Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Katalog knih

Zobrazují se jen knihy určené pro laiky. Jste-li odborník ve zdravotnictví, můžete si zobrazit všechny knihy.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 56 zrušit všechny filtry
Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře
Spondylochirurgie je moderní, dynamický obor zabývající se zejména chirurgickou léčbou chorob páteře. Mezi nejčastější postižení patří degenerativní změny v bederní oblasti. Primární léčbou je rehabilitace, v některých případech však navzdory dlouhodobé konzervativní léčbě nedojde ke zlepšení. Tehdy je vhodné zvážit chirurgické řešení.
Autoři: Šrámek, Jiří, et al.
Chirurgie v extrémních podmínkách
Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích
Autoři: Hájek, Marcel, et al.
Chorobné znaky a příznaky
Publikace navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2. Původní texty jsou přepracované a přibylo k nim několik dalších desítek nových kapitol, takže kniha nyní obsahuje a popisuje celkem 218 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů ve 163 kapitolách s již tradičním prologem a epilogem. Předchozí publikace získaly četná odborná ocenění.
Autoři: Lukáš, Karel, Žák, Aleš, et al.
Klinická anesteziologie
Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie.
Autoři: Barash, Paul G., Cullen, Bruce F., Stoelting, Robert K., et al.
Neurologie pro studium i praxi
Od prvního vydání knihy uplynulo více než 10 let. Neurologie byla v této době obohacena o nové poznatky, prodělala na základě klinických studii změny v terapii, klinické vedení nemocných nepochybně ovlivnily nové pomocné vyšetřovací metody. Všechny tyto změny zahrnuje nové vydání publikace.
Autoři: Seidl, Zdeněk
Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe
Druhé vydání úspěšné publikace z roku 2008 je aktualizováno, doplněno a rozšířeno o nové oblasti – oceňování a prodej lékařské praxe.
Autoři: Krabec, Tomáš
Sebepéče v ošetřovatelské praxi
Publikace obsahuje pojetí pacienta v ošetřovatelství, principy sebepéče a respekt k autonomii pacienta.
Autoři: Halmo, Renata
Výživa v medicíně a dietetika
Kniha seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních.
Autoři: Kasper, Heinrich
Anna a Anička
Cesta domů uvádí knihu Anna a Anička pro děti, rodiče a prarodiče o životě na začátku a na konci. Knihu napsala a ilustrovala Martina Špinková.
Autoři: Špinková, Martina
Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu
Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací.
Autoři: Grim, Miloš, Naňka, Ondřej, Helekal, Ivan
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění: v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii
Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků.
Autoři: Pavelka, Karel, et al.
Český lékopis 2009 – Doplněk 2014
Český lékopis 2009 – Doplněk 2014 je závaznou právní normou stanovující požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, skladování a dávkování léčiv, podle které se závazně postupuje od 1. 9. 2014.
Autoři: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Diagnostická radiologie: neuroradiologie
Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů. Je určena nejen pro radiology, ale i pro neurology, rehabilitační pracovníky, neurochirurgy, ale i praktické lékaře, kteří se mohou seznámit s novinkami a především možnostmi zobrazovacích metod, u té, které diagnózy. To jim bude pomocí v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat a co od nich lze očekávat.
Autoři: Seidl, Zdeněk, Vaněčková, Manuela
EKG a dysrytmie v dětském věku
Dětská klinická arytmologie a elektrofyziologie se v posledních 30 letech vyvinula v důležitou samostatnou subspecializaci dětské kardiologie. Toto poslední vydání monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj na poli diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých.
Autoři: Janoušek, Jan, et al.