Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Odborná monografie komplexně popisuje současný stav estetické plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie, které jsou v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaná. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech, které jsou dnes dostupné.

Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami. Nedílnou součástí publikace je i DVD s dalšími více než 1100 obrázky a dvěma videosekvencemi.

Obsah:

 • Obecná část
 • Historický vývoj plastické, estetické chirurgie a korektivní dermatologie ve světě a v našich podmínkách
 • Aplikovaná anatomie kůže
 • Aplikovaná fyziologie kůže
 • Vybrané kožní změny významné pro estetickou plastickou chirurgii a korektivní dermatologii
 • Výběr pacientů estetické chirurgie, konzultace a předoperační vyšetření
 • Fotodokumentace v plastické a estetické chirurgii
 • Anestézie v estetické plastické chirurgii a v korektivní dermatologii
 • Psychologické aspekty plastické a estetické chirurgie
 • Speciální část
 • Estetická a plastická chirurgie obličeje a hlavy
 • Estetická plastická chirurgie trupu a končetin
 • Korektivní dermatologie a laserová estetická chirurgie
 • Kombinované plasticko-chirurgické a laserové výkony