Fotoprotekce kůže - Ochrana kůže před účinky ultrafialového záření

Fotoprotekce kůže - Ochrana kůže před účinky ultrafialového záření

V publikaci jsou popsány některé vlastnosti UV záření, jeho měření a interakce s lidskou kůží.

V knize jsou podrobně charakterizovány faktory přirozené ochrany kůže, jako je pigmentace a rohová vrstva pokožky, a také rozebrány možnosti umělé ochrany. Na závěr jsou zdůrazněny principy prevence, založené na osvětových opatřeních a informovaném využití solárního a ozónového zpravodajství.

Klíčová slova: prevence; zhoubné nádory kůže