Hematologie – Přehled maligních hematologických nemocí

Hematologie – Přehled maligních hematologických nemocí

Začátek nakladatelské anotace: Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy.

Publikace z důvodů systematičnosti popisuje nosologické jednotky uspořádané podle
platné WHO klasifikace maligních krevních chorob. Uvádí jejich
časné příznaky a diagnostické postupy, protože od rychlého
stanovení diagnózy závisí úspěšnost léčby. Publikace tak oslovuje
nejen specialisty hematoonkology, ale i lékaře řady dalších oborů,
včetně lékařů praktických. Pouze lékař, který ví o existenci určité
nemoci a jejich příznacích, může získat podezření a nasměrovat
nemocného ke specializovanému vyšetření. Kromě informacích o
diagnostice, nových léčivech a standardních léčebných postupech se
čtenář dozví i o problematice transplantací krvetvorných buněk a
například o infekčních komplikacích u imunokompromitovaných
Obsah