Folikulární lymfomy

Folikulární lymfomy

Publikace podává souhrnně, souborně, ale přitom podrobně a kriticky soubor moderních poznatků o folikulárních lymfomech. Text nastiňuje otázky molekulární biologie a diagnostiky, ale hlavní důraz je kladen na terapii; terapeutických možností je dnes mnoho, od klasických, desetiletí známých alkylačních cytostatik, až po nejmodernější postupy, jako je terapeutické podávání monoklonárních protilátek a speciální typy alogenních transplantací krvetvorných buněk. Velmi často je nutné pro konkrétního nemocného zvolit nejvhodnější individuální postup, což vyžaduje dobré znalosti všech pro a proti toho kterého přístupu. Zdá se, že léčba nemocných s folikulárními lymfomy dnes již není možná bez spolupráce se specializovaným pracovištěm, které se problematikou lymfomů dlouhodobě, do hloubky a v celé šíři zabývá

Text nastiňuje otázky molekulární biologie a diagnostiky, ale hlavní důraz je kladen na terapii.

Klíčová slova: lymfomy