Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Katalog knih

Zobrazují se jen knihy určené pro laiky. Jste-li odborník ve zdravotnictví, můžete si zobrazit všechny knihy.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 51 zrušit všechny filtry
Neurologie pro studium i praxi
Od prvního vydání knihy uplynulo více než 10 let. Neurologie byla v této době obohacena o nové poznatky, prodělala na základě klinických studii změny v terapii, klinické vedení nemocných nepochybně ovlivnily nové pomocné vyšetřovací metody. Všechny tyto změny zahrnuje nové vydání publikace.
Autoři: Seidl, Zdeněk
Sebepéče v ošetřovatelské praxi
Publikace obsahuje pojetí pacienta v ošetřovatelství, principy sebepéče a respekt k autonomii pacienta.
Autoři: Halmo, Renata
Výživa v medicíně a dietetika
Kniha seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních.
Autoři: Kasper, Heinrich
Anna a Anička
Cesta domů uvádí knihu Anna a Anička pro děti, rodiče a prarodiče o životě na začátku a na konci. Knihu napsala a ilustrovala Martina Špinková.
Autoři: Špinková, Martina
Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu
Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací.
Autoři: Grim, Miloš, Naňka, Ondřej, Helekal, Ivan
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění: v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků.
Autoři: Pavelka, Karel, et al.
Český lékopis 2009 – Doplněk 2014
Český lékopis 2009 – Doplněk 2014 je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, skladování a dávkování léčiv, podle které se závazně postupuje od 1. 9. 2014.
Autoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Diagnostická radiologie: neuroradiologie
Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů. Je určena nejen pro radiology, ale i pro neurology, rehabilitační pracovníky, neurochirurgy, ale i praktické lékaře, kteří se mohou seznámit s novinkami a především možnostmi zobrazovacích metod, u té, které diagnózy. To jim bude pomocí v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat a co od nich lze očekávat.
Autoři: Seidl, Zdeněk, Vaněčková, Manuela
EKG a dysrytmie v dětském věku
Dětská klinická arytmologie a elektrofyziologie se v posledních 30 letech vyvinula v důležitou samostatnou subspecializaci dětské kardiologie. Toto poslední vydání monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj na poli diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých.
Autoři: Janoušek, Jan, et al.
Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie
Odborná monografie komplexně popisuje současný stav estetické plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie, které jsou v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaná. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech, které jsou dnes dostupné.
Autoři: Brychta, Pavel, Stanek, Jan, et al.
Fyziologie oka a vidění
V době od prvního vydání se objevily nové poznatky o fyziologii oka a mechanizmu vidění, které bylo nutné zahrnout do aktualizovaného vydání díla. Jedná se o poznatky jak o struktuře sklivce, tak o významu pigmentového epitelu sítnice, které jsou klíčové při diagnostice i při léčení očních chorob pomocí kmenových buněk a transplantace pigmentového epitelu. Kniha seznamuje čtenáře s anatomií a fyziologií zrakového ústrojí, s vlastnostmi optického prostředí, s elektrofyziologií i potřebnými znalostmi z biochemie a dalších potřebných oborů.
Autoři: Synek, Svatopluk, Skorkovská, Šárka
Hepatologie
Hloubka informací je v rozsahu splňujícím nejnáročnější požadavky klinických hepatologů, gastroenterologů, internistů, pediatrů, infektologů apod.
Autoři: Ehrmann, Jiří, Hůlek, Petr, et al.
Kapesní atlas hematologie
Skvělá kniha, která je určena mladým lékařům, hematologům, internistům, laborantům ale i medikům. Obsahuje všechna hematologická onemocnění s jejich typickými nálezy, poučení k typickým znakům a didaktické návody k vyobrazením.
Autoři: Haferlach, Torsten, Bacher, Ulrike, Thelm, Harald, Diem, Heinz
Klinická farmacie II
Druhý díl úspěšné učebnice klinické farmacie je určen jak pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, tak i pro předatestační a postgraduální přípravu. Představuje účelně zpracovanou učebnici, kterou lze využít v běžné klinické praxi jak na lůžkových odděleních, tak i ambulancích při poskytování farmaceutické péče. Díky své přehlednosti ji mohou využít i další zdravotničtí pracovníci usilující o racionální farmakoterapii.
Autoři: Vlček, Jiří, Vytřísalová, Magda, et al.