oborů (obecná a břišní chirurgie, traumatologie, ortopedie, kardiochirurgie a cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, oční, stomatochirurgie a neurochirurgie) se všemi úrovněmi vzdělání. Kniha je ale užitečná i lékařům provádějícím předoperační vyšetření, tedy zejména internistům, popřípadě praktickým lékařům.
Autoři: Jindrová, Barbora, Stříteský, Martin, Kunstýř, Jan, et al.
První pomoc pro každého
Kniha je určena každému, kdo chce získat znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Je psána srozumitelně a přehledně, první pomoc není pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jdoucích logických kroků.
Autoři: Petržela, Michal Daniel
Štandardizácia v ošetrovateľstve
Prvé štandardy v ošetrovateľstve vo Slovenskej republike vznikali v roku 2003. Po viac ako 10 rokoch autorka predkladá sestrám v praxi, vyučujúcim v odbore ošetrovateľstvo aj študentom publikáciu ako výsledok svojich postrehov a skúseností v rámci praktickej implementácie štandardov ošetrovateľskej praxe.
Autoři: Hulková, Viera
Základy klinického výskumu
Kniha je určená študentom denného alebo doktorandského štúdia lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych fakúlt, lekárom, sestrám alebo farmaceutom vykonávajúcim klinický výskum ako aj zamestnancom farmaceutických a biomedicínskych spoločností.
Autoři: Hlavatý, Tibor
Zátěž pečovatele
Posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné.
Autoři: Kurucová, Radka
Zdravotně–kompenzační cvičení
Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií.
Autoři: Levitová, Andrea, Hošková, Blanka
Agresivita a kriminalita školní mládeže
Jak je možné, že to, co v chování dětí bylo před dvaceti lety nepředstavitelné, se dnes stává normou? Renomovaný český autor seznamuje odbornou i laickou veřejnost s druhy, příčinami a důsledky agrese, se kterými se lze setkat ve školním prostředí, a aktuálně se zabývá také novými fenomény patologického chování dětí, jako je kyberšikana.
Autoři: Martínek, Zdeněk
Český lékopis 2009 – Doplněk 2015
Český lékopis 2009 – Doplněk 2015 je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, skladování a dávkování léčiv, podle které se závazně postupuje od 1. 9. 2015.
Autoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dětská otolaryngologie
Nejčastější situace v ambulantní praxi
Autoři: Kuchynková, Zdeňka, et al.