Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Katalog knih

Zobrazují se jen knihy určené pro laiky. Jste-li odborník ve zdravotnictví, můžete si zobrazit všechny knihy.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 61 zrušit všechny filtry
Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře
Spondylochirurgie je moderní, dynamický obor zabývající se zejména chirurgickou léčbou chorob páteře. Mezi nejčastější postižení patří degenerativní změny v bederní oblasti. Primární léčbou je rehabilitace, v některých případech však navzdory dlouhodobé konzervativní léčbě nedojde ke zlepšení. Tehdy je vhodné zvážit chirurgické řešení.
Autoři: Šrámek, Jiří, et al.
Chirurgie v extrémních podmínkách
Odborný přehled pro lékaře a zdravotníky na zahraničních praxích
Autoři: Hájek, Marcel, et al.
Chirurgie v kostce
Zcela nové, přepracované a aktualizované vydání úspěšné učebnice nakladatelství Grada, které vychází po 13 letech.
Autoři: Ferko, Alexander, Šubrt, Zdeněk, Dědek, Tomáš
Chorobné znaky a příznaky
Publikace navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2. Původní texty jsou přepracované a přibylo k nim několik dalších desítek nových kapitol, takže kniha nyní obsahuje a popisuje celkem 218 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů ve 163 kapitolách s již tradičním prologem a epilogem. Předchozí publikace získaly četná odborná ocenění.
Autoři: Lukáš, Karel, Žák, Aleš, et al.
Klinická anesteziologie
Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie.
Autoři: Barash, Paul G., Cullen, Bruce F., Stoelting, Robert K., et al.
Lymfatické masáže
Manuální lymfodrenáž celého těla
Autoři: Tesař, Vlastimil
Nervové buňky a jejich svět
Kniha přináší aktuální přehled o světě nervových buněk, které jsou základem složité a komplexní činnosti nervového systému, a tedy i všech duševních dějů a procesů. Seznamuje s jedinečnou stavbou a funkcí těchto buněk, s komunikací a spojením mezi nimi i s nejvýznamnějšími poruchami a možnostmi jejich ovlivnění a léčby.
Autoři: Orel, Miroslav
Neurologie pro studium i praxi
Od prvního vydání knihy uplynulo více než 10 let. Neurologie byla v této době obohacena o nové poznatky, prodělala na základě klinických studii změny v terapii, klinické vedení nemocných nepochybně ovlivnily nové pomocné vyšetřovací metody. Všechny tyto změny zahrnuje nové vydání publikace.
Autoři: Seidl, Zdeněk
Oceňování a prodej privátní zubní a lékařské praxe
Druhé vydání úspěšné publikace z roku 2008 je aktualizováno, doplněno a rozšířeno o nové oblasti – oceňování a prodej lékařské praxe.
Autoři: Krabec, Tomáš
Perimetrie
Srozumitelnou a názornou formou jsou popsány principy metody. Dále je podrobně probrána statická perimetrie (vyšetření, parametry vyšetření, vyhodnocení výsledku vyšetření včetně interpretace různých statistických indexů).
Autoři: Skorkovská, Karolína
Sebepéče v ošetřovatelské praxi
Publikace obsahuje pojetí pacienta v ošetřovatelství, principy sebepéče a respekt k autonomii pacienta.
Autoři: Halmo, Renata
Suicidialita u psychických poruch
Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích.
Autoři: Látalová, Klára, Kamarádová, Dana, Praško, Ján
Výživa v medicíně a dietetika
Kniha seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních.
Autoři: Kasper, Heinrich
Anna a Anička
Cesta domů uvádí knihu Anna a Anička pro děti, rodiče a prarodiče o životě na začátku a na konci. Knihu napsala a ilustrovala Martina Špinková.
Autoři: Špinková, Martina
Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu
Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací.
Autoři: Grim, Miloš, Naňka, Ondřej, Helekal, Ivan