Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk

Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk

Publikace shrnuje nové poznatky o meziproteinových interakcích v leukemických buňkách se zaměřením na cílenou inaktivaci onkoproteinu v-Myb a vyvozuje závěry o jejich případném využití při diferenciačních terapiích leukemických onemocnění.

Vychází z vlastních experimentálních zkušeností autorů, všímá si metodických přístupů při provádění cílených modifikací leukemických buněk a studiu jejich důsledků. Pozornost je věnována rovněž hledání klinických souvislostí. Samostatné kapitoly jsou věnovány retinoidovým receptorům RAR a RXR, transkripčním faktorům Myb, Jun, Fos, transkripčnímu koaktivátoru s histon- acetyltransferázovou aktivitou CBP a účinků inhibitoru histonových deacetyláz - trichostatinu A. Monografie je určena všem vědeckým pracovníkům, lékařům a studentům, kteří se zajímají o současné molekulárně biologické přístupy pro studium buněčných funkcí spojených s kancerogenezí.